Μελέτιος Καλαμαρᾶς (Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης)

Αὐτός εἶναι ὁ σύγχρονος «κόσμος»!

Ζεῖ μέ τό πνεῦμα τοῦ κόσμου,

ψάχνοντας γιά τίς ὀμορφιές τῆς ἐδῶ ζωῆς!

Κηρύσσει, κάνει ἰδεολογία του,

τήν φροντίδα του γιά τήν ἐδῶ ζωή!

Ἀγωνίζεται γιά τήν ἐδῶ ζωή,

ξεχνώντας Θεό καί ψυχή!

Καί καλά κάνει. Ἀφοῦ καί ὁ Οὐράνιος Πατέρας μας τόν ἀφήνει σ᾿ αὐτό ἐλεύθερο. Ὅπως ἐλεύθερο ἄφησε καί τόν ἄσωτο υἱό, νά φύγει ἀπό κοντά Του.

Ὅμως.

Ἡ πορεία αὐτή εἶναι ὄχι πορεία ζωῆς, ἀλλά πορεία πρός τόν θάνατο!

Καί σύ τρέχεις;

Πρός τά ποῦ, ταλαίπωρε;

Ὅπου σέ πᾶνε;