Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

«Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου» (Εξόδ. κ΄9), αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη.  Για την αργία της Κυριακής αγωνίστηκε ο Άγιος Κοσμά ο Αιτωλός, για να μεταφερθεί το παζάρι της Κυριακής για την ημέρα του Σαββάτου, γεγονός που ενόχλησε τους Εβραίους, οι οποίοι τον συκοφάντησαν στους Τούρκους και ακολούθησε το μαρτύριό του.
Είναι πολύ σημαντικό να αγωνιστεί ο Χριστιανός για να μην καταργηθεί η αργία της Κυριακής. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης «Το μαρτυρικό μας φρόνημα ως Χριστιανών σήμερα μπορεί να φανερωθή μεταξύ άλλων καταστάσεων, που ήδη υφιστάμεθα, και από την άρνησι να εργασθούμε την ημέρα της Κυριακής από αγάπη και πίστι στον Χριστό, ο οποίος έχυσε το Τίμιο Αίμα Του στον Σταυρό, και τη ‘’μια των Σαββάτων’’, δηλαδή την Κυριακή, ανεστήθη από άπειρη αγάπη για μας» ( Περιοδικό  ‘’Ο Όσιος Γρηγόριος’’ Τεύχος 38, 2013).

 

Η αιτία  κατάργησης της Κυριακής αργίας έχει ‘’εφευρεθεί’’.  Όπου να’ ναι  η Κυριακή αργία θα είναι παρελθόν.   Φυσικά οι μόνοι που χαίρουν περισσότερο  γι’ αυτό είναι οι ολιγάρχες του πλούτου.  Κανείς από τους ένθερμους υποστηρικτές της κατάργησης της Κυριακής αργίας, δεν αναλογίζεται την ταλαιπωρία τόσων ανθρώπων, που εκόντες – άκοντες θα αναγκαστούν να εργαστούν την Κυριακή.

Και φυσικά ως δαμόκλειος σπάθη θα επικρέμμεται ο εργοδοτικός καταναγκασμός σε όσους δεν πειθαρχίσουν.  Σε πόσες οικογένειες δεν θα προκληθεί αταξία και αναστάτωση λόγω της κατάργησης της Κυριακής αργίας;  Θα αναγκάζονται οι καημένες τις μητέρες να εγκαταλείπουν τις οικογένειές των Κυριακές και γιορτές, για να αυξάνεται  ο πλούτος των πλουτούντων.  Και φυσικά η σκληροκαρδία των πλουτούντων, θα θέτει τη μόνιμη ‘’επιλογή’’ προς τους εργαζομένους πως «αν δεν θέλετε να εργάζεστε Κυριακές, είμαστε αναγκασμένοι να σας απολύσομε».  Όσοι  θα ήθελαν  να πάνε  στην Εκκλησία τώρα θα κωλύονται.

«Αποτελεί και για μας σήμερα φιλόθεη υποχρέωσι να υπερβούμε με πίστι και αγάπη προς τον Χριστό τα αντίχριστα νομοθετήματα, όπως οι πρώτοι Χριστιανοί, για τους οποίους ο ανώνυμος συγγραφεύς της Προς Διόγνητον Επιστολής γράφει : ‘’Επί γης διατρίβουσιν, αλλ’ εν ουρανώ πολιτεύονται.  Πείθονται τοις ωρισμένοις νόμοις, και τοις ιδίοις βίοις νικώσι τους νόμους.  Αγαπώσι πάντας και υπό πάντων διώκονται.  Αγνοούνται και κατακρίνονται· θανατούνται, και ζωοποιούνται.  Πτωχεύουσι και πλουτίζουσι πολλούς· πάντων υστερούνται, και εν πάσι περισσεύουσιν’’»( Περιοδικό  ‘’Ο Όσιος Γρηγόριος’’ Τεύχος 38, 2013), αναφέρει ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

 

«Το μαρτυρικό μας φρόνημα ως Χριστιανών σήμερα μπορεί να φανερωθή…και από την άρνησι να εργασθούμε την ημέρα της Κυριακής» (Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης).