« ζήλεια εναι χειρότερη π᾿ λα τά κακά. ζηλόφθονος συχνά πέφτει. Θεός μπορε νά διασκορπίσει λες τίς σκέψεις του. ν μερικές φορές, ντιθέτως πρός τήν προσεκτική συμπεριφορά μας, συμβ κάτι δυσάρεστο, εναι θέλημα Θεο καί ναγκαο γιά νά γνωρίσουμε τίς ψυχές μας. Τότε εναι ρκετό σέ μς νά μήν κάνουμε κακό σέ σους μς δυσαρέστησαν μέ λόγο μέ ργο».

Γέρων Δανιήλ (+ 1889) 

Από τό βιβλίο: Βίοι θωνιτν ΙΘ’ α., τ. Β΄, ρμύλια 1995