Οι ακολουθίες αυτή την εβδομάδα στο Ναό μας:

Τετάρτη 29 Μαρτίου 7-9.30 πρωί,Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία.

Πέμπτη 30 Μαρτίου 7-9.30 πρωί,Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία.

Παρασκευή 31 Μαρτίου 7-9.30 πρωί,Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία.

Τετάρτη 29 Μαρτίου  7.30 απόγευμα,ο Μέγας Κανών.

Παρασκευή 31 Μαρτίου 7.45 – 10.20 μ.μ. Ακάθιστος Ύμνος.