Η ίδια τεχνολογία για τον ένα, είναι προς σωτηρία και για τον άλλο προς απώλεια.  Ο Θεός, να σας δίνει σοφία!»«Ο υπολογιστής είναι κι αυτός μια εφεύρεση, όπως οι υπόλοιπες. 
Η Γραφή λέει:  «Πάντα μοι έξεστιν, άλλ’ ουκ εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τινος». 
Αν με τον υπολογιστή ο άνθρωπος κάνει το έργο του Θεού και προς δόξαν Θεού, για παράδειγμα, εκδίδει Λειτουργικά βιβλία ή γραμματεία των Αγίων Πατέρων, τότε ο άνθρωπος σώζεται με αυτό…

Αν χρησιμοποιεί την τεχνολογία για κάθε ασχημία, και βίαια παιχνίδια, τότε είναι φανερό ότι χάνεται. 

~ Γέροντας Ιωάννης Κρεστιάνκιν, 

της Μονής των Σπηλαίων Πσκώφ