Διαφημίζεται στην Ελλάδα ως κάτι πολύ καλό το τσιπάκι RFID στο χέρι,σε σχολικό βιβλίο Αγγλικών της Α Γυμνασίου. Η εμφύτευση του τσιπ 666 προωθείται στα σχολικά βιβλία!

 

«After school on Thursday, I wasted two hours at the doctor’s , waiting to have my new microchip implanted. The procedure itself ( a quick injection into my thumb ) took just a few seconds and barely hurt at all. The microchip looks like a  tiny tube, and there’s lots it can do.Becides unlocking the house and my bike, it can be used on all the key readers to open doors and access things at school, and it also has my computer passwords on it. What is more, I can use the microchip like a credit card to buy things, as long as Mum and Dad upload my pocket money every week.»  Πηγή: www.lifo.gr

 

μετάφραση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ:

“Μετά το σχολείο την Πέμπτη, έφαγα δύο ώρες στον γιατρό, περιμένοντας να μου εμφυτεύσει το καινούργιο μου μικροτσίπ. Αυτή η διαδικασία (μια γρήγορη ένεση στον αντίχειρα μου) πήρε μόνο λίγα δευτερόλεπτα και δεν πόνεσε σχεδόν καθόλου. Το μικροτσίπ μοιάζει με ένα μικροσκοπικό σωλήνα και είναι πολλά αυτά που μπορεί να κάνει. Εκτός από το ότι μπορεί να ξεκλειδώνει το σπίτι και το ποδήλατο μου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους αναγνώστες κλειδιών για να ανοίξει πόρτες και να έχω πρόσβαση σε πράγματα του σχολείου και επιπλέον εμπεριέχει όλους τους κωδικούς του υπολογιστή μου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το μικροτσίπ και σαν πιστωτική κάρτα για να αγοράσω πράγματα, όσο η Μαμά και ο Μπαμπάς καταθέτουν στην τσέπη μου χρήματα κάθε εβδομάδα”.

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ UNICEF (και εμείς αγοράζουμε είδη της οργάνωσης αυτής και ενισχύουμε τα ανίερα σχέδιά της!) ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ 150 ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120907_agglika_lykeiou.pdf
Δείτε και περιεχόμενα της ενότητας 4 του βιβλίου

http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-A111&id=442

 

Δείτε και την σελίδα του βιβλίου που φαίνεται στο βίντεο

http://wradrasis.blogspot.gr/2013/02/unicef.html