Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

«Εις τους καιρούς μας βλέπομεν ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας μοναχοί και λαϊκοί, έχουν, δυστυχώς, αποσχισθή από αυτήν εξαιτίας των φιλενωτικών.  Έχω την γνώμην ότι δεν είναι καθόλου καλόν να αποχωριζώμεθα από την Εκκλησίαν κάθε φοράν που θα πταίη ο Πατριάρχης», έγραφε στην επιστολή του προς τον Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ο Όσιος Παΐσιος.

 

Με Ορθόδοξη έγνοια τόνιζε, ότι «εάν δια την α ή την β λοξοδρόμηση των κατά καιρούς Πατριαρχών χωριζώμεθα και κάνωμε δικές μας Εκκλησίες – Θεός φυλάξει! θα ξεπεράσωμε και τους Προτεστάντες ακόμη»*.

«Δυστυχώς, έχουμε πολλές ‘’εκκλησίες’’ στην εποχή μας.  Δημιουργήθηκαν είτε από μεγάλες ομάδες ή και ένα άτομο ακόμη.  Επειδή συνέβη στο καλύβι των (ομιλώ δια τα εν Αγίω Όρει συμβαίνοντα) να υπάρχη και ναός, ενόμισαν ότι μπορούν να κάνουν και δική τους ανεξάρτητη Εκκλησία», σημείωνε στην επιστολή του προς τον Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, επισημαίνοντας τον μεγάλο κίνδυνο να περιπέσει ο διακόπτων το μνημόσυνο σε σχίσμα.  Στο Άγιο Όρος ο Όσιος Γέροντας είχε γίνει μάρτυρας τέτοιων λυπηρών καταστάσεων.

Αναφέρεται ο Όσιος Παΐσιος στη  διακοπή του μνημοσύνου και στον κίνδυνο να περιπέσει σε σχίσμα, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.  Προς τούτο σημείωνε τη συμβουλή και την έγνοια του στην εν λόγω επιστολή, με τα εξής λόγια : «Αλλά από μέσα, κοντά στην Μητέρα Εκκλησία έχει καθήκον και υποχρέωσι ο καθένας ν’ αγωνίζεται με τον τρόπον του.  Το να διακόψη το μνημόσυνον του Πατριάρχου, να αποσχισθή και να δημιουργήση ιδικήν του Εκκλησίαν και να εξακολουθή να ομιλή υβρίζοντας τον Πατριάρχην, αυτό νομίζω, είναι παράλογον»*.  Χωρίς περιστροφές ο Άγιος Γέροντας  αναφέρεται στην περίπτωση όπου τη διακοπή μνημοσύνου ακολουθεί το σχίσμα.  Οι ύβρεις προδίδουν τόσο την εμπάθεια όσο και το τι πρόκειται να ακολουθήσει.  Ίσως να είναι λόγος εκ περισσού να λεχθεί, ότι οι αναφορές αυτές γίνονται σε μια επιστολή Ορθόδοξης ομολογίας, όπου αναφέρει και το  ‘’μετά λύπης μου από όσους φιλενωτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψίχα πνευματική ούτε φλοιό’’*.

Οι αναφορές αυτές του Οσίου Παϊσίου δεν επιδέχονται διάφορες ερμηνείες.  Ή συμφωνεί  κανείς με αυτά που λέγει ο Άγιος Γέροντας ή διαφωνεί.  Μιλά ξεκάθαρα για το θέμα τούτο.  Γι’ αυτό με πόνο αναφέρει ότι «εύκολα χωρίζει κανείς και δύσκολα επιστρέφει…»*.  Με διάκριση ομιλεί ο Όσιος Παΐσιος.  Γι’ αυτό καταληκτικά αναφέρει ότι «εάν οι φιλενωτικοί δίνουν το πρώτο πλήγμα στην Εκκλησία, αυτοί, οι ανωτέρω, δίνουν το δεύτερο»*.

*Από την επιστολή του Οσίου Παϊσίου προς τον Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ορθογραφία και τα σημεία στίξεως από την επιστολή του Οσίου Παϊσίου έχουν παραμείνει όπως ήταν.