Αναρτήσεις από Φεβρουάριος 4, 2018

5 Items

Το συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου είναι χρέος όλων των Ελλήνων.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

 Γεώργιος Π. Παύλος, Καθηγητής Φυσικής και Φιλοσοφίας, ΔΠΘ Αγαπητοί φίλοι, Το συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου είναι χρέος όλων των Ελλήνων, ασχέτως κομματικών ή πολιτικών επιλογών. Είναι χρέος απέναντι στην ελληνική ιστορία πολλών χιλιετηρίδων. Είναι χρέος των Ελλήνων απέναντι στις θυσίες του ελληνικού λαού εναντίον κάθε μορφής, βάρβαρης και φασιστικής εισβολής που επιδιώκει να καταργήσει την […]

”Διαμεσολαβητές του ΟΗΕ”: Οι πράκτορες των φανερών επιχειρήσεων της παγκόσμιας ηγεμονίας ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

του Χρήστου Μελίδη Είναι ευρέως αποδεκτό σε όλη τη παγκόσμια διπλωματική κοινότητα ότι η χρήση των «διαμεσολαβητών» του ΟΗΕ είναι συχνά ένα πολύ αποτελεσματικό, μερικές φορές απαραίτητο εργαλείο για την επίλυση διαφορών μεταξύ δύο μερών, συνήθως μεταξύ δύο χωρών.   Ο ΟΗΕ περιγράφει τη διαμεσολάβηση ως «μια εθελοντική διαδικασία διεξαγόμενη εμπιστευτικά, κατά την οποία ένα εκπαιδευμένο ουδέτερο […]

Λόγοι Αγίων Πατέρων στην παραβολή του ασώτου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

1. Εἰς τὴν παραβολὴν περὶ τοῦ ἀσώτου Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος   Ἀεὶ μὲν, ἀδελφοὶ, τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν κηρύττειν ὀφείλομεν (δι’ αὐτῆς γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν)· μάλιστα δὲ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ χρεωστοῦμεν τοῦτο ποιεῖν, διὰ τὴν κοινὴν ὠφέλειαν, καὶ τὴν εὐεργεσίαν τῶν μελλόντων ἐκ τῆς κολυμβήθρας ἀνατέλλειν ἀστέρων. Καὶ γὰρ οὗτοι διὰ ταύτης […]

Κυριακή του ασώτου υιού (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Α΄ Κορινθίους Στ’, 12-20 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Λουκ. ιε΄ 11-32)-Κηρύγματα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

1. Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Τὸ «εὐαγγέλιο τῶν εὐαγγελίων» Ἡ Παραβολὴ τοῦ ἀσώτου, ποὺ ἀναγινώσκεται σήμερα, χαρακτηρίστηκε ὡς τὸ «εὐαγγέλιο τῶν εὐαγγελίων». Διότι, ἂν ὑποθέσουμε ὅτι χανόταν ὅλη ἡ ὑπόλοιπη διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἦταν ἀρκετὴ καὶ μόνο αὐτὴ ἡ Παραβολὴ γιὰ νὰ μᾶς βεβαιώσει ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁ Θεὸς τῆς ἄπειρης ἀγάπης καὶ […]

Scroll Up