Τί ωφελεί να αγαπούμε μόνο τον Θεό, με τα χέρια ψηλά προς τον Κύριο καθέτως και να μην τα ανοίξουμε και οριζοντίως, να πάρουμε όλη την Ανθρωπότητα, εάν είναι δυνατόν, και να γίνει το σώμα μας το σημείο του Σταυρού. Η Αγάπη είναι μόνο στο Σταυρό.

Γερόντισσα Γαβριηλία