«…εἶναι πολύ σοβαρό τό θέμα τῶν δύο στρατιωτικῶν, ἀλλά δέν εἶναι τό μείζον. Τό μείζον εἶναι ἡ οἰκονομία…»…!!! Αὐτά ξεστόμισε σοφή κεφαλή σέ ἐρώτηση δημοσιογράφου, σχετικά μέ τά δύο στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας, πού κρατοῦνται αἰχμάλωτοι στήν Τουρκία.
Μά εἶναι δυνατόν; Δέν ἔχουν πιά ἴχνος αἰδοῦς; Ποιός ἔδωσε τό δικαίωμα σ’ αὐτά τά ἀνθρωπάρια νά ἀποφαίνονται μ’ αὐτόν τόν ἀναίσχυντο τρόπο γιά δύο παλληκάρια, πού ὁ Θεός κι αὐτοί μόνο ξέρουν, κάτω ἀπό ποιές συνθῆκες βρέθηκαν στά χέρια τοῦ ἐχθροῦ; Μά, αὐτά τά παιδιά, ὅταν τό καλέσουν οἱ καιροί, θά προτάξουν τά κορμιά τους γιά νά ζήσουν κάποιοι κολωνακιῶτες ἀριστερίζοντες ἐλεύθεροι! Τά παιδιά τῶν Ἑλλήνων ἀκριτῶν πρωτίστως, θά κλιθοῦν ἀπό τούς πρώτους νά φυλάξουν τά σύνορά μας καί θά χύσουν τό αἷμα τους ἄν, ὅ μή γένοιτο, ὁ σουλτάνος ἀγαρηνός κάνει πράξη τίς ἐξωφρενικές ἀπειλές του. Καί ἔχουν τό θρᾶσος νά ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ οἰκονομία «εἶναι τό μείζον»; Γι’ αὐτό τήν ὁδήγησαν στά τάρταρα τοῦ ἅδου, ἐπειδή εἶναι μείζονος σημασίας;

Βεβαίως, ὅλοι αὐτοί δέν στέλνουν τούς κανακάριδές τους στά σύνορα γιά νά ὑπηρετήσουν στόν στρατό καί τίς δύσκολες ὧρες πού ἡ Πατρίδα κινδυνεύει, ἔχουν τόν τρόπο καί τά μέσα νά τούς φυγαδεύουν στήν Ἑσπερία γιά νά τούς γλυτώσουν.

Γι’ αὐτό εὔλογο ἦταν τό ἐρώτημα τῆς μάνας τοῦ ἑνός στρατιωτικοῦ πρός τόν ὑφυπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης: «Ἄν ἦταν τό δικό σας παιδί τί περισσότερες προσπάθειες θά κάνατε;». Ἀλλά κανένα συστημικό ΜΜΕ δέν τό προέβαλε! Αὐτά συνεχίζουν νά προβάλουν τά τούρκικα σίριαλ εἰς ἔνδειξη καλῆς γειτονίας!

Εὔγε στόν θαρραλέο κ. Σκλαβενίτη, ὁ ὁποῖος, ὅπως γράφουν πολλές ἔγκριτες εἰδησεογραφικές ἰστοσελίδες, ἀπέσυρε ἀπό τά ράφια του ὅλα τά τούρκικα προϊόντα, καί στόν κ. Ζορπίδη, ὁ ὁποῖος ἀκύρωσε ὅλες τίς ἐκδρομές πρός τήν γείτονα χώρα. Ἐπιτέλους πρέπει κάποτε νά ἀντιδράσουμε καί νά ἐνεργήσουμε ὡς πατριῶτες. Εἶθε οἱ πρᾶξεις τους νά βροῦν μιμητές!

 Blogger pinelopitisithakis