Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.

Οἱ συγκεντρώσεις γιὰ ἐνημέρωση, ποὺ διοργάνωσε ἡ «Ε. ΣΥ.» («ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ») τοῦ κ. Ἀρτέμη Σώρρα στὰ Σέρβια (23-1-2016) στὸ Βελβεντὸ (14-2-2016), ἀλλὰ καὶ ἄλλες προηγούμενες στὴν Κοζάνη καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος,  μᾶς ἔδωκαν τὴν ἀφορμὴ νὰ ἐρευνήσουμε ἐνδελεχέστερα τὸ φαινόμενο, συλλέγοντας στοιχεῖα ἀπὸ ἀναρτήσεις τοῦ Κινήματος αὐτοῦ καὶ τῶν ὀπαδῶν του στὸ Διαδίκτυο.

Ἐκεῖνο ποὺ ἐκπλήσσει τὸν ἀναγνώστη εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ παραπάνω Κίνημα παραβλέπει τὴν Ὀρθόδοξη πίστη στὸν ἐν Τριάδι ἀληθινὸ προσωπικὸ Θεὸ, πολλὲς φορὲς ἀναφέρεται προσβλητικὰ σ’ αὐτήν, καὶ θέτει ὡς ἐγγυήτριες τῶν ἀγώνων του γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Ἑλλάδος ἀνύπαρκτες θεότητες τῆς Νεοειδωλολατρίας καὶ τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ.

 

Ἀντιλέγοντας οἱ ἄνθρωποι τῆς  «Ε. ΣΥ.» προβάλλουν τὸν ἀστήρικτο ἰσχυρισμὸ ὅτι τὸ Κίνημά τους δὲν χρωματίζεται ἀπὸ καμμιὰ θρησκευτικὴ πίστη, ἀλλὰ μόνον ἀπὸ τὴν προσήλωσή του στὰ ἰδεώδη τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Τὸν ἰσχυρισμό τους αὐτὸν τὸν διαψεύδουν οἱ ἴδιες οἱ δραστηριότητες καὶ τὰ κείμενα τῆς «Ε. ΣΥ.» μὲ πρῶτο καὶ κύριο ἐκεῖνο τοῦ ὅρκου, τὸν ὁποῖο καλοῦνται νὰ δώσουν τὰ μέλη της.

Παραθέτω πρώτα τὴν ἀνακοίνωση – πρόσκληση καὶ τὸ πρόγραμμα τῆς «Ε. ΣΥ.» γιὰ προσευχὲς – ἐπικλήσεις σὲ εἰδωλολατρικοὺς ναούς, ποὺ δημοσιεύθηκαν τὸν Αὔγουστο τοῦ 2015:

«ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ … », «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΙΕΡΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ. 13/8 ΝΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΣΟΥΝΙΟ, 15/8 ΝΑΟΣ ΔΙΟΣ ΛΥΚΑΙΟ ΟΡΟΣ, 16/8 ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΕΛΦΟΙ». (Ὅλες οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μας).

Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ὅρκο τους, αὐτὸς ἔχει σαφέστατα θρησκευτικὸ εἰδωλολατρικὸ καὶ ἀποκρυφιστικὸ χαρακτήρα. Στὸν συγκεκριμένο ὅρκο δηλώνεται ἀφοσίωση «ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΩΤΟΣ». Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ «πανάγαθος ἄρχων φωτός»; Αὐτὸ ἀποκαλύπτεται σὲ ἑπόμενες φράσεις τοῦ ὅρκου. «(ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ) ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΖΕΥΣ (sic). ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».

Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ «ΖΕΥΣ» ἤ «ΔΙΑΣ»  σημαίνει μία ἀνύπαρκτη, φανταστικὴ θεότητα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων εἰδωλολατρῶν, ὅσο καὶ ἄν οἱ θεωρητικοὶ τῆς «Ε. ΣΥ.» μηχανεύονται αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες γιὰ «ζεύξεις καὶ διαιρέσεις». Ἡ «ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ» σημαίνει ἐπίσης ἀνύπαρκτη ἀπρόσωπη θεότητα τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ καὶ τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Τὸν εἰδωλολατρικὸ θρησκευτικὸ χαρακτήρα τοῦ ὅρκου τῆς «Ε. ΣΥ.» δηλώνουν ἐπίσης οἱ φράσεις: «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΖΕΥΣ (sic) ΤΟΥ ΔΙΟΣ». (Στὴν ὁρκωμοσία στὰ Σέρβια ἡ φράση αὐτὴ, ὅπως καὶ κάποιες παρόμοιες ἀντικαταστάθηκαν μὲ ἄλλες, διαφοροποιημένες ἀπὸ αὐτήν. Ἀποτελεῖ ἡ συνήθεια αὐτὴ δεῖγμα τῆς ἀστάθειας καὶ τοῦ εὐμεταβόλου στὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων τῆς «Ε. ΣΥ.»).

Ἐπὶ πλέον ὁ ἐν λόγῳ ὅρκος χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς ἰδίους ὡς «ΙΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ» καὶ κατὰ τὴν δήλωσή τους «ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΥΔΑΤΟΣ», τὸ ὁποῖο νερὸ οἱ ὁρκιζόμενοι πίνουν στὸ τέλος τοῦ ὅρκου «ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΝΗΜΟΝΩΝ (=συνενωμένων) ΘΕΩΝ [δήλωση πίστεως στὴν πολυθεΐα] ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» [δήλωση πίστεως στὸν πανθεϊσμό], γιὰ νὰ καταλήξη μὲ μία φρικιαστικὴ εὐχή. «ΑΝ ΠΑΡΑΒΩ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΜΟΥ ΟΛΟΣ Ο ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΞΟΝ (sic) ΣΥΝΕΤΕΘΗ».

Νομίζω πὼς γιὰ ἕνα νουνεχῆ ἄνθρωπο δὲν χρειάζεται κάτι περισσότερο γιὰ νὰ ἀντιληφθῆ τὴν ἔλλειψη σοβαρότητος, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ τὸν σαφῆ προσανατολισμὸ ποὺ ἔχει ἡ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» στὴν Νεοειδωλολατρία καὶ στὸν Ἀποκρυφισμό.

 

Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία μὲ τὸν ποιμενάρχη της Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλο, ὅπως ἔχει χρέος, ἐνημερώνει τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς καὶ εὔχεται γιὰ τὰ παιδιά της, τὰ ὁποῖα ἀπὸ ἄγνοια ἔχουν παρασυρθῆ καὶ ὁδηγηθῆ σὲ μία τέτοιου εἴδους ὁρκωμοσία νὰ δοῦν μὲ καθαρὰ μάτια τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἐπανορθώσουν μὲ μετάνοια τὸ σοβαρὸ αὐτὸ ἀτόπημα, ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ ἄρνηση τοῦ ἱεροῦ τους βαπτίσματος.