Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Η ζοφώδης ανθρωπαρέσκεια πολλές φορές εφευρίσκει κακόδοξες ατραπούς με το επικάλυμμα δήθεν της αβρότητας.  Κάποιοι φτάνουν να θεωρούν και την πλάνη του Ισλάμ ως άλλη οδό σωτηρίας.  Είναι αλήθεια ότι αυτοί που εκφράζουν αυτή την κακόδοξη θέση για το Ισλάμ, δεν εκφράζονται κατά παρόμοιο τρόπο και για τη δαιμονική αίρεση των Χιλιαστών ή ‘’μαρτύρων του Ιεχωβά’’ όπως αυτοκαλούνται.  Αποτελεί μονομέρεια που φανερώνει απαράδεκτη ανθρωπάρεσκη στάση για προφανείς λόγους.

 

Όπως ο Χιλιασμός είναι αντιτριαδικός και πολεμεί την Αγία Τριάδα, δηλαδή τον Θεό, έτσι  και η  Μωαμεθανική πλάνη είναι αντιτριαδική.   Ιδού τι λέγει το βλάσφημο κοράνι για την Αγία Τριάδα :  ‘‘Πιστεύετε λοιπόν στο Θεό και στους Αποστόλους του και μη λέτε Τριάδα’’ (Κοράνι, κεφ. Δ, στιχ. 171).  Πως αναφέρονται στο Ισλάμ, καταδεικνύοντάς το ως δήθεν άλλη οδό σωτηρίας;

Όπως ο Χιλιασμός πολεμά την Θεότητα του Χριστού, έτσι  και η  Μωαμεθανική πλάνη. Η μη παραδοχή της Θεότητας του Χριστού, που σαφώς τη διδάσκει και το χριστομάχο κοράνι, καταδεικνύει ότι το θεομάχο Ισλάμ, είναι διάδοχη και χειρότερη πλάνη  της Αρειανικής αίρεσης.   Ορθώς χαρακτηρίσθηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο Ισλαμισμός ως αίρεση.  «Ελέγχεται δε πανταχόθεν ο Άρειος άθεος, αρνούμενος τον Υιόν, και τοις ποιήμασιν αυτόν συναριθμών» λέγει ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (Κατά Αρειανών Α΄), για την άρνηση της Θεότητας του Χριστού.  Το αυτό συμβαίνει και με τον Χιλιασμό και την Ισλαμική πλάνη. Πως αναφέρονται στο Ισλάμ, καταδεικνύοντάς το ως άλλη οδό σωτηρίας;

 

Όπως ο Χιλιασμός δεν αναγνωρίζει την Παναγία μας ως Θεοτόκο, έτσι  και η  Μωαμεθανική πλάνη. Το κοράνι, κεφ. Δ, στιχ. 171 γράφει : «Βλασφημούν όποιοι λένε ότι ‘’Ο Θεός είναι ο Χριστός ο γιός της Μαριάμ’’ ».  Πως αναφέρονται στο Ισλάμ καταδεικνύοντάς το ως άλλη οδό σωτηρίας;  Ούτε αβρααμική θρησκεία είναι το Ισλάμ όπως επιμένουν αρκετοί, ούτε και άλλη οδός σωτηρίας.