Η εικόνα του γονατιστού δημάρχου Ρόδου Γαβριήλ Χαρίτου, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της τοπικής ελληνορθόδοξης κοινότητας Ρόδου, μπροστά στην πρώτη έπαρση της ελληνικής σημαίας στη Ρόδο,μας κάνει όλους να ανατριχιάζουμε, και να πονούμε συνάμα, λόγω των τελευταίων συμβάντων στον Έβρο.

Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου! Η τελευταία μεγάλη στιγμή του νεότερου Ελληνισμού…Χρόνια πολλά αδέρφια…
ΖΗΤΩ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ… ΟΙ ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ.

Παύλος Α′ Βασιλεύς των Ελλήνων
Περί προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα
Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Άρθρον 1ον

Αι νήσοι της Δωδεκανήσου, Ρόδος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Αστυπάλαια, Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη, Κάσος, Τήλος, Σύμη, Κως, Λέρος και Καστελλόριζο, ως και αι παρακείμεναι νησίδες, είναι προσηρτημέναι εις το ελληνικόν κράτος από της 28ης Οκτωβρίου 1947.
Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Δ′ Αναθεωρητικής Βουλής και παρ′ ημών σήμερα κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του κράτους.

Εν Αθήναις
Παύλος Α!