ψυχή, που  θέλει να μείνει παρθένος και να νωθεί με το Θεό, δεν πρέπει ν’ πομακρύνεται μόνον πό φανερά μαρτήματα, πως πορνεία, φόνος, κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψευδος, η φυλαργυρία, η πλεονεξία, και τα μοια, λλά πολύ περισσότερο από τα φανή και κρύφια. 

 

Δηλαδή πό την πιθυμία, κενοδοξία, νθρωπαρέσκεια, ποκρισία, φιλαρχία, δολιότητα, κακοήθεια, μσος, πιστία, φθόνο, φιλαυτία, περηφάνεια και τα μοια.

 

 Κατά τη Γραφή, τα σωτερικά ατά μαρτήματα εναι σα με τα ξωτερικά. Γιατί λέει « Κύριος διασκόρπισε στ νθρωπαρέσκων», και « Κύριος ποστρέφεται τον αμοχαρή και δόλιο νθρωπο», δείχνοντας μ’ ατό, τι τη δολιότητα Κύριος την ποστρέφεται σα με το φόνο.

 

 πίσης λέει «γι’ νθρώπους, που μιλον ερηνικά στους λλους, μέσα τους μως σχεδιάζουν κακά». Και πάλι• «Μέσα στην καρδιά σας συλλογίζεστε πς ν διαπράξετε νομίες στ ζωή». 

Και «λλοίμονό σας, ταν λοι ο νθρωποι σς παινούν», ταν δηλαδή πιδιώκετε ν’ κοτε καλά για τον έαυτό σας πό τους νθρώπους και κρέμεστε πό τη γνώμη και τους παίνους τους. πειδή, πς εναι δυνατό να διαφύγετε την προσοχή τν νθρώπων για πάντα, ταν κάνετε το καλό; 

 

λλωστε και διος Κύριος λέει: «τσι να λάμψει το φς σας μπροστά στους νθρώπους». Και προσθέτει:«Να πιδιώκετε να πράττετε το καλό για τη δόξα το Θεο και χι τη δική σας, οτε να πιθυμετε νθρώπινους παίνους». Γιατί «πώς μπορετε να χετε πίστη, φο πιζητετε νας τον παινο το λλου και χι τη δόξα το Θεο.».

 Και πόστολος μς παραγγέλλει: «Ετε τρώτε, ετε πίνετε, ετε ό,τιδήποτε κάνετε, λα να τα κάνετε για τη δόξα το Θεο.» 

Και ο Θεολόγος ωάννης κατατάσσει το μσος μαζί με το φόνο, λέγοντας: «Ατός που μισε τον δελφό του εναι νθρωποκτόνος».