Του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη

 

 

Ανοίξω τό στόμα μου καί πληρωθήσεται Πνεύματος… 
Θά πιχειρήσουμε νά προσεγγίσουμε τό πανάχραντο πρόσωπο τς περαγίας Θεοτόκου μέσα πό τόν ερμό τς πρώτης δς το κανόνα το Ακαθίστου Υμνου. ς γνωστόν κκλησιαστική ποίηση δη πό τόν 8ο μ.Χ. α. καθιέρωσε ς τρόπο κφρασης τό εδος πού λέγεται κανόνας καί πού ποτελεται πό ννέα δές. Κι κάθε δή ξεκινάει μέ τόν ερμό, πού νομάζεται τσι, γιατί ερει, δηλ. συνδέει στόν τρόπο ψαλμωδίας καί τά πόλοιπα τροπάρια τς δς. πρτος λοιπόν ερμός ναφέρει:
Ανοίξω τό στόμα μου καί πληρωθήσεται Πνεύματος καί λόγον ρεύξομαι τ βασιλίδι Μητρί, καί φθήσομαι φαιδρς πανηγυρίζων καί σω γηθόμενος ταύτης τά θαύματα. Δηλ. : Θά νοίξω τό στόμα μου καί θά γεμίσει πό τό Πνεμα το Θεο, καί θά π λόγο γιά τή βασίλισσα Μητέρα, καί θά φαν φαιδρός πανηγυριστής καί θά τραγουδήσω μέ χαρά τά θαύματά της.

μνωδός μς λέει τι θά μιλήσει, θά φωνάξει γιά τήν Παναγία, πού εναι βασίλισσα Μητέρα. Στή θέση το ψαλμωδο βρισκόμαστε κριβς κι μες κάθε φορά πού συναζόμαστε γιά νά ψάλουμε τά Χαρε πρός ατήν.
λόγος το μνωδο τσι δέν εναι τομικός του λόγος. Γίνεται λόγος κκλησιαστικός, λόγος λων μας. Τά συναισθήματα γιά τήν Παναγία θονται στήν καρδιά το μνωδο, πως θονται γιά νά κφραστον καί σέ λους τούς πιστούς. Τί θά πε μως γιά τήν Παναγία μνωδός; Τί λόγο θά κφράσει πό τό στόμα του; Αρα τί λόγο καλούμαστε κι μες νά χουμε γιά τή Μεγάλη Μητέρα μας;
Ξεκαθαρίζει τά πράγματα μνωδός:

(1) λόγος του δέν θά εναι κάποιος πρόχειρος λόγος. Ο προχειρότητες ταιριάζουν γιά κενα τά πράγματα το κόσμου, πού εναι νευ σημασίας.


(2) Οτε μως μπορε λόγος του νά εναι κάποιος νθρώπινος στοχασμός, στω καί σοφός. Μπροστά στήν Παναγία νθρώπινος λόγος χάνει τήν ποια δύναμή του.

(3) λόγος του, σημειώνει, θά εναι λόγος το γίου Πνεύματος. ῾᾽Ανοίξω τό στόμα μου καί πληρωθήσεται Πνεύματος. Μόνον μφορούμενος πό τό γιον Πνεμα μπορε νά δε ρθά καί νά μιλήσει σωστά γιά τήν περαγία Θεοτόκο. Κατά κάποιο τρόπο πρέπει νά εναι κανείς στό πίπεδο το προφήτη το ποστόλου, γιά νά μπορέσει νά μιλήσει γιά τήν Παναγία. 
Ατό συμβαίνει διότι Παναγία δέν εναι να πλό νθρώπινο πρόσωπο. Χαριτώθηκε πό τόν Θεό λόγω τς πέραντης πακος της νά γίνει Μητέρα το Κυρίου, γι ατό καί μόνον ποιος χει μετασκευασμένα πό τό γιον Πνεμα τά μάτια του μπορε νά τήν θεωρήσει σωστά. Ισχύει τό διο μέ ατό πού συνέβη μέ τήν Ελισάβετ. Τήν εδε μετά τόν Εαγγελισμό μέ σωστό τρόπο, γιατί ῾ἐπλήσθη Πνεύματος γίου καί νεφώνησε φων μεγάλ καί επε: Ελογημένη σύ ν γυναιξί. Μόνον λοιπόν ν Πνεύματι ερισκόμενος χει ρθή θεώρηση τς Παναγίας.


Ετσι μπροστά σέ Εκείνην κρίνεται ποιότητα τς χριστιανικς μας συνειδήσεως, πού σημαίνει ποκαλυπτόμαστε ρθόδοξοι αρετικοί. Κι κόμη περισσότερο: μπορε νά ποκαλυφθε ουδαϊκή πιθανόν τοποθέτησή μας. Παναγία δηλ. ποτελε κριτήριο ρθοδοξίας. Κατά συνέπεια ατοί πού βρίζουν τήν Παναγία, σάν τούς Γιεχωβάδες, βρίσκονται στή θέση τν Ιουδαίων: κενοι τήν κριναν μέ τίς πιό κατανόμαστες βρεις. Ατοί πού σχυρίζονται τι εναι μιά πλή γυναίκα, πως λες ο λλες, φανερώνουν τήν αρεσή τους, σάν τούς αρετικούς Προτεστάντες. Ατοί πού περτιμον πό τήν λλη τήν Παναγία ναβιβάζοντάς την στό πίπεδο τς θεότητος, σάν τούς Ρωμαιοκαθολικούς, φανερώνουν τή δεξιά πόκλιση τς πλάνης. Γιά τούς Ορθοδόξους μως Παναγία εναι ατό πού δηλώνει τό νομά της: Παν-αγία, δηλ. περάνω λων τν γίων, μά νθρωπος. Γεμάτη πό τή χάρη το Θεο, χωρίς μως νά ξεφεύγει πό τά νθρώπινα ρια. Στό πρόσωπο τς Παναγίας βλέπουμε τήν νθρώπινη προοπτική: νά θεωθομε, ννοώντας ς θέωση τήν νωσή μας μέ τόν Κύριο, παραμένοντας μως πάντοτε νθρωποι.

Κι μνογράφος καταλήγει: σ ατήν τήν κατάσταση, πού τό Πνεμα το Θεο μς δίνει λόγο γιά νά μιλήσουμε γιά τήν Παναγία, χαιρόμαστε καί πανηγυρίζουμε. Δέν μπορομε νά θυμηθομε τήν Παναγία καί νά μή φαιδρύνει ψυχή μας, νά μήν πλησθομε εφροσύνης. Γιατί βλέπουμε σ Ατήν τήν περίσσεια τς χάρης το Θεο. Κι χάρη εναι πάντοτε χαρά. Μόνον διάβολος σκυθρωπάζει καί καίγεται πό τήν ναφορά στήν Παναγία.

Ο συνάξεις μας κάθε φορά πί τ μνήμ τς Παναγίας ποδεικνύουν τι κι μες μφορούμαστε πό Πνεμα Θεο. Λίγο πολύ χάρη το γίου Πνεύματος μς κανώνει νά προσερχόμαστε τήν Εκκλησία καί νά τενίζουμε τό πρόσωπο τς Θεοτόκου. εθύνη μας εναι διπλή: νά κρατμε τή χάρη ατή, δηλ. νά βρισκόμαστε σ κείνη κάθε φορά τήν τοιμότητα γιά νά τιμμε τήν Παναγία, καί νά γωνιζόμαστε νά τήν αξάνουμε. Καί διακράτηση καί αξηση τς χάρης το Θεο, πού πλούσια εχε καί χει Παναγία, σημαίνει: νά ποτασσόμαστε κάθε φορά στό θέλημα το Θεο. Τό ῾ἰδού δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρμα Σου τς Παναγίας νά γίνεται καί δική μας πάντηση στήν ποια πρόσκληση το Θεο πού μς πευθύνει τήν κάθε στιγμή τς ζως μας.