Διαβάζουμε,την συγκλονιστικήν αφήγηση του αιωνοβίου ρχιμανδρίτου Τιμοθέου Καλαμπερίδη, γιά τήν νακομιδή τν ερν Λειψάνων το γίου Νεκταρίου (Α’ νακομιδή τό τος 1921, Β’ 1923, Γ’ 1927, Δ’ 1953):

ρχιμανδρίτης Τιμόθεος: Στό Μοναστήρι λθα τόν κτώβριο το 1952, σέ λικία 55 τν. Τόν πόμενο χρόνο –συγκεκριμένα στίς 2 Σεπτεμβρίου 1953– γινε νακομιδή το ερο Λειψάνου το γίου Νεκταρίου.

νακομιδή –πού ποφασίσθηκε τό καλοκαίρι– γινε φο σουρούπωσε. Θά ταν 8 μέ 9, βραδάκι πιά. Δέν εχαμε λεκτρικά· Μέ τά λούξ δουλεύαμε. λοι, γύ­ρω–τριγύρω, μέ ναμμένες λαμπάδες καί κεριά. 

 

Στήν ρχή διαβάσθηκε κολουθία. φο βγάλαμε τά για λείψανα, τά τοποθετήσαμε σέ λεκάνες. Τά πλύναμε μέ ροδόσταμο καί λλα ρώματα. Σέ ρισμένα Λείψανα ταν τό φασμα κολλημένο πάνω. Τά καθαρίσαμε. Κάναμε Παννυχίδα καί τά τοποθετήσαμε στό Ναό γιά προ­σκύνημα.  εωδία πού χυνόταν λόγυρα, δέν γίνεται νά περιγραφε! Τί πργμα ταν ατό, καταπληκτικό!

 Τά τοποθετήσαμε στήν μέση το Ναο. Τήν Κάρα καί τά πόλοιπα Λείψανα. Βάλαμε καί τήν ρχιερατική μί­τρα, τήν πατερίτσα καί τά δικηροτρίκηρα. Περνοσε κόσμος καί σπαζόταν μέ συγκίνηση. Ξέχασα νά σο π, τι Δεσπότης επε σέ μένα καί στόν π. μφιλόχιο Μακρ νά φροντίσουμε γιά τόν ετρεπισμό τν Λειψά­νων.

 

 

Γιά τό Γεγονός, συντάχθηκε τό κόλουθο πρακτικό: 

«ν Αγίν καί ν τ Γυναικεί Κοινοβιακ ερ Μον τς γίας Τριάδος, σήμερον τ 3 Σεπτεμβρίου το 1953, μέρ τς βδομάδος Πέμπτ καί ρ 6 μ.μ. συνλθεν λομέλεια τς δελφότητος ν τ γραφεί ατς κατόπιν προσκλήσεως τς Καθηγουμένης σιωτάτης Γεροντίσσης Χριστοδούλης μοναχς καί πό τήν προεδρείαν ατς. 

Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην, μετά κεκανονισμένην προσευχήν, καθηγουμένη εσηγεται: «γαπηταί ν Χριστ δελφαί, κατέχομαι δη πό τό κράτος ερς συγκινήσεως διά τό τελεσθέν μέγα γεγονός σήμερον ες τήν καθ’ μς εράν Μονήν, τεθέντος κατόπιν τριακοντατριετίας το λύχνου πί τς λυχνίας, να φωτίζ πάντας τούς πικαλουμένους Ατόν ν ληθεί, δηλαδή τς νακομιδς τν θείων Λειψάνων το Κτίτορος τς ερς μν Μονς, θείου εράρχου Πεντα­πόλεως γίου Νεκταρίου.
κτός το προϊσταμένου καί Πνευματικο μν Πατρός, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου δρας, Σπετσν καί Αγίνης Κυρίου Κυρίου Προκοπίου, παρευρέθησαν δέ κ θείας συμπτώσεως Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην λείας ντώνιος, ρχιερατικός πίτροπος δρας ρχιμανδρίτης Χρύσανθος, ρχιμανδρίτης ωάννης λιόπουλος, ρχιμ. μφιλόχιος Μακρς καί εροδιάκονος Σεβαστιανός, πας κλρος Αγίνης, Δήμαρχος, ερηνοδίκης καί διοικητής χωροφυλακς. Περί δέ τήν χθεσινήν 8 μ.μ. ραν χοροστατοντος το Σεβασμιωτάτου πνευματικο μν Πατρός καί παρουσί τν ναφερομένων Κλήρου καί ρχν, γένετο νακομιδή τν ερν Λειψάνων. Σήμερον δέ τελέσθη Λειτουργία, συλλειτουργησάντων μετά το φημερίου τς ερς μν Μονς ρχιμανδρίτου Τιμοθέου, τν ρχιμανδριτν ωάννου, Χρυσάνθου, Καλλιοπίου, Παύλου καί τν ερέων Δημητρίου, Παναγιώτου καί ναστασίου καί το εροδιακόνου Σεβαστιανο.

Ες τούς ανους γένετο προσκύνησις τς γίας Κάρας το θείου εράρχου γίου Νεκταρίου, πλημμυρησάσης τό κκλησίασμα ρρήτου εωδίας. Συνταχθέντος το παρόντος πογράφεται.

Οἱ παραστάντες κατά τήν Ἀνακομιδήν τήν ἑσπέραν τῆς δευτέρας Σεπτεμβρίου 1953:

† Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Προκόπιος

† Ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἠλείας Ἀντώνιος

Ἡγουμένη τῆς Ἀδελφότητος Χριστοδούλη μοναχή·

Ἀκακία, Θεοδοσία, Μελάνη, Νεκταρία, Εὐφροσύνη,

Ξένη, Παρθενία, Κυριακή, Παρασκευή, Ἀγάθη, Εὐνίκη,

Ἐλισάβετ, Χριστονύμφη, Συγκλητική, Εὐπραξία, Σαλώμη,

Μητροδώρα, Παρθενία, Θεοφανώ Μοναχαί.

Θέκλα Ἡγουμένη Ἱ. Μονῆς Ἑρμιόνης, Μακρίνα, Μαρκέλλα,

Εὐσεβία, Εὐφημία, Θέκλα Μοναχαί

Μαριάμ Ἡγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης

Ὁ Δήμαρχος Αἰγίνης Γεώργιος Χελιώτης

Ὁ Εἰρηνοδίκης Αἰγίνης Γεώργιος Μέρτικας

Ὁ Διοικητής χωροφυλακῆς Πατεράκης

Ὁ Γραμματεύς Μητροπόλεως Ἰωάννης Δεριζιώτης

Ὁ Σύμβουλος Ἐπικρατείας Παναγιώτης Μερτικόπουλος

Ὁ Κλῆρος Αἰγίνης: Ἀρχιμ. Ἰ. Ἠλιόπουλος, Ἀρχιμ. Τ. Καλαμπερίδης, Ἀρχιμ. Χ. Κανέλλης, Ἀρχιμ. Κ. Ἀγγελάκης,

Ἱερ. Κων. Κανάκης, Ἰωάννης Χαρτοφύλακας, Χρῆστος

Παπαγεωργίου, Δημήτριος Λυκούρης, Ἀναστάσιος,

Ἀρχιμ. Παῦλος, Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, Παναγιώτης»”.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΝΟΣ

Από τόν Α’ τόμο τοῦ διτόμου ἔργου ΜΙΛΗΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ (σελίδες 44-45), καθώς καί στό πολυσυλλεκτικόν εγκόλπιο τοῦ Ἁγίου ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΣ (όπου σε 500 σελίδες, σε εύχρηστο “σχήμα τσέπης” παρατίθενται τά πάντα γιά τόν Άγιο Νεκτάριον, ήτοι *Βίος *Θαύματα *Παράκληση *Χαιρετισμοί *Εγκώμια *Αγνή Παρθένε… κ.λπ., *Έργα *Επιστολαί *Διαθήκη *Συνοδική Διαγνώμη *Ναοί *Μοναστήρια *Προσκυνήματα του Αγίου Νεκταρίου)