Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ένα ασεβές λάθος που κάνουν κάποιοι τη Μεγάλη Τρίτη, όπου ψάλλομε το γνωστό Τροπάριο της Κασσιανής ‘’Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή…’’, είναι ότι θεωρούν ότι το τροπάριο αυτό αφορούσε το βίο της Οσίας Κασσιανής.

 

Το ποίημα της  Οσίας Κασσιανής αφορά την ‘’εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή’’, που διαβάζομε στο Ευαγγέλιο και όχι την ίδια την Οσία.   Η Οσία Κασσιανή  έζησε παρθενικό βίο και ως μοναχή.  Είναι πολύ λυπηρό να ακούεις χριστιανούς να αφηγούνται κατά το δοκούν τον βίο της Οσίας, εξαιτίας του πολύ σπουδαίου αυτού ποιήματός της.

Παρεθετικά να αναφέρω ότι στην Κύπρο τουλάχιστον, πολλοί είναι εκείνοι που πηγαίνουν στην εκκλησία σήμερα από τον απλό λαό, και εξαιτίας του τροπαρίου αυτού.  Τόσο πολύ αγαπά ο λαός τούτο το τροπάριο.  Την αφηγηματική στρέβλωση όμως δεν την ακούς από τον απλό λαό, αλλά από κάποιους  ‘’διαβασμένους’’.

Οσία Κασσιανή

_________

Της ποιήσεως το τάλαντο

Οσία Κασσιανή ουκ έκρυψας

και αντίδωρο τούτο πλουσίως προσέφερες

στον Δωρεοδότην Χριστόν.

 

Της παρθενίας το κάλλος

ομού με της ασκήσεως την σωτήριον οδόν

Οσία του Θεού προετίμησας.

 

Εν τη νήσω Κάσω

μάνδραν μοναζουσών καθίδρυσας

δια τούτο της νήσου Κάσου

καύχημα σε καλούμεν.

 

Οσία του Θεού Κασσιανή

οι πιστοί σε γεραίρομεν

δια το προικώον δώρημα

 

των σων σωτηρίων ποιημάτων.