Αναρτήσεις από Ιούλιος 10, 2017

4 Items

Γέροντα, όταν πεθάνη ο άνθρωπος,συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται;

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  Γέροντα, όταν πεθάνη ο άνθρωπος,συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται; Ναι, συνέρχεται και λέει «τι έκανα;»,αλλα «φαϊντά γιόκ»,δηλαδή δεν οφελεί αυτό.Όπως ένας μεθυσμένος,αν σκοτώση λ.χ. την μάνα του,γελάει, τραγουδάει, επειδή δεν καταλαβαίνει τι έκανε,και, όταν ξεμεθύση, κλαίει και οδύρεται και λέει «τι έκανα;»,έτσι και όσοι σ’ αυτήν την ζωή κάνουν αταξίες είναι σαν μεθυσμένοι. […]

Όποιος αγαπά τον Χριστό τηρεί τις εντολές Του.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Όποιος αγαπά τον Χριστό τηρεί τις εντολές του (Ἰω. 14,15)   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, λεγόμαστε «χριστιανοί», ἐπειδή βαπτιστήκαμε στό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ μας. Σάν βαπτισμένοι δέ χριστιανοί πού εἴμαστε, πρέπει νά ζοῦμε ὄχι μέ κακίες καί μέ ἁμαρτωλά πάθη, ἀλλά πράττοντας τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ, γιατί ὁ ἀπόστολος Παῦλος […]

Ἐπιστολὲς τοῦ Ἁγίου Δωροθέου περὶ πειρασμῶν.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  Ἅγιος Δωρόθεος ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟ Ἐπιστολή Η´ — Πρῶτα-πρῶτα, παιδί μου, δέν γνωρίζουμε τόν τρόπο πού οἰκονομεῖ ὁ Θεός τή ζωή μας καί ὀφείλουμε νά Τοῦ παραδίνουμε τόν ἑαυτό μας νά τόν κυβερνήσει —πράγμα πού ὀφείλουμε ἀκριβῶς νά κάνουμε καί σ᾽ αὐτήν τήν περίσταση. Γιατί θά δυσκολευτεῖς, ἄν θελήσεις νά κρίνεις […]

Ἡ ἰδιωτικὴ προσευχή.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  Κάλλιστος Γουέαρ (Ἐπίσκοπος Διοκλείας) Ὅταν ἕνας Ὀρθόδοξος σκέφτεται γιὰ προσευχὴ ἔχει κυρίως ὑπ’ ὄψιν του τὴν κοινὴ λειτουργικὴ προσευχή. Ἡ κοινὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ἔχει πολὺ μεγαλύτερο μέρος στὴν θρησκευτική του ἐμπειρία παρὰ σ’ αὐτὴν τοῦ μέσου δυτικοῦ Χριστιανοῦ. Βέβαια αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν προσεύχονται παρὰ μόνο ὅταν βρίσκονται στὴν ἐκκλησία. […]

Scroll Up