Αναρτήσεις από Αύγουστος 5, 2017

2 Items

 Μεταμόρφωση του Σωτήρος – Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ, δόξα καὶ τοῦ ἀνθρώπου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ματθ. ιζ΄ 1-9 Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ, δόξα καὶ τοῦ ἀνθρώπου «Μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν» Μεγάλη ἑορτὴ γιορτάζουμε ­σήμερα, ἀδελφοί, τὴ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆ­ρος. Εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε ἂν καὶ εἶναι σήμερα Κυριακή, δὲν ψάλλουμε τίποτε ἀναστάσιμο ἀλλὰ μόνο τὰ τῆς ἑορτῆς.   Ἀλλὰ τί γιορτάζουμε σήμερα; Σήμερα ὁ Κύριος ἀνέβηκε στὸ ὄρος Θαβὼρ μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους Πέτρο, Ἰάκωβο καὶ […]

Ὁμιλία στὴν Θεία Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς   Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας προεῖπε γιά τό εὐαγγέλιο ὅτι «λόγο συντετμημένο θά δώσει ὁ Κύριος ἐπί τῆς γῆς» (Ἡσ. 10, 25). Συντετμημένος λόγος εἶναι ἐκεῖνος, πού μέσα σέ λίγες λέξεις περικλείει πλούσιο νόημα. Ἄς ἐπανεξετάσουμε λοιπόν σήμερα ὅσα ἔχουμε ἐκθέσει κι ἄς προσθέσουμε ὅσα ὑπολείπονται, γιά νά ἐμφορηθοῦμε ἀκόμη περισσότερο […]

Scroll Up