Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Τι άλλο θα ακούσομε;  Ολοένα εμπλέκονται οι εναλλακτικές λεγόμενες θεραπείες.  Προσφέρεται δήθεν η τέλεια ολιστική θεραπεία ανάλογα με τα με ζώδιο.  Πως πρέπει να αντιδρά ένας Χριστιανός Ορθόδοξος όταν ακούει από κάποιους να προτάσσεται η τέλεια ολιστική θεραπεία ανάλογα με ‘’ζώδιό των’’;  Τι άλλο θα ακούσομε;   Kάποιοι που ασχολούνται με τις λεγόμενες ολιστικές θεραπείες, ισχυρίζονται ότι αναλόγως του ζώδιου θα εξευρεθεί η ανάλογη ολιστική θεραπεία.  Οι  νεοεποχίτικες λεγόμενες θεραπείες δεν είναι σύμφωνες με την Ορθόδοξη διδασκαλία.

 

Προτείνουν αναλόγως του ζώδιου τη γιόγκα, το διαλογισμό, το ρέϊκι, την αγιουρβέδα κλπ, ως ‘’ενισχυτικά’’ παράλληλα με τα άλλα που συνιστούν.  Και έτσι καταλήγουν να ομιλούν για την ‘’τέλεια θεραπεία’’, ‘’θεοποιώντας’’ τις  ανθρώπινες δυνάμεις και ‘’εξορίζοντας’’ τη μνήμη του Θεού.  Η νεοεποχίτικη πλάνη περί απροσώπου κατευθύνοντος νου, που ‘’ολιστικώς’’ συνέχει τα πάντα στο σύμπαν, αντιβαίνει στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας.  Οι  ολιστικές θεραπείες αναφέρονται σε αρχές που διέπουν το σύμπαν, ενσωματώνοντας τις έννοιες πνεύμα, νους, σώμα, προσδίδοντας τους  έτσι ‘’μεταφυσική’’ χροιά.  Δεν πρέπει να υποτιμάται η επικινδυνότητα τους για την εν Χριστώ ζωή.

Πολλοί είναι εκείνοι από αυτούς που ασχολούνται με τέτοιες θεραπείες που εμπλέκουν τη γιόγκα, το διαλογισμό, το ρέϊκι, την αγιουρβέδα κλπ, και τώρα τα ζώδια,  και ισχυρίζονται ότι μπορούν παράλληλα με την εν Χριστώ ζωή να ασχολούνται και με αυτά.  Αυτή είναι σαφέστατα  έχουν μασσαλιανίζουσα άποψη.  «Οι λέγοντες ομού τα δύο πρόσωπα της τε χάριτος και της αμαρτίας ταις των πιστώνν εμπαρείναι καρδίας εκ του ειρηκέναι τον ευαγγελιστήν· ‘’Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν’’, συνίστασθαι τη εαυτών θέλουσιν υπόνοιαν λέγοντες μηδαμώς την θείαν λαμπρότητα υπό της του πονηρού συνδιατριβής μολύνεσθαι, καν οπωσούν πλησιάζοι, φησίν, εν τη ψυχή το φως το θείον τη σκοτία του δαίμονος» που αναφέρει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Δυστυχώς οι εναλλακτικές πλάνες της γιόγκα, του διαλογισμού και του αγιουρβέδα κλείνουν όλες τις διεξόδους για τη μνήμη του Θεού, απασχολώντας όλη την ενεργητικότητά του.  Δυστυχώς εναλλακτικές θεραπείες εμπλέκονται όλο και περισσότερο με όλα τούτα και δεν αφήνουν περιθώρια αφιβολίας ότι δεν είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας και ως εκ τούτο εμπόδιο στην αληθινή εν Χριστώ ζωή, καθότι ηθελημένα ή άθελα εφαρμόζεται μια μασσαλιανίζουσα πρακτική.