Ἦταν βράδυ, σκοτάδι πηχτό ὅταν ἕνας ὁλοφώτεινος οὐράνιος ἐπισκέπτης σκόρπισε τό θεῖο μήνυμα σέ κάποιους ἁπλοϊκούς βοσκούς, ἔξω στά βοσκοτόπια τῆς Βηθλεέμ.

 

Τούς ἐκόμισε τό γλυκύφθογγο οὐράνιο μήνυμα “ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ… ὡς ἐστί Χριστός Κύριος ἐν πόλει Δαβίδ”. Καί ξαφνικά ἔγινε ἡ νύχτα μέρα, καθώς μία ὁλόκληρη στρατιά ἀγγέλων ἐμφανίστηκε ψάλλοντας τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, τό “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ..”.

Οἱ ἀγγελικές ὑμνωδίες καί τά λόγια τους μετέδωσαν παντοῦ τό μήνυμα τῆς σωτηρίας, τῆς ἐλεύσεως τοῦ Μεσσία. Πόσο ἐλπιδοφόρο τό μήνυμα τοῦ ἀγγέλου, πόσο ἐντυπωσιακή ἡ παρουσία τοῦ ἀγγελικοῦ πλήθους! Γέμισε τίς ψυχές τῶν βοσκῶν τῆς Βηθλεέμ, οἱ ὁποῖοι κατόπιν ἔγιναν καί οἱ ἴδιοι “ἄγγελοι”, κομιστές τοῦ οὐρανίου μηνύματος ὅτι γεννήθηκε, ἦλθε ὁ Μεσσίας, ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου.

Ἀπό τότε πολλές φορές ἀκούγεται τοῦτο τό θεῖο καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα. Ἀκούστηκε καί ἀκούγεται σέ πολλές χῶρες καί σέ πολλούς ἀνθρώπους, πού ζοῦν “ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου” καί πού εἶναι “καθήμενοι ἐν σκότει”. Πόσοι ὀρθόδοξοι ἱεραπόστολοι τό κήρυξαν, ἀλλά ἀκόμη καί σήμερα τό διαλαλοῦν.

Ἕνας ἀπ’ αὐτούς τούς “ἀγγέλους”, τούς ἀγγελιαφόρους τοῦ Θεοῦ ἦταν καί ὁ προσφάτως κοιμηθείς ἐπίσκοπος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Μητροπολίτης Πενταπόλεως κυρός Ἰγνάτιος Μαδενλίδης. Ἕνας ἄνθρωπος πού ἔζησε, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν ἰσάγγελο πολιτεία ἐνταγμένος στήν ἱεραποστολική Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ». Ἔτρεχε νά κηρύξει καί νά μεταδώσει τόν θεῖο λόγο ὡς λαϊκός θεολόγος σέ πολλά μέρη τῆς πατρίδος μας ἀπό τά πρῶτα νεανικά του χρόνια. Ἀργότερα ὡς μοναχός καί κληρικός, ὡς ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης κήρυττε σέ πόλεις καί χωριά γιά πολλές δεκαετίες. Μνημειώδεις καί χρυσορρήμονες οἱ ὁμιλίες του. Ὡς πνευματικός ἀνέπαυε πλήθη ψυχῶν στό πετραχήλι του καί τίς ὁδηγούσε στό φως τοῦ Χριστοῦ, τούς μετέδιδε γλυκειά ἐλπίδα σωτηρίας .

Ἐκεῖ ὅμως πού διέπρεψε περισσότερο ἦταν ὅταν ὁ Θεός τόν κατέστησε “φῶς ἐθνῶν” στήν ἱεραποστολή τῆς “μαύρης ἡπείρου”, στήν καρδιά τῆς Ἀφρικῆς. Ὡς ἱερέας καί ἐπίσκοπος περιόδευσε ἀπό χωριό σέ χωριό, κήρυξε, βάπτισε χιλιάδες ἀνθρώπους. Πάλεψε μέ τόν Σατανᾶ καί τήν μαγεία, δημιούργησε ραδιοφωνικό σταθμό. Ἀνήγειρε δεκάδες ἱερούς ναούς, ἔχτισε σχολεῖα, ἵδρυσε Πανεπιστήμιο, Θεολογική Σχολή. Κι ὅλα αὐτά γιά νά ἀκουστεῖ τό οὐράνιο μήνυμα ὅτι ἦλθε ὁ Χριστός, ἦλθε ὁ Θεός γιά νά σώσει τόν πεσμένο ἄνθρωπο. Χτύπησε τίς καμπάνες τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἀφρική! Ἤχησε ἔτσι παντοῦ τό θεῖο μήνυμα! Ἐκόμισε τό μήνυμα τῆς σωτηρίας!

Στό τέλος τῆς ζωής του “ἔφυγε” τήν ἑπόμενη ἡμέρα τῆς ἑορτής τῶν ἀγγέλων, ξημερώματα τῆς 9ης Νοεμβρίου 2017, ἀκριβώς ὅπως ὁ ἅγιος προκάτοχος του Μητροπολίτης Πενταπόλεως, ὅ Ἅγιος Νεκτάριος τό 1920. Ταξίδεψε γιά τήν “γειτονιά τῶν ἀγγέλων”. Εἶχε ἤδη καταστεῖ ὁ “λευκός ἄγγελος” στήν καρδιά τῆς “μαύρης” ἡπείρου! Ἅς βαδίσουμε σέ τοῦτα τά ἄγγελικά ἴχνη διαλαλῶντας παντοῦ τό μήνυμα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ στόν κόσμο. Τό ἄγγελμα τό θεῖο, τό αἰώνιο, τό ἐλπιδοφόρο ὅτι γεννήθηκε ὁ Χριστός, γεννήθηκε ἡ ἐλπίδα!

Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας