Αναρτήσεις από Απρίλιος 4, 2017

1 Item

Ἐσχατολογικὴ Ἐκκλησία.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  Ἀλεβιζόπουλος Ἀντώνιος (Πρεσβύτερος (+)) Οἱ πεντηκοστιανοὶ ἰσχυρίζονται πὼς ἀπoστoλὴ τους εἶναι νὰ συγκροτήσουν τὴν ἐκκλησία τῶν ἐσχάτων καιρῶν, τὴν ἐκκλησία ποὺ θὰ παραλάβει ὁ Κύριος καὶ ἐπικαλoῦvται τὴν δῆθεν ἔκχυση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὶς πεντηκοστιανὲς ὁμάδες τοῦ αἰώνα μας. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ὅτι σύμφωνα μὲ τὴ Γραφὴ ἡ ἐκκλησία ὑφίσταται διὰ μέσου τῶν αἰώνων […]

Scroll Up