Του Βασιλείου Χ. Στεργιούλη

Έντονη ἀνησυχία καί βαθύτατο προβληματισμό προκαλεί η ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νά ὁρίσει τήν πραγματοποίηση στά Γυμνάσια τῆς χώρας μας επειγόντως και ὑποχρεωτικώς «Θεματική Ἑβδομάδα Ἐνημέρωσης καί Εὐαισθητοποίησης» (Ἔγγραφό του ὑπ’ ἀριθμ. Φ20.1/220482/Δ2 23-12-2016).

 

Θεματικοί ἄξονες τῆς ἐν λόγῳ ἑβδομάδος εἶναι οἱ ἑξῆς τρεις: διατροφή καί ποιότητα ζωῆς, πρόληψη τοῦ ἐθισμοῦ καί τῶν ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν, ἔμφυλες ταυτότητες.

Τό Ὑπουργεῖο θεωρεῖ, φαίνεται, τήν ἐν λόγῳ ἑβδομάδα ἄκρως σημαντική καί ἰδιαιτέρως μορφωτική, γι’ αὐτό καί τή χαρακτηρίζει ἐπείγουσα καί ὑποχρεωτική. Καί ὁρίζει νά διακοπεῖ ἡ διαδικασία μάθησης τήν ἑβδομάδα αὐτή, προκειμένου οἱ μαθητές τῶν 12 – 15 χρόνων νά ἐνημερωθοῦν σέ θέματα διατροφής και πρόληψης του εθισμού και των εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και σε θέματα, ὅπως τό βιολογικό καί κοινωνικό φύλο, ἡ ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων, ἡ ὁμοφοβία καί τρανσφοβία στήν οἰκογένεια καί στό σχολεῖο κ.ἄ.

Οι δύο πρώτοι άξονες, που σχετίζονται με την διατροφή και την πρόληψη των εξαρτησιογώνων ουσιών, μπορούν να συμβάλουν στο να αναθεωρήσουν οι νέοι την στάση τους στα κρίσιμα αυτά θέματα, αν και γεννιέται το ερώτημα με ποια πρότυπα συμπεριφοράς θα συμβεί αυτό. Ο τρίτος όμως άξονας πώς συνδέεται με την εκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη;

Ἀποβλέπει τελικῶς το Υπουργείο με τἡν ἑβδομάδα αὐτή στήν ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων, στήν κατάργηση τῶν φύλων καί στή διαμόρφωση ἑνός ἄφυλου ἰδεώδους, όπως στη Σουηδία και στις Η. Π. Α.; Ἐκεῖ δείχνει να ὁδηγεῖ ὁ τρίτος θεματικός ἄξονας. Στήν κατάργηση μέ ἄλλα λόγια τῆς ἀνθρώπινης φύσης, στήν ἀποδόμηση κάθε ὁρίου καί κάθε ταυτότητος (φυλετικῆς, ἐθνικῆς, πολιτισμικῆς).

Έτσι καταστρέφεται ἡ ἀνθρώπινη προσωπικότητα καί ὅλες ἐν γένει οἱ ἀνθρώπινες ἀξίες. Και αναιρεῖται ἡ Γραφική διακήρυξη ὅτι ὁ Θεός «ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν…» (Γεν. 1, 27).

Εὐλόγως διερωτᾶται κάθε νουνεχής: Ποῦ πᾶμε; Ποιά μεγαλύτερη συμφορά θά προκαλοῦσε καί ὁ πλέον ἀδυσώπητος ἐχθρός μας ἀπό αὐτή πού προκαλοῦμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι στό κοινωνικό σῶμα; Τί κοινωνία ἑτοιμάζουμε γιά τίς ἑπόμενες γενιές μέ τήν πρωτοβουλία, την ἀνοχή και την συναίνεσή μας;

Αναστάτωση προκαλούν τα ὅσα ἄρρητα καί ἀθέμιτα συμβαίνουν ἐδῶ καί χρόνια στήν πατρίδα μας. Είναι ν’ απορεί κανείς πώς φθάσαμε ως εδώ; Επιβεβαιώνεται η έκφραση ότι ο εχθρός βρίσκεται «εντός των τειχών». Εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι ἀπέναντι στή νέα γενιά, πού ἀποτελεῖ τή χρυσή ἑλπίδα καί τό μέλλον τοῦ Ἔθνους. Και ὑπόλογοι ἔναντι τοῦ Ἀδεκάστου Κριτοῦ καί τῆς ἱστορίας.

Εμβάλλει σε σκέψεις το γεγονός ότι στο παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης της UNESCO (General Conference 37/2013), που υλοποιεί η κυβέρνηση, επισημαίνεται πως η αειφόρος ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με οικονομικά κίνητρα και πολιτικές και τεχνολογικές λύσεις, αλλά «απαιτεί αλλαγές στον τρόπο που σκεπτόμαστε και ζούμε». Αυτό φαίνεται συμβαίνει με τις ταυτότητες τις έμφυλες (=μέσα στο ίδιο φύλλο). Σ’ αυτό προφανώς στοχεύουν, τα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Εσωτερικών και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα θέματα ισότητος των φύλων, του σεξουαλικού προσανατολισμού κ.α. Δηλαδή στην αλλαγή συμπεριφοράς των νέων από αυτά τα άγουρα χρόνια. Τα χρόνια της εφηβείας.

Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Δυναμιτίζει τα θεμέλια της παιδείας. Και συνιστά σοβαρή απειλή για την κοινωνία. Αρκετά μας βασανίζει η οικονομική κρίση που μας οδήγησε στα όρια της φτώχειας και της ταπεινωτικής επαιτείας. Ας μην οδηγηθούμε και στην ηθική παρακμή και την πνευματική διάλυση της κοινωνίας.

 eleftheria.gr 30 Μαρ 2017

Δείτε σχετικά και:

Η ταυτότητα φύλου θα αλλάζει με μία αίτηση;

Χανιά: Τα σχολεία που δεν θα εφαρμόσουν θεματική εβδομάδα, δημιουργικές εργασίες και μαθητεία

Ἰατρικὴ «βόμβα» στὶς ἔκφυλες ἀποδομήσεις

Έμφυλες Ταυτότητες

Η ιδεολογία των φύλων βλάπτει τα παιδιά. (Έμφυλες ταυτότητες)

Γαβριάδες και έμφυλες ταυτότητες

ΕΜ-ΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΕΚ-ΦΥΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ-Α-ΒΟΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ

Έμφυλες ταυτότητες: Διαστροφή της ανθρώπινης οντολογίας – Δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων(ΠΕΘ)

Καλλιόπη Προκοπάκη, “ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ (έμφυλες ταυτότητες), Αλήθειες και ψέμματα”

“Η αποδόμηση-υπονόμευση του βιολογικού πυρήνα της προσωπικότητας και της οικογένειας, ως όρος χειραγώγησης, μέσω της υπονόμευσης κάθε δυνατότητας συγκρότησης του ανθρώπου ως υποκειμένου”

Βίντεο – Εισηγήσεις από την Ημερίδα στην Κόρινθο με θέμα «Από την αποδόμηση του βιολογικού φύλου των εφήβων, στη χειραγώγηση μιας άβουλης κοινωνίας»

Ψήφισμα Ημερίδας στην Κόρινθο με θέμα «Από την αποδόμηση του βιολογικού φύλου των εφήβων, στη χειραγώγηση μιας άβουλης κοινωνίας»

Σουηδία: Ο αριθμός των παιδιών που θέλουν να αλλάξουν φύλο διπλασιάζεται ετησίως

Φύλο καὶ ταυτότητα. Οἱ δέκα λόγοι γιὰ νὰ μένει ὁ ἄνθρωπος πάντα πιστὸς στὸ φύλο τῆς φύσεώς του.

Ημερίδα στην Κόρινθο με θέμα «Από την αποδόμηση του βιολογικού φύλου των εφήβων, στη χειραγώγηση μιας άβουλης κοινωνίας»

Μπορεί να βγει ένας νέος Ευαγόρας Παλληκαρίδης από τα «πολύχρωμα» σχολεία της «θεματικής» εβδομάδας και από τα σχολικά βιβλία των συνταγών μαγειρικής;

Τι επιχειρεί το υπ. Παιδείας

Ο κ. «μειλίχιος» και η «Θεματική Εβδομάδα»

Μεσογαίας Νικόλαος, Έμφυλες Ταυτότητες

Σχολεία ομοφυλοφιλίας με άδεια του υπ. Παιδείας

Νεοταξική σήψη στην εκπαίδευση

Ο Σοδομισμός εισβάλλει στα σχολεία (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς)

Ανακοίνωση της Ι. Μητροπόλεως Γλυφάδας σχετικά με Συνέδριο που καλεί το Υπουργείο Παιδείας να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βίντεο Ημερίδας στην Κατερίνη με θέμα: «Έμφυλες ταυτότητες ως διδασκαλία στα παιδιά μας»

Δελτίο Τύπου –Ανοικτή Επιστολή Ημερίδας στην Κατερίνη με θέμα: «Έμφυλες ταυτότητες ως διδασκαλία στα παιδιά μας»

Η υποχρεωτικότητα της παρακολούθησης της θεματικής εβδομάδας για τις έμφυλες ταυτότητες

Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν οἱ «ἔμφυλες/ἔκφυλες ταυτότητες» καί ἡ Σχολική Διαφθορά!

Το Υπουργείο Παιδείας προσκαλεί σε συνέδριο του «Πολύχρωμου Σχολείου». Απόπειρα «συμπερίληψης απελευθερωτικών θεολογικών(!) προσεγγίσεων …στο μάθημα των Θρησκευτικών»;;

– Αίτημα φορέων – Ενημέρωση προς το Δήμο Κορινθίων και ψήφισμα διαμαρτυρίας προς κάθε αρμόδιο για τις “έμφυλες ταυτότητες”

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων είπε όχι για τις “έμφυλες ταυτότητες”

Έμφυλες ταυτότητες- Σκέψεις Νομικής φύσεως.

Ημερίδα στην Κατερίνη με θέμα: «Έμφυλες ταυτότητες ως διδασκαλία στα παιδιά μας»

Επιστολή Διαμαρτυρίας Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Θέρμης για τη Θεματική Εβδομάδα

Πειραιώς Σεραφείμ: Το Κράτος θέλει να επιβάλει μια «θρησκειολογική σούπα». «Η διδασκαλία σε παιδάκια 9 χρόνων 9 θρησκειών οδηγεί σε απόλυτη σύγχυση»

Ψήφισμα – Διαμαρτυρία των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας προς τον Υπουργό Παιδείας για τη Θεματική Εβδομάδα

Διαμαρτυρία Γονέων ως προς τον Άξονα «Έμφυλες Ταυτότητες»

Δημήτρης Πατέλης, Ὁμοφυλοφιλία (ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία)

Χαράλαμπος Άνδραλης, Έμφυλες ταυτότητες: Η μασκαρεμένη ανθρώπινη φύση στο καρναβάλι της Νέας Τάξης

Μικρά μαθήματα δημοσιογραφικής (ετεροφοβικής) προπαγάνδας

Είναι παράνομη η άρνηση παραλαβής δηλώσεων για τη «Θεματική Εβδομάδα»

Ανοιχτή επιστολή για τη θεματική εβδομάδα

Η Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας για τη θεµατική εβδοµάδα

Πρωτοπρ. Βασίλειος Κοκολάκης, Επιστολή πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον περί θεματικῆς ἑβδομάδος.

«Ἔμφυλες Ταυτότητες». Δὲν κατάλαβε, τὸν παραπλανοῦν;

Διαμαρτυρία 10 Συλλόγων της Λάρισας για τις “έμφυλες ταυτότητες”

Δημήτρης Νατσιός, Μαθήματα Πατριδογνωσίας: «Τ΄ Αντρούτσου η μάνα χαίρεται του Διάκου καμαρώνει…»

«Αλώνουν» τα σχολεία οι αρνητές της πατρίδας!

Ανοικτή Επιστολή Διαμαρτυρίας — Εξώδικη Δήλωση Γονέων — Κηδεμόνων, συνταξιούχων εκπαιδευτικών, Πολιτών του Νομού Καβάλας και του Σωματείου «Χριστιανική Ένωση Καβάλας Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για τη θεματική εβδομάδα

Δήλωση διδασκόντων για το Βιβλίο Πρακτικών του Γυμνάσιου (Έμφυλες Ταυτότητες)

Προκαλεί πάλι ο Γαβρόγλου για τα σεμινάρια ομοφυλοφιλίας

Η θεματική εβδομάδα της ντροπής και ο Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός!

Δημήτρης Νατσιός & Λυκούργος Μαρκούδης για την λεγόμενη «θεματική εβδομάδα» στα σχολεία

Η “αγάπη-ισότητα-ελευθερία” της ατζέντας ΛΟΑΤ ισοδυναμεί με πρόσκληση αποστασίας από τον Θεό

Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου: Η θεματική εβδομάδα που θα γίνει στα Γυμνάσια, είναι κάτι που είναι υποχρεωτικό να γίνει, υποχρεωτικότατο.

«ΟΧΙ, δεν πετάει» (ο γάιδαρος)

Επιστολή του καθηγητή Ν. Αλιμπραντή στον υπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου, για τη θεματική εβδομάδα

Κορινθία: Επιστολή διαμαρτυρίας μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου στον υπουργό για τις έμφυλες ταυτότητες

Καλαβρύτων Αμβρόσιος: – Έκκληση προς την Δ.Ι.Σ για την λεγόμενη «θεματική εβδομάδα» στα σχολεία

Σχολείο: Δάσκαλος διαφθοράς; (Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας)

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά σωματεία Θεσσαλονίκης για τη θεματική εβδομάδα που θα πραγματοποιηθεί στα Γυμνάσια της χώρας

Χιλιάδες μαθητές στο Οντάριο έμειναν σπίτι ως διαμαρτυρία για το νέο πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής

Ὥρα κρίσης γιά τήν Παιδεία

Αρχιμ. Αυγουστίνος Μύρου, «Έμφυλες ταυτότητες» αποδόμηση και υποκρισία

Το παράδειγμα της Αντιγόνης του Σοφοκλέους, υπόδειγμα στάσης στη θεματική επιβολή για τις ‘’έμφυλες ταυτότητες’’

Δημήτρης Νατσιός, Λαοί που θέλουν να ζήσουν διοργανώνουν “Θεματική Εβδομάδα”, Εθνικής και όχι Έμφυλης Ταυτότητας…

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας.

Αυτά συμβαίνουν όταν δεν μιλάμε ως Εκκλησία

Επιχειρούν με το θράσος της εξουσίας να αλλάξουν τον εθνικό, πολιτισμικό, θεολογικό και γενετήσιο προσανατολισμό των μαθητών στα σχολεία της χώρας

Κάτω τα χέρια από την αθωότητα των παιδιών

Ο Κώστας Γαβρόγλου για τα Θρησκευτικά και τις “έμφυλες ταυτότητες” της Θεματικής Εβδομάδας

Εμμονή του Υπουργείο Παιδείας για τα σεμινάρια των έμφυλων ταυτοτήτων

Η θεματολογία για τις «έμφυλες ταυτότητες», δικαιολογεί απόλυτα τη στάση που τηρεί η Εκκλησία μας

Δηλητήριο για το Γένος η μετάλλαξη της Παιδείας

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ στήν κοπή τῆς Βασιλόπιττας γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς ὁμιλεῖ γιά τίς “ἔμφυλες ταυτότητες” τῶν μαθητῶν.

Επιστολή μαθητή Γυμνασίου προς τον Υπουργό Παιδείας για τις έμφυλες ταυτότητες

Ψήφισμα Ἱερατικῆς Συνάξεως Ι.Μητροπόλεως Κυθήρων γιά την «Θεματική Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής,Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων»

Νίκος Νικολόπουλος: Απαράδεκτη η εγκύκλιος μύησης μαθητών στο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ με πειθαναγκασμό!

Το βδέλυγμα της ερημώσεως

Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου: Προφανώς και θα γίνει η Θεματική Εβδομάδα. Είναι υποχρεωτική.

Η νεοταξική εκπαίδευση

Διευκρινίσεις από το ΙΕΠ σχετικά με την Θεματική Εβδομάδα

Ο πόλεμος εναντίον των παιδιών.

Υπουργείο Παιδείας : Προαιρετική η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις για τους Τρεις Ιεράρχες, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΟΜΩΣ στην θεματική εβδομάδα: «αποδόμηση των εμφύλων στερεοτύπων»

Γράμμα μητέρας από Νέα Υόρκη: Προστατέψτε τα παιδιά από το μάθημα ταυτότητας φύλου

Ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος για τις «Έμφυλες Ταυτότητες»

Sodom – Σόδομα. Ρωσικό ντοκιμαντέρ σχετικά με την προπαγάνδα της ομοφυλοφιλίας στις μέρες μας (με Ελληνικούς υπότιτλους)

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας για την θεματική εβδομάδα

Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα στα σχολεία (Βˊ)

Έμφυλες (ή μήπως έκφυλες;) ταυτότητες

Διαμαρτυρία της Ι. Μητροπόλεως Γλυφάδας, για την προώθηση της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία

Ο Πειραιῶς Σεραφείμ καλεί γονεῖς καί κηδεμόνες μαθητῶν Γυμνασίου νά ὑποβάλουν δηλώσεις ἀπαλλαγῆς τῶν παιδιῶν τους ἀπό τήν θεματική ἑβδομάδα γιά τήν «ἀποδόμηση τῶν ἐμφύλων στερεοτύπων»

Οι Μάσκες Έπεσαν: «Έμφυλες Ταυτότητες» στα Γυμνάσια, αντί για Πλάτωνα, Μακρυγιάννη, Παπαδιαμάντη.

Υπερ gay και τρανσέξουαλ. Σάλος στην εκπαίδευση με εγκύκλιο του υπ. Παιδείας για υποχρεωτικά σεμινάρια χωρίς την έγκριση γονέων!

Δήλωση ἁπαλλαγὴς ἀπὸ τὴ θεματικὴ ἑβδομάδα

Έχουμε τελείως παραφρονήσει; [Θεματικὴ ἑβδομάδα]

Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα στα σχολεία

Επιστολή διαμαρτυρίας του Πειραιώς Σεραφείμ στον Υπ. Παιδείας Γαβρόγλου με αφορμή Εγκύκλιό του στα Γυμνάσια της Χώρας «περί εμφύλων ταυτοτήτων και αποδόμησης εμφύλων στερεοτύπων».

Δεν θα αφήσουμε να περάσει ο Σοδομισμός στα σχολεία [Πανελλήνια Διαμαρτυρία]

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Να αρνηθούμε τη μετατροπή του σχολείου σε διαφθορείο

Ὥρα τῆς κρίσης γιά τήν Παιδεία καί τούς ἐκπαιδευτικούς μας

«Και πού το ξέρεις Γιωργάκη πως είσαι αγόρι;»

Δημήτριος Νατσιός, Ομοφοβία και τρανσφοβία στο Δημοτικό σχολείο; «Θε μου τι λέπομεν στις μέρες μας»!!

 

Αναφορές στην “ομοφοβία”, την “τρανσφοβία” και τα “έμφυλα στερεότυπα” στη Θεματική Εβδομάδα που θα υλοποιήσουν τα Γυμνάσια