φιερωμένο σέ δελφική φίλη πού μς μπιστεύθηκε τόν πόνο της…

Εναι λλωστε καί πόνος πολλν νθρώπων μέσα στήν σάπια κοινωνία μας, πού κάποιοι πιτήδειοι πατον πί πτωμάτων προκειμένου νά ναδειχθον…

Εναι πόνος νθρώπων…
…πού ποθο
ν νά εναι πιστοί στό καθκον τους καί στίς ρχές τους,
…πού
ργάζονται σκληρά καί μέ τόν δρτα το προσώπου τους κερδίζουν τά πρός τό ζεν,
…πού
γωνίζονται μέ τά τάλαντα πού τούς χάρισε Θεός γιά κάτι ψηλότερο,
…πού καταβάλουν κόπο καί μέ τήν προσωπική τους
ργασία καταφέρνουν νά προοδεύουν,
…πού
χουν δίψα γιά πρόοδο καί ξέλιξη τς πιστήμης, τς τέχνης, τν γραμμάτων…

ν τούτοις πολλές φορές δυνατον νά κάνουν ,τι πιθυμε καρδιά τους καί τελικά πράττουν ,τι δέν θέλουν. Καί ,τι πραγματικά θέλουν ναγκάζονται νά τό γκαταλείψουν.

Γιατί συχνά βρίσκονται κάποιοι νθρωπίσκοι…
…πού μέ μηχανορραφίες,
πάτες, ησουΐτικες συμπεριφορές, ποσπον ξιώματα κτοπίζοντας τούς ξίους,
…πού μέ συκοφαντίες καί διαβολές
ποσκελίζουν τούς κανούς,
…πού μέ δόλο, «σύρσιμο καί γλείψιμο»
ς σαλίγκαροι -κατά τόν γνωστό μύθο- νέρχονται «ες τά κρα τν ρέων» καταλαμβάνοντας περίοπτες θέσεις,
…πού
ς λλοι «σα» ξεγελον καί κερδίζουν φφίκια «ντί πινακίου φακς».
λα ατά θλίβουν τούς θικούς, ντιμους καί γνούς μαχητές τς καθημερινότητος… Θά εναι μως μεγάλο τό κατόρθωμα, ν ποφέρουν μέ ταπείνωση, πομονή καί σιωπή τίς ποιες ντιξοότητες, κόμα κι ν προέρχονται πό συναδέλφους, μογάλακτους δελφούς, φίλους, συγγενες…

ς μήν λησμονομε τι «στι δίκης φθαλμός ς τά πάνθ’ ρ»…καί «μοί κδίκησις γώ νταποδώσω λέγει Κύριος Σαβαώθ».
«
στον, δελφέ μου, στά χέρια το Θεο!», πως θά λεγε καί Πάτερ, π. Θεόφιλος…

ς ρνηθομε τόν αυτό μας καί ς περνικήσουμε τήν θέλησή μας. ς πλιστομε μέ πομονή καί ς μήν ξεχνομε τι καρπός λων ατν τν σκληρν δοκιμασιν θά εναι τό «βραβεο τς νω κλίσεως». Τά γνωρίζει λα Θεός! Σύντομα θά εναι τό τέλος λων μας καί λοι μας θά λάβουμε «τήν κδικον μισθαποδοσίαν».

Μέγας Βασίλειος γράφει σέ μία πιστολή του: « Κύριος, ποος μς ρίζει τά πάντα μέ μέτρα καί σταθμά καί μς στέλνει πειρασμούς πού δέν περβαίνουν τήν δύναμή μας, ποος δοκιμάζει τούς γωνιστές τς εσεβείας μέ τίς ντιξοότητες, δέν φήνει νά πειρασθον περισσότερο πό σο μπορον νά βαστάσουν». 
Λεβέντικα, λοιπόν καί θαρραλέα, μέ τό βλέμμα μας στραμμένο πρός τόν Χριστό, τόν μεγάλο δικημένο καί περιφρονημένο πό τούς νθρώπους, ς προχωρομε καί ς τά δεχόμαστε λα πό λους μέ καρτερία, νοχή, μεγαλοψυχία καί ρχοντιά! Καί ς μήν ξεχνομε ποτέ τι τά ΠΑΝΤΑ τά γνωρίζει Θεός καί τά πιτρέπει γάπη Του γιά τό καλό μας!
Καλή δύναμη στόν γνα σου!