π.Γεώργιος  Δορμπαράκης

 

Παθν με ταράττουσι προσβολαί, πολλς θυμίας μπιπλσαί μου τήν ψυχήν· ερήνευσον Κόρη τ γαλήν, τ το Υο καί Θεο σου Πανάμωμε.
(Μέ ταράζουν ο πιθέσεις τν παθν, γεμίζοντάς μου τήν ψυχή πό πολλή θυμία. Δσε μου τήν ερήνη, Πανάμωμη Κόρη, μέ τήν γαλήνη πού δίνει Υός καί Θεός σου).

Απόλυτα γνώστης τς χριστιανικς νθρωπολογίας γιος μνογράφος καί μπειρος τς πνευματικς ζως δέν ραιοποιε τήν χριστιανική ζωή οτε ποκρύπτει κάτι πό ,τι συμβαίνει μέσα στήν ψυχή το πιστο πού κπροσωπεπαλεύει μέ τά πάθη του, τά ποα νιώθει τι λειτουργον νάντια στήν παρξή του ετε μέ τήν μορφή τς φιληδονίας ετε τς φιλοδοξίας ετε τς φιλαργυρίας. 

Καί ναί μέν μέ τήν
νανθρώπηση το Κυρίου καί τήν νσωμάτωση στό γιο σμα Του διά το μυστηρίου το βαπτίσματος το δόθηκε δυνατότητα νά μήν μαρτάνει ναγκαστικά, δηλαδή νά μήν καθορίζουν τά πάθη τήν πορεία του νεξάρτητα πό τήν θέλησή του, μως στόν κόσμο τοτο καί μέχρι τς Δευτέρας Παρουσίας το Κυρίου συχνά ο πιθέσεις τν παθν εναι σχυρές, καθώς πάρχει πνευματική χαλάρωση καί παραχώρηση πό τόν Κύριο στόν Πονηρό νά ποκινε τά πάθη ατά πρός μείζονα γιασμό το νθρώπου.

Ετσι τά πάθη πού δηγον στίς μαρτίες τόν νθρωπο, καί ξεπεράστηκαν καί συνεχίζουν νά φίστανται, προκαλώντας μέ τήν νέργειά τους θυμία στόν νθρωπο, δηλαδή τονία στήν πνευματική ζωή καί λλειψη ποιουδήποτε νδιαφέροντος γι ατήν.
 Στήν κρίσιμη ατή στιγμή ο δρόμοι εναι δύο φήνεται νθρωπος ρμαιο ατν, συνεπς γίνεται δολος τν παθν του καί ποχείριο τν δαιμόνων πού κρύβονται πίσω πό ατά,  θεωρε τι εναι πιό ελογημένη ρα γιά πνευματική προκοπή, δεδομένου τι μέ τήν ντίδρασή του καί τήν ν νήψει πιμονή του στίς ντολές το Κυρίου γεμίζει πό τήν παρουσία τς χάρης Του. Δέν εναι τυχαο τι λοι ο νηπτικοί Πατέρες τς Εκκλησίας μας διακηρύσσουν τι τότε φίσταται Πνευματική ζωή, ταν πιστός ναντιώνεται πρός τά πάθη το γωϊσμο του, γωνιζόμενος νά τά μεταστρέψει καί νά τά κάνει νθεα πάθη, δηλαδή γάπη καί ταπείνωση.

Απαιτεται μως βοήθεια τς χάρης το Θεο. Χωρίς μο ο δύνασθε ποιεν οδέν βεβαίωσε Κύριος. 
μνογράφος λοιπόν στρέφεται πρός τόν Κύριο, μέσω μως τς Παναγίας Μητέρας Του. Γιατί γνωρίζει τήν δύναμή τς μεσιτείας της σ Εκενον.
 Καί τί τήν παρακαλε; Νά δώσει Υός καί Θεός της τήν γαλήνη καί τήν ερήνη τς ψυχς πό τόν πόλεμο πού φίσταται πό τά πάθη. 
Οχι πλς νά ερηνεύσουν καί νά γαληνέψουν τά πάθη, λλά νά ερηνεύσουν μέ τήν γαλήνη πού δίνει Χριστός. 
Γιατί κάνουμε τήν διάκριση ατή; Διότι πάρχει γαλήνη καί ερήνη πού προέρχεται πό τήν ποχώρηση τν δαιμόνων χρι καιρο καί πάρχει καί γαλήνη καί ερήνη πού δίνεται ς χάρη πό τόν Κύριο στόν γνήσια γωνιζόμενο πιστό.

Η πρώτη περίπτωση εναι ξόχως πικίνδυνη, διότι βρίσκεται μέσα σέ σχέδιο το Πονηροπροκειμένου νά χαλαρώσει πνευματικά νθρωπος νομίζοντας τι ξέφυγε πό τήν νέργεια τν δαιμόνων. Κι κε πού χει πιστέψει τι εναι συχος νά ποστε συντριπτική ττα, γιατί τόν βρίσκει νέτοιμο καί κοιμισμένο. 

Στήν δεύτερη
μως περίπτωση, χουμε τήν ληθινή πως επαμε γαλήνη καί ερήνη, γιατί ποτελε δωρεά το Κυρίου σ κενον μως τόν πιστό πού βρίσκεται σέ κατάσταση πνευματικς γρήγορσης, συνεπς μέ τήν χάρη το Κυρίου λέγχει τά πάθη του καί ζε τήν χριστιανική πάθεια. 
Γι ατήν τήν γαλήνη καί ερήνη μιλάει καί πόστολος Παλος, τήν πάντα νον περέχουσαν, στήν ποία προσβλέπει καί γιος μνογράφος καί μακάρι λοι μας.