«Πατρίδα, πατρίδα, ἤσουν ἄτυχη ἀπὸ κυβερνῆτες νὰ σὲ κυβερνήσουν…»! Αὐτὸ ἀναφώνησε κάποια στιγμή, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς τῆς ἐποχῆς του, ὁ ἥρωας στρατηγὸς Ἰωάννης Μακρυγιάννης.

 

Πόσο ἐπίκαιρος ὁ λόγος του! Δὲν εἶναι μόνο τὸ ὅτι στὴν ἐξουσία τῆς πατρίδας μας σήμερα ἔχει ἀναδειχθεῖ ἕνα κόμμα ποὺ διακηρύσσει ἐπισήμως τὴν ἀθεΐα του. Εἶναι ὅτι σὲ ὅλο σχεδὸν τὸ πολιτικὸ φάσμα ἐπικρατεῖ λιγότερο ἢ περισσότερο συγκεκαλυμμένο τὸ ἴδιο πνεῦμα.

Ἐπιβεβαίωση αὐτῆς τῆς θλιβερῆς καταστάσεως ὑπῆρξε ἡ ἀνακίνηση τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἀ­­πὸ 18 βουλευτές, 16 ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀπὸ τὸ κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως. Οἱ βουλευτὲς ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς Ὑπουργοὺς Πολιτισμοῦ καὶ Παιδείας νὰ ἐνεργήσουν ὥσ­τε νὰ διατεθεῖ ὁ κατάλληλος χῶρος γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σω­τῆ­ρος, ὅπως εἶχαν ἀποφασίσει ἡ Α΄ καὶ ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεις (1822 καὶ 1829), ὡς ἔκ­φραση εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἐνέργειά τους ξεσήκωσε θύελλα δημοσιογραφικῶν καὶ πολιτικῶν ἀντιδράσεων, εἰρωνειῶν, ἀποδοκιμασιῶν καὶ συ­κοφαντιῶν, ἐνῶ ἐπιχειρήθηκε νὰ πα­­ρουσιασθεῖ τὸ «Τάμα» ὡς ἔμπνευση τῆς δικτατορίας, διότι τὸ 1968 εἶχε ξεκινήσει προσπάθεια νὰ ὑλοποιηθεῖ ἡ ἐπίσημη παλαιὰ ὑπόσχεση. Τὸ ἀποκορύφωμα ἦ­ταν ἡ ἐντολὴ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη πρὸς τοὺς βουλευτὲς τοῦ κόμματός του νὰ ἀ­­ποσύρουν τὶς ὑπογραφές τους.

«Ἂν συγκεντρώναμε ὑπογραφὲς γιὰ νὰ καθιερωθεῖ ὁ θρησκευτικὸς γάμος μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων, τότε θὰ ἤμασταν ἀποδεκτοί», σχολίασε ἕνας ἐκ τῶν ὑπογραφόντων βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐπισημαίνοντας ὅτι «σαφῶς ἐδόθη ‘‘γραμμὴ’’ ἀπὸ τὴν ἡγεσία νὰ ἀποσύρουμε τὶς ὑπογραφές μας».

Θλιβερὴ ἡγεσία, ἀξιοθρήνητη! Ἐπιδιώκει νὰ καταλάβει τὴν ἐξουσία στὶς ἑπόμενες ἐκλογές, ἐνῶ ψήφισε τὰ πιὸ αἰσχρὰ νομοθετήματα καὶ ἤδη ξεπουλάει τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἱερὴ παράδοση τοῦ τόπου. «Ὁ νεοταξίτης Κυριάκος Μητσοτάκης δὲν σέβεται οὔτε τὴν παράταξη, οὔτε τὴν παράδοση, οὔτε τὸν θρησκευόμενο λαό, οὔτε τοὺς βουλευτές του», δήλωσε ὁ ἀνεξάρτητος βουλευτὴς κ. Νικολόπουλος μετὰ τὴν ἀπόσυρση τῶν ὑπογραφῶν. Καὶ ἕνας ἐκ τῶν νεοδημοκρατῶν βουλευτῶν συμπλήρωσε: «Ὅσοι πιστεύουν πὼς οἱ βουλευτὲς ἔχουμε ἄδικο ὅταν πρεσβεύουμε τὶς ἀρχὲς ποὺ περιλαμβάνει τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας, τὸ ὁποῖο μιλᾶ γιὰ ὑπεράσπιση τῆς πατρίδας, πίστη στὴ θρησκεία μας καὶ προστασία τῆς οἰκογένειας, τότε θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξουν τὸ Σύν­ταγμα»! («Τὸ Βῆμα» 19-2-2017).

Χωρὶς ἀμφιβολία θὰ τὸ ἐπιχειρήσουν κι αὐτό! Διότι εἶναι ἀδίστακτοι στὸ νὰ καταστρέφουν ἐκτελώντας προσταγὲς τῶν ἀόρατων νεοταξιτῶν ἐντολέων τους. Τὴν ὥρα ποὺ προωθοῦν μὲ πάθος τὴν ἀνέγερση μεγάλου Μουσουλμανικοῦ Τεμένους μὲ χρήματα τοῦ κράτους, ἀρνοῦνται τὴν πραγματοποίηση τῆς ἱερῆς ὑποσχέσεως τῶν ἡρώων προγόνων, τῆς ὁποίας τὸ κόστος ἔχει ἐξ ὁλοκλήρου ἀναλάβει εὐλογημένο ζεῦγος δωρητῶν.

Ὅμως οἱ νεοταξίτες λησμονοῦν αὐτὸ ποὺ σημειώνει στὴ συνέχεια τοῦ κειμένου του ὁ ἥρωας στρατηγός: «Πατρίδα… μόνον ὁ Θεός, μόνον ὁ ἀληθινὸς αὐτὸς καὶ δίκαιος κυβερνήτης σὲ κυβερνεῖ καὶ σὲ διατηρεῖ ἀκόμα».
Καὶ θὰ τὴν διατηρήσει! Ἀκόμη καὶ σ᾿ αὐ­τοὺς τοὺς ἀντίχριστους καιρούς, σὲ πεῖσμα ὅλων τῶν ἐχθρῶν καὶ τῶν προδοτῶν της.

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”