Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

 

Το ψεύδος του οικουμενισμού είναι γραμμένο στο μέτωπό του για να το βλέπει από μακριά ο ορθόδοξος χριστιανός και να φυλάγεται από αυτό. Ο οικουμενισμός, επειδή δεν έχει την εμπειρία χρησιμοποιεί τον φιλοσοφικό στοχασμό, ΟΙ οικουμενιστές στοχάζονται για το τί να κάνουμε, αλλά δεν λένε πώς να το κάνουμε, γιατί δεν εφαρμόζουν όσα στοχάζονται. Όσοι φιλοσοφούν δεν σημαίνει ότι έχουν και την φώτιση και την χάρη να εφαρμόσουν όσα σκέφτονται. Η φώτιση και η Θεία Χάρη απαιτεί άλλου είδους άσκηση , όχι σκέψεις και φαντασίες.

Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο ορθοδοξία αλλά και ορθοπραξία. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μιλούν από την εμπειρία τους. Δεν λένε ποτέ κάτι που δεν το έζησαν οι ίδιοι. Δεν λένε τί να κάνουμε, χωρίς να ξέρουν πώς γίνεται στην πράξη. Οι οικουμενιστές μιλούν για την υπομονή και για την αγάπη όπως διαβάζουν στα βιβλία ή όπως στοχάζονται οι ίδιοι. Αλλά γνωρίζει κανείς περισσότερα για την υπομονή και για την αγάπη που βίωσε στο Όνομα του Ιησού από εκείνον που διάβασε τόμους ολόκληρους περί υπομονής και περί αγάπης. Οι ορθόδοξοι διακρίνουν από μακριά την αγαπολογία του οικουμενισμού, την αναφορά στο Πνεύμα και την αποσιώπηση του Ονόματος του Ιησού από μέρους τους. Η Νοερά Προσευχή του Ιησού και η Νηπτική Παράδοση των Ορθοδόξων είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του Οικουμενισμού. Αν θέλουμε να  εμποδίσουμε τον οικουμενισμό να τηρούμε την Νοερά Προσευχή.

Ο οικουμενισμός  διακρίνεται από μακριά. Μιλάει για την αγάπη και για το Πνεύμα, αλλά χωρίς το Χριστό. Ο οικουμενισμός λόγω του ότι θέλει κάτι από την ομπρέλα του να σκεπάσει και τις θρησκείες και τα δόγματα του Αντιχρίστου, δεν μιλάει για το Χριστό. Όταν μιλάει για το Χριστιανισμό, εννοεί τον  χριστιανισμό… δίχως το Χριστό.

Λένε οι οικουμενιστές τί να κάνουμε αλλά δεν λένε πώς. Από αυτό θα καταλάβεις το ψεύδος τους.

Πρόκειται για επινοήσεις του μυαλού παρά για προσωπική μαρτυρία από την εμπειρία της Εκκλησίας.

moschoblog.blogspot.com