Στις 6 το μηνός Δεκεμβρίου, γία μας κκλησία ορτάζει τήν μνήμη νός μεγάλου καί πολύ γαπητο γίου, το γίου Νικολάου, ρχιεπισκόπου Μύρων τς Λυκίας, το θαυματουργο.

 Πραγματικά, γιος Νικόλαος, μαζί μέ τόν γιο Γεώργιο, εναι ο πιό γαπητοί γιοι στόν ρθόδοξο λληνικό λαό μας. εσεβής λαός μας πικαλεται συχνά τόν γιο Νικόλαο στίς προσευχές του, γιατί τόν πιστεύει, πως καί εναι, θαυματουργός γιος. διαίτερα τόν πικαλονται ο ναυτικοί μας.

 Στήν Πάρο τόν γιο Νικόλαο τόν λένε «θαλασσίτη». Στά νησιά μας διαίτερα, σέ κάθε πλοο, εναι εκόνα το γίου Νικολάου. Καί ταν τό πλοο πρόκειται νά ταξιδέψει, λέγουν ο ναυτικοί, λλά καί λο τό πλήρωμα, προσευχές στόν γιο, σάν κι ατές: «η Νικόλα, βοήθα μας» «η μου Νικόλα, στό τιμόνι» καί «η Νικόλα στήν πλώρη μας». 

πίστη ατή τι γιος Νικόλαος εναι προστάτης ατν πού ταξιδεύουν στήν θάλασσα προέρχεται πό πολλά θαύματα το γίου, λλά καί πό τό πρτο κενο θαμα πού συνέβηκε στό αγυπτιακό πλοο, ταν διος γιος πήγαινε στά εροσόλυμα, γιά νά προσκυνήσει τόν Πανάγιο Τάφο το Χριστο. Τότε, ν λοι στό πλοο περίμεναν τόν πνιγμό τους γιά τήν μεγάλη θαλασσοταραχή πού συνέβηκε, μως μέ τήν προσευχή το γίου κατέπαυσε νεμος καί θάλασσα σύχασε καί λοι στό πλοο σώθηκαν καί χάρηκαν.

 

λλά καί ζωή μας, χριστιανοί μου, καί ζωή μας, λέγω, δέν εναι καί ατή μιά θάλασσα; Κάθε οκογένεια εναι να καραβάκι καί ταξιδεύουμε λοι μας στό πέλαγος ατς τς ζως. λλά θάλασσα τς ζως δέν εναι λο γαλήνη. Φυσον γέρηδες καί ψώνουν τά κύματα καί ατά χτυπον τά καραβάκια μας καί μες βουλιάζουμε. τσι, κάθε καραβοκύρης οκογενειάρχης φωνάζει καί λέει: «γιε Νικόλα, σσε τήν οκογένειά μου πό τόν καταποντισμό». Καί γιά τήν πατρίδα μας τήν λλάδα, δελφοί μου χριστιανοί, πού βουλιάζει καί ατή στά σημερινά τά χρόνια, λοι μας ψώνουμε φωνή προσευχς στόν γιο Νικόλαο καί τόν παρακαλομε νά τήν σώσει, βλέποντας γιος τίς τόσες κκλησίες, σέ πόλεις καί χωριά, πού το χουμε νεγείρει.

 

Τί νά σς π λλο, δελφοί μου χριστιανοί, γιά τόν γιο Νικόλαο; Θυμμαι τι παλαιότερα σς γραψα λλο εδικό κήρυγμα γιά τόν γιο Νικόλαο καί σς επα τότε γι ατόν περισσότερα. Τελειώνοντας θέλω νά σς π τι γιος εχε στήν ζωή του τρες βασικές ρετές, πού πρέπει καί μες νά τίς ποκτήσουμε γιά ν γίασουμε, μιμούμενοι τόν γιο. Γιατί «ορτή γίου εναι μίμησις γίου», λέγει γιος ωάννης Χρυσόστομος. Ζητμε γι ατό τήν βοήθεια καί τήν εχή καί τήν προσευχή το γίου Νικολάου.

 

  πρώτη ρετή το γίου, δελφοί, ταν σωστή καί δυνατή του πίστη στόν Κύριο μν ησο Χριστό. Τόν πίστευε ς Θεό, ς τόν Μονογεν Υό το Θεο, σο μέ τόν Θεό Πατέρα. Καί τήν πίστη ατή τήν λεγε συχνά στήν προσευχή του καί στά κηρύγματά του. ταν δέ νάγκη τότε, στά χρόνια κενα, νά τονίζει γιος Νικόλαος τήν πίστη ατή. Γιατί παρουσιάστηκε κάποιος μορφωμένος καί ταν μάλιστα καί ερωμένος, πού λεγε τι ησος Χριστός δέν εναι Θεός σος μέ τόν Πατέρα, λλά εναι κατώτερος πό Ατόν. ρειος λεγόταν ερωμένος ατός. πειδή μως ταν μορφωμένος, πως σς επα, παρουσίαζε μέ τέχνη τήν αρεσή του καί τήν πλάνη του καί γι ατό κανε μεγάλη ζημιά. Γιά τήν πολεμική κατά τς πλάνης καί γιά τήν διόρθωση το κακο πού γινόταν, ο γιοι Πατέρες συγκρότησαν τήν Α´ Οκουμενική Σύνοδο, τό τος 325 μ.Χ., στήν Νίκαια Βιθυνίας. Σ ατήν τήν Α´ Οκουμενική Σύνοδο λαβε μέρος καί γιος Νικόλαος. παράδοση πού εναι γραμμένη στά βιβλία μας λέγει τι γιος Νικόλαος, μή νεχόμενος νά κούει τόν ρειο νά λέει καί νά περασπίζει τήν βλάσφημο πλάνη του, το δωσε να ράπισμα, να χαστούκι. 

Τό πράγμα μως κρίθηκε ς πρέπεια, γιατί στήν Σύνοδο ταν καί βασιλις, Μέγας Κωνσταντνος. Γι ατό καί ποφασίστηκε γιος Νικόλαος νά πάει φυλακή. κε στήν φυλακή μως γιασμένη φυλακή! – πισκέφτηκε τόν γιο Χριστός καί Παναγία καί τόν ρώτησαν: «Γιατί εσαι δ, Νικόλαε;». Καί γιος πήντησε: «Γιά τήν γάπη Σας»! Παναγία τότε δώρησε στόν γιο να μοφόριο, δεγμα τι ταν ξιος ρχιερέας το Χριστο. παράσταση δέ ατή, Παναγία νά προσφέρει τό ρχιερατικό μοφόριο στόν φυλακισμένο γιο, πεικονίζεται καί στήν εκόνα του. γιος λοιπόν, χριστιανοί μου, εχε δυνατή πίστη στόν Χριστό. Καί ατή τήν πίστη τήν ξέφρασε δυνατά καί μάλιστα πγε καί φυλακή γιά τήν πίστη του. Εναι «κανών πίστεως», πως τό λέγει τό πολυτίκιό του.

 

Τό λλο πού μς διδάσκει βίος το γίου εναι σκητικότητά του, νηστεία του καί πό τήν βρεφική του κόμη λικία. Τό Συναξάριό του μς λέγει τι κοιμόταν λη τήν μέρα τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές, γιά νά μή θηλάσει γάλα πό τήν μάνα του. Δηλαδή, προγινώσκοντας Κύριος τί θά γινόταν, το παρουσίασε τό θαυματουργικό ατό σημεο πό τήν βρεφική του λικία. Μαζί λοιπόν μέ τήν σωστή καί δυνατή του πίστη γιος Νικόλαος εχε στήν ζωή του καί σκητικότητα, πού κφραζόταν μέ τήν αστηρή του νηστεία, πό παιδί μάλιστα.

Καί λλη μεγάλη ρετή πού κόσμησε τόν γιο στήν ρχιερατική του πολιτεία ταν λεημοσύνη, γάπη. τρεφε πεινασμένους, προστάτευε χρες καί ρφανά, προίκιωνε φτωχές κοπέλλες, γινε λιμάνι, στό ποο κατέφυγε κάθε χτυπημένο καράβι, κάθε πονεμένη ψυχή.

 

Χριστιανοί μου, γιά νά γιάσουμε ατά τά τρία το γίου Νικολάου νά προσπαθομε νά χουμε. Νά πιστεύουμε στόν Κύριο μν ησο Χριστό καί σ λα τά δόγματα τς ρθόδοξης κκλησίας μας. Καί χι μόνο νά τά πιστεύουμε, λλά σ ατόν τόν αώνα, τόν πατεώνα, πού ζομε, πού ρθόδοξη πίστη μας χτυπιέται πό παντο, μες νά λαλομε τήν ρθόδοξη πίστη. Νά διαλαλομε τά δόγματα τς Α ν Νικαί Οκουμενικς Συνόδου, στήν ποία συμμετεχε καί γιος Νικόλαος. Καί ν τό καλέσουν ο καιροί νά εμαστε πρόθυμοι νά πάθουμε γι ατή μας τήν πίστη καί φυλακή κόμη νά πμε, λλά τί γλυκειά φυλακή, μαζί μέ τόν γιο Νικόλαο! Δέν φτάνει μως ατό: Γιά νά σωθομε πρέπει νά πλανίζουμε τά πάθη τς ψυχς μας μέ τήν νηστεία καί λα τά σκητικά παλαίσματα, πού χει θεραπευτική τς κκλησίας μας. Ατή τήν περίοδο κκλησία μας χει νηστεία γιά τήν μεγάλη ορτή τν Χριστουγέννων. φο, νθρωπε, Θεός σο δωσε γεία καί μπορες νά νηστέψεις, γιατί δέν νηστεύεις;

 

Καί τέλος, γιά νά σωθομε χριστιανοί μου, νά χουμε γάπη σέ λους. Καί γάπη μας στούς λλους κφράζεται μέ τό νά προσευχόμαστε γι ατούς, μέ τό νά μήν τούς κατηγορομε καί νά τούς βοηθομε στήν νάγκη τους, πό τό στέρημά μας καί μες, πό ατό τό λίγο πού χουμε. Ατά τά τρία, χριστιανοί μου, μς διδάσκει ζωή το γίου Νικολάου: Νά μολογομε τήν πίστη μας στόν ησο Χριστό πρτον, νά ζομε σκητικά μέ νηστεία καί προσευχή δεύτερον καί νά λεομε τούς πτωχούς τρίτον.

Δός μας τήν εχή σου, γιε Νικόλαε, νά μιμηθομε ατές τίς ρετές σου, ΑΜΗΝ.

 

Μέ πολλές εχές,

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας