Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας

Δυστυχῶς βιώνουμε ἕνα τραγικό κατάντημα στήν ἐποχή μας. Παρακολουθοῦμε μέ πόνο, ὀδύνη καί ἀποτροπιασμό νά γκρεμίζονται βασικοί θεσμοί τῆς ζωῆς τοῦ τόπου μας καί νά ὑποβαθμίζονται παντελῶς. Ἕνας θεσμός πού καταρρακώνεται εἶναι καί αὐτός τοῦ σχολείου. Ἀνακατατάξεις περίεργες, ταραχή στήν ἐκπαιδευτική κοινότητα, παιδιά μεταναστῶν στά σχολεῖα με ἀπώτερο στόχο τήν ἀλλοίωση τοῦ ἑλληνορθοδόξου φρονήματος στα παιδιά μας, μάθημα θρησκειολογίας και ὄχι θρησκευτικῶν καί ἄλλες ἀντι-ἐκπαιδευτικές ἐνέργειες. Ἀλλά κι αὐτό τό τελευταῖο τερατούργημα; Θεματική ἑβδομάδα, πού θά περιλαμβάνει ἑνότητα γιά τίς «ἔμφυλες ταυτότητες». Πραγματικά βόμβα ὄχι μόνο στήν συνύπαρξη ἀρρένων καί θηλέων στίς σχολικές αἴθουσες, ἀλλά «βόμβα μεγατόνων» στις ἀθῶες παιδικές ψυχές.

 

Δηλαδή λίγο πιό ἀναλυτικά… Ἔστειλε το Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀπό τόν μήνα Δεκέμβριο ἐγκύκλιο στά Γυμνάσια τῆς χώρας, μέ τόν χαρακτήρα τοῦ ἐπείγοντος μάλιστα, ὅπου ὁρίζει νά διενεργηθεῖ Θεματική Ἑβδομάδα ὑπό τόν γενικό τίτλο «Σῶμα καί Ταυτότητα». Τό πρόγραμμα θά ἔχει 3 ἑνότητες (Διατροφή, Ἐθισμός-Ἐξαρτήσεις καί  Ἔμφυλες Ταυτότητες). Τά μέν δύο πρῶτα εἶναι πράγματι χρήσιμα γιά τήν ζωή τῶν παιδιῶν, ἀλλά τό τρίτο; Μάλιστα ἀναφέρεται στήν σχετική ἐγκύκλιο ὅτι θά ἀποδομηθοῦν τά στερεότυπα γύρω ἀπό τά θέματα τῶν σχέσεων τῶν δύο φύλων, τοῦ ἀνδρικοῦ καί τοῦ γυναικείου. Δηλαδή θά ἀναπτυχθοῦν στά παιδιά μας ἔννοιες γύρω ἀπό τήν ὁμοφυλοφιλία, τήν τρανσφοβία καί ὅτι ὑπάρχουν κι ἄλλες μορφές σχέσεων μεταξύ ἀνδρῶν καί γυναικῶν, ἀλλά καί ἄλλοι τύποι οἰκογένειας∙ μέ δύο πατέρες ἤ δύο μητέρες. Παράλληλα θά πραγματοποιηθοῦν καί ἐνημερώσεις στούς γονεῖς καί τούς ἐκπαιδευτικούς.

Ἀλήθεια ποιός ἐπιστήμονας ἤ σοβαρός ἄνθρωπος ἔκρινε ὅτι μποροῦν νά διδαχθοῦν τέτοιες ἔννοιες στίς ἀθῶες παιδικές καί ἐφηβικές ψυχές; Εἶναι ἐπιστημονικά κατοχυρωμένο ἕνα τέτοιο ἐκπαιδευτικό ἀντικείμενο καί πρόγραμμα; Και ὅποιοι τό πρότειναν σέ ποιά Πανεπιστήμια τό διδάχθηκαν; Μήπως σέ χώρους πού καθοδηγοῦνται ἀπό τήν Παγκοσμιοποίηση καί τή Νέα Τάξη Πραγμάτων; Σαφῶς καί δέν ἀποτελεῖ σοβαρή ὑπόθεση διδασκαλίας ἕνα τέτοιο πρόγραμμα. Πῶς τολμᾶτε κύριοι ὑπεύθυνοι τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς νά βομβαρδίζετε τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μέ στάσεις καί ἔννοιες ζωῆς, πού ἀκόμη κι ἕνας ἐνήλικας θά ἔπρεπε νά ντρέπεται νά τίς ἀκούει καί νά τίς συζητᾶ; Πῶς τολμᾶτε νά προτείνετε στά παιδιά, πού δέν ἔχουν ἀναπτύξει τόν διανοητικό καί συναισθηματικό τους κόσμο, καί ὡς έκ τούτου εἶναι πιό εὐάλωτα, νά διαλέξουν τό κοινωνικό τους φῦλο; Ἄν ἐπιθυμοῦν νάεἶναι ἄνδρες ἤ γυναῖκες, παρά τό βιολογικό τους φῦλο, ὅπως γεννήθηκαν δηλαδή. Γιατί νά γκρεμίζεται μέσα στίς παιδικές ὑπάρξεις ἡ ὀντολογική τους ὑπόσταση; Πουθενά δέν ἀναφέρει ἡ πραγματική ψυχολογία, ὄχι ἡ πληρωμένη καί ὑποκειμενική, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι ἀσθένεια. Ἀντιθέτως θεωρεῖται ὡς ψυχικό νόσημα. Θἀ διδάξουμε δηλαδή τήν νομιμοποίηση παθῶν ἀντιθέτων στό Νόμο τοῦ Θεοῦ; Μέ ποιο δικαίωμα; Καί γιατί παραθεωρεῖται ἡ γνώμη τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι καί ἔχουν ἀποκλειστική εὐθύνη γιά τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν τους;

Ποιος θά μαζεύει τά ψυχικά συντρίμμια τῶν παιδιῶν μας μετά; Ποιός θά τά συγκρατεῖ ἀπό τίς ἠθικές παρεκτροπές ἤ τίς σεξουαλικές παρενοχλήσεις, πού θά προκύψουν, ὅπως σημειώθηκε σέ ἀντίστοιχο ἐγχείρημα στήν Κῦπρο; Καί ποιοί θά διδάξουν στά παιδιά τέτοια εὐαίσθητα θέματα, πού δέν ἀντέχει μιά ἀθῶα παιδική ψυχή νά σηκώσει; Μήπως ἄνθρωποι μέ σχετικά πάθη; Τότε «ἡ ἐσχάτη πλάνη θα εἶναι χείρων τῆς πρώτης» καί φοβούμαστε ὅτι θά πράγματα θά γίνουν ἀνεξέλεγκτα. Κι ἀν θεριέψουν τά ἀνθρώπινα πάθη καί σέ κάποιους διδάσκοντες καί ἔχουμε φαινόμενα παιδοφιλίας; Πρέπει να σκεφτοῦμε πολύ σοβαρά τίς συνέπειες! Νά μή παίζουμε «ἐν οὐ παικτοῖς»! Ὀφείλουν νά ἀντιδράσουν οἱ γονεῖς μέ τρόπο νηφάλιο, εἰρηνικό, χωρίς μῖσος, ἀλλάμέ ἐπιχειρήματα, βάσει νομοθεσίας καί νά ζητήσουν ἀπαλλαγή γιά τά παιδιά τους ἀπ’ αὐτές τίς αἰσχρές διδασκαλίες!

Ἀπαιτεῖται ἐγρἠγορση καί σωφροσύνη γιά νά ἔχουμε σχολεῖα πραγματικά ἐκπαιδευτήρια γνώσεων καί ἤθους καί ὄχι σχολεῖο δάσκαλο διαφθορᾶς!

 

     Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας

Δείτε σχετικά και:

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά σωματεία Θεσσαλονίκης για τη θεματική εβδομάδα που θα πραγματοποιηθεί στα Γυμνάσια της χώρας

Χιλιάδες μαθητές στο Οντάριο έμειναν σπίτι ως διαμαρτυρία για το νέο πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής

Ὥρα κρίσης γιά τήν Παιδεία

Αρχιμ. Αυγουστίνος Μύρου, «Έμφυλες ταυτότητες» αποδόμηση και υποκρισία

Το παράδειγμα της Αντιγόνης του Σοφοκλέους, υπόδειγμα στάσης στη θεματική επιβολή για τις ‘’έμφυλες ταυτότητες’’

Δημήτρης Νατσιός, Λαοί που θέλουν να ζήσουν διοργανώνουν “Θεματική Εβδομάδα”, Εθνικής και όχι Έμφυλης Ταυτότητας…

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας.

Αυτά συμβαίνουν όταν δεν μιλάμε ως Εκκλησία

Επιχειρούν με το θράσος της εξουσίας να αλλάξουν τον εθνικό, πολιτισμικό, θεολογικό και γενετήσιο προσανατολισμό των μαθητών στα σχολεία της χώρας

Κάτω τα χέρια από την αθωότητα των παιδιών

Ο Κώστας Γαβρόγλου για τα Θρησκευτικά και τις “έμφυλες ταυτότητες” της Θεματικής Εβδομάδας

Εμμονή του Υπουργείο Παιδείας για τα σεμινάρια των έμφυλων ταυτοτήτων

Η θεματολογία για τις «έμφυλες ταυτότητες», δικαιολογεί απόλυτα τη στάση που τηρεί η Εκκλησία μας

Δηλητήριο για το Γένος η μετάλλαξη της Παιδείας

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ στήν κοπή τῆς Βασιλόπιττας γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς ὁμιλεῖ γιά τίς “ἔμφυλες ταυτότητες” τῶν μαθητῶν.

Επιστολή μαθητή Γυμνασίου προς τον Υπουργό Παιδείας για τις έμφυλες ταυτότητες

Ψήφισμα Ἱερατικῆς Συνάξεως Ι.Μητροπόλεως Κυθήρων γιά την «Θεματική Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής,Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων»

Νίκος Νικολόπουλος: Απαράδεκτη η εγκύκλιος μύησης μαθητών στο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ με πειθαναγκασμό!

Το βδέλυγμα της ερημώσεως

Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου: Προφανώς και θα γίνει η Θεματική Εβδομάδα. Είναι υποχρεωτική.

Η νεοταξική εκπαίδευση

Διευκρινίσεις από το ΙΕΠ σχετικά με την Θεματική Εβδομάδα

Ο πόλεμος εναντίον των παιδιών.

Υπουργείο Παιδείας : Προαιρετική η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις για τους Τρεις Ιεράρχες, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΟΜΩΣ στην θεματική εβδομάδα: «αποδόμηση των εμφύλων στερεοτύπων»

Γράμμα μητέρας από Νέα Υόρκη: Προστατέψτε τα παιδιά από το μάθημα ταυτότητας φύλου

Ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος για τις «Έμφυλες Ταυτότητες»

Sodom – Σόδομα. Ρωσικό ντοκιμαντέρ σχετικά με την προπαγάνδα της ομοφυλοφιλίας στις μέρες μας (με Ελληνικούς υπότιτλους)

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας για την θεματική εβδομάδα

Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα στα σχολεία (Βˊ)

Έμφυλες (ή μήπως έκφυλες;) ταυτότητες

Διαμαρτυρία της Ι. Μητροπόλεως Γλυφάδας, για την προώθηση της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία

Ο Πειραιῶς Σεραφείμ καλεί γονεῖς καί κηδεμόνες μαθητῶν Γυμνασίου νά ὑποβάλουν δηλώσεις ἀπαλλαγῆς τῶν παιδιῶν τους ἀπό τήν θεματική ἑβδομάδα γιά τήν «ἀποδόμηση τῶν ἐμφύλων στερεοτύπων»

Οι Μάσκες Έπεσαν: «Έμφυλες Ταυτότητες» στα Γυμνάσια, αντί για Πλάτωνα, Μακρυγιάννη, Παπαδιαμάντη.

Υπερ gay και τρανσέξουαλ. Σάλος στην εκπαίδευση με εγκύκλιο του υπ. Παιδείας για υποχρεωτικά σεμινάρια χωρίς την έγκριση γονέων!

Δήλωση ἁπαλλαγὴς ἀπὸ τὴ θεματικὴ ἑβδομάδα

Έχουμε τελείως παραφρονήσει; [Θεματικὴ ἑβδομάδα]

Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα στα σχολεία

Επιστολή διαμαρτυρίας του Πειραιώς Σεραφείμ στον Υπ. Παιδείας Γαβρόγλου με αφορμή Εγκύκλιό του στα Γυμνάσια της Χώρας «περί εμφύλων ταυτοτήτων και αποδόμησης εμφύλων στερεοτύπων».

Δεν θα αφήσουμε να περάσει ο Σοδομισμός στα σχολεία [Πανελλήνια Διαμαρτυρία]

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Να αρνηθούμε τη μετατροπή του σχολείου σε διαφθορείο

Ὥρα τῆς κρίσης γιά τήν Παιδεία καί τούς ἐκπαιδευτικούς μας

«Και πού το ξέρεις Γιωργάκη πως είσαι αγόρι;»

Δημήτριος Νατσιός, Ομοφοβία και τρανσφοβία στο Δημοτικό σχολείο; «Θε μου τι λέπομεν στις μέρες μας»!!

Αναφορές στην “ομοφοβία”, την “τρανσφοβία” και τα “έμφυλα στερεότυπα” στη Θεματική Εβδομάδα που θα υλοποιήσουν τα Γυμνάσια