Στο κείμενο αυτό αποδεικνύεται, βάσει του α΄ κεφαλαίου του Κατά Λουκάν Ευαγγγελίου και της νομικής λατρείας της Παλαιάς Διαθήκης, ότι η Γέννηση του Θεανθρώπου έγινε πράγματι στα τέλη Δεκεμβρίου και δεν υπήρξε η ρύθμιση της ημερομηνίας αυτής προσπάθεια εναρμονίσεως με εορτή ηλιακού θεού ή με το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπως δέχονται συγκρητιστές θρησκειολόγοι και πλανηθέντες Ορθόδοξοι.


Εσαγωγή
Βιβλική ξέταση το θέματος
Τό θυσιαστήριον το θυμιάματος
πόσταση Ζαχαρία καί λαο
Ζαχαρίας ταν μόνος ντός το Ναο
λατρευτική συνάφεια τς θυμιάσεως το Ζαχαρία
Ζαχαρίας ερεύς ρχιερεύς κατά τόν Εαγγελιστή Λουκ;
Ο πόλοιποι πολογισμοί μέχρι τή Χριστο Γέννηση
Σύνοψη τν νωτέρω βιβλικν προσδιορισμν 
μαρτυρία τς κκλησίας τς Ρώμης 
ρθόδοξη ποδοχή τς χθρικς ρμηνευτικς 
πίλογος: ρόλος τς θείας Προνοίας

*********


Εσαγωγή

  Τά τελευταα χρόνια κούγεται λο καί συχνότερα ποψη, τι πειδή κριβής μέρα τν Χριστο Γεννν μς εναι γνωστη κκλησία τοποθέτησε τά Χριστούγεννα στή δθεν μέρα εδωλολατρικο ορτασμο το «νικήτου λιου» (το «θεο» Sol Invictus), συμβολικς, γιά νά σημάνει τι Χριστός εναι λιος τς Δικαιοσύνης καί νά ντικαταστήσει τήν εδωλολατρική ορτή πικαλύπτοντάς την. 

 ντιθέτως, μως, σέ παλαιότερη στορική μελέτη του στοχώρου μας, ποδείχθηκε τι «τόσο διαχωρισμός τς ορτς τν Χριστουγέννων πό τήν ορτή τν Θεοφανείων, σο καί πιλογή τς 25ης Δεκεμβρίου ς μέρας ορτασμο, γιναν γιά πραγματιστικούς κκλησιαστικούς λόγους καί χι γιά λόγους ντιγραφς νταγωνισμο παγανιστικν προτύπων»·

ποδεικτικς, κατεγράφη στορική διαδρομή καί ο μεταγενέστερες πηγές το λου εσαγόμενου ατο προβληματισμο καί ποδείχθηκε τι κκλησιαστική καθιέρωση τς ορτς τν Χριστουγέννων τήν 25η Δεκεμβρίου (γιά πρώτη φορά στή Ρώμη, τό 336) προηγήθηκε ατς το «λίου», ποία καθιερώθηκε πό τόν ουλιανό περί τό 362 μ.Χ. τήν 25η Δεκεμβρίου, στή θέση τς παλαιότερης ορτς τς «γεννήσεως το νικήτου» (“Natal Invicti”), πού δέν ταν λιος· ατή το ουλιανο ταν σσονος σημασία ς πρός τίς λλες λιακές ορτές· τσι, εναι πιθανότερο τι ουλιανός Παραβάτης προσπάθησε νά ντικαταστήσει τήν ορτή τν Χριστουγέννων μέ τή δική του ορτή το λίου καί δέν πραξε κκλησία τό ντίθετο.

 

Τέλος, γινε ναφορά στήν ρμηνεία το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου, ποος μαρτυρε τι κκλησία τς Ρώμης γνώριζε χάρη στά ρχεα της, ς Πρωτεύούσας, τήν κριβ μερομηνία τς πογραφς το Καίσαρος Αγούστου, ταν γεννήθη Χριστός (Λουκ. 2, 1-7)· Χρυσορρήμων ναπτύσσει πιπλέον ς τεκμήριο καί τά βιβλικά γεγονότα πό τόν εαγγελισμό το Ζαχαρία μέχρι τή Γέννηση το Κυρίου [1]. 

Στό παρόν κείμενο, θά δώσουμε μία σύντομη περιγραφή κριβς ατο το βιβλικο προσδιορισμο τς Χριστο Γεννήσεως, χοντες ς δηγό τόν γιο ωάννη τόν Χρυσόστομο, τόν «λειμνα τν λόγων τν θεοπνεύστων Γραφν» [2].

Βιβλική ξέταση το θέματος

Τά γεγονότα τά ποα βιβλικς μς καθοδηγον στόν προσδιορισμό τς Γεννήσεως το Θεανθρώπου εναι τά ξς: 

(1) ερατική πηρεσία το Ζαχαρία, πατρός το Προδρόμου, στό Ναό τν εροσολύμων (το ρώδη), κατά τήν ποία Ζαχαρίας λαβε τόν χρηματισμό τς Συλλήψεως το Προδρόμου· μέσως μετά κείνη τήν πηρεσία του συνέλαβε ξ ατο γία λισσάβετ. Τό σημεο ατό εναι κομβικό στήν λη διαπραγμάτευση, διότι τό Εαγγέλιο μς πληροφορε τι Εαγγελισμός τς Θεοτόκου λαβε χώρα τόν κτο μνα πό τή Σύλληψη το Προδρόμου. 

(2) Εαγγελισμός τς Θεοτόκου, δηλαδή ξ γίου Πνεύματος Σύλληψη το Υο καί Λόγου το Θεο, κατά τόν κτο μνα τς Συλλήψεως το Προδρόμου πό τήν λισσάβετ (Λουκ. 1, 26). 

(3) μετά πό ννέα μνες Γέννηση το Χριστο, κατά τήν κολουθία τς νθρωπίνης φύσεως, καθώς Χριστός ταν τέλειος, κατά πάντα, νθρωπος, καθώς καί μες, «πλήν μαρτίας».

Μέ περισσότερες λεπτομέρειες, διερχόμαστε πό τά ξς ρμηνευτικά σημεα: 

(1) διήγηση το Εαγγελιστο Λουκ γιά τόν εαγγελισμό το Ζαχαρία στό πρτο κεφάλαιο το Εαγγελίου του (1, 1-25) μπορε, κατά τόν ερό Χρυσόστομο, νά μς δώσει τόν προσδιορισμό τς ορτς κείνης κατά τήν ποίαν γινε εαγγελισμός το Ζαχαρία, ταν γγελος το διεμήνυσε τή λύση τς στειρώσεως τς λισσάβετ καί τή σύλληψη το Προδρόμου:«γένετο δέ ν τ ερατεύειν ατόν ν τ τάξει τς φημερίας ατο ναντι το Θεο, κατά τό θος τς ερατείας λαχε το θυμισαι εσελθών ες τόν ναόν το Κυρίου […] φθη δέ ατ γγελος Κυρίου στώς κ δεξιν το θυσιαστηρίου το θυμιάματος» (Λουκ. 1, 8.9.11). Παρακάτω, μαρτυρεται τι λαός δέν γνώριζε τήν ατία τς καθυστερήσεως το Ζαχαρία στόν Ναό, κατά τήν ρα δηλονότι τς συνομιλίας του μέ τόν ρχάγγελο Γαβριήλ: «καί ν λαός προσδοκν τόν Ζαχαρίαν, καί θαύμαζον ν τ χρονίζειν ατόν ν τ να» (Λουκ. 1, 21). 

γιος ωάννης Χρυσόστομος ξάγει πό τή μαρτυρία το Κατά Λουκν Εαγγελίου τά στοιχεα πού εναι παραίτητα γιά νά ποδείξει ποιά ορτή ταν ατή κατά τήν ποία γινε ναγγελία τς συλλήψεως το ωάννου, υο το Ζαχαρία· τσι, θά εναι γνωστό ποιός ταν «κτος μήνας» τς λισσάβετ, ταν συνέλαβε ξ γίου Πνεύματος Θεοτόκος· «πό πο λοιπόν θά μάθουμε, ποιός ταν κτος μήνας τς κυήσεως τς λισσάβετ; ν μάθουμε ποιός ταν μήνας κατά τόν ποον ρχισε νά κυοφορε. λλά πό πο θά μάθουμε ποιός ταν μήνας κατά τόν ποον συνέλαβε; ν μάθουμε σέ ποιό διάστημα λαβε τόν εαγγελισμό Ζαχαρίας νδρας της» [3]. 

ρμηνεία τν λεγομένων το πρώτου κεφαλαίου το Κατά Λουκν πό τόν γιο ωάννη τόν Χρυσόστομο, φαίνεται νά προσκρούει σέ ρμηνευτικές δυσκολίες, τίς ποες μως Χρυσορρήμων πιλύει πιτυχς, δέ πόλοιπη ρμηνευτική φαίνεται νά συναινε. 

ρμηνεία το ερο Χρυσοστόμου, πως τήν ναπτύσσει στόν λόγο του Ες τήν γενέθλιον μέραν το Σωτρος μν Χριστο θεμελιώνεται σέ τρες σημαντικές πληροφορίες: (α) στήν ναφορά το θυσιαστηρίου το θυμιάματος στό ς νω εαγγελικό κείμενο, (β) στή μή πτική παφή καί μή φυσική γγύτητα το λαο μέ τόν χρονίσαντα ντός το Ναο ερέα Ζαχαρία καί(γ) στό τι Ζαχαρίας ταν μόνος του ντός το Ναο, ξ ο και ναφέρεται τι τόν προσέμενε λαός. Βάσει ατν ερός Χρυσόστομος θεωρε δεδομένον τι Ζαχαρίας εσλθε στά για τν γίων το νομικο Ναο. 

Μέ τήν προϋπόθεση ατή, ρευν Χρυσορρήμων ν συνεχεί ποιά ταν λειτουργική συνάφεια στήν ποία ρχιερεύς εσόδευε στά για τν γίων· γράφει «ν λοιπόν ποδειχθε σαφς πό τίς Γραφές, τι ρχιερεύς εσερχόταν μόνο μία φορά στά για τν γίων καί μόνος του καί πότε καί σέ ποιόν μνα το χρόνου εσέρχεται ατήν τή μία φορά, θά εναι εδηλος καιρός κατά τόν ποον λαβε τόν εαγγελισμό· καί ταν γίνει ατό φανερό, θά εναι σέ λους γνωστή καί ρχή τς συλλήψεως» [4] το Προδρόμου πό τή μητέρα του λισσάβετ.

  1. Τό θυσιαστήριον το θυμιάματος

    ς πρός τίς πρτες πληροφορίες καί προϋποθέσεις, τό θυσιαστήριον το θυμιάματος ντοπίζει Χρυσορρήμων στό βατο καί πλέον σώτερο καί ερό μέρος το Ναο το ρώδη, στά για τν γίων, προφανς βασιζόμενος στήν πρός βραίους πιστολή· γράφει: «Οκ επε, το θυσιαστηρίου τν θυσιν, λλά, το θυσιαστηρίου το θυμιάματος. Τό γάρ θυσιαστήριον τό ξω θυσιν ν καί λοκαυτωμάτων, τό δέ σω θυμιάματος» [5]· πράγματι, πρός βραίους πιστολή, ποία κατά καμμία λογική δέν μποροσε δέν πιτρεπόταν νά σφάλει ν προκειμέν, φο πευθυνόταν σέ βραίους, σημειώνει: «Μετά δέ τό δεύτερον καταπέτασμα σκηνή λεγομένη για γίων, χρυσον χουσα θυμιατήριον καί τήν κιβωτόν τς διαθήκης» (βρ. 9, 3.4) κ.λπ.

    Σύμφωνα μέ τόν Καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, ναφορά ατή τς Πρός βραίους πιστολςπερί το θυσιαστηρίου το θυμιάματος μέσα στά για τν γίων, «παρέσχε πράγματα τος ρμηνευτας», διότι τό θυσιαστήριον «τοτο κειτο ες τά για» καί χι στά για τν γίων, κατά τήν Παλαιά Διαθήκη (προφανς ννοε τά ξ. 30, 6, Β΄ Παρ. 4, 19-20, Α΄ Μακ. 1, 21)· ν συνεχεί, φο ναλύσει τό τι δέν εναι δυνατόν νά πάρχει λλο, δεύτερο, θυσιαστήριο θυμιάματος, καί φο παραθέσει καί τή μαρτυρία τς ποκρύφου ποκαλύψεως το Βαρούχ (στ 7) γιά τό ν λόγ θυσιαστήριο ντός τν γίων τν γίων, Καθηγητής Τρεμπέλας καταλήγει σάν σέ πιθανότερη ρμηνεία -βάσει καί λλων μαρτυριν- στό τι τό θυσιαστήριον τν θυμιαμάτων (κατά τήν Παλαιά Διαθήκη) τό χρυσον θυμιατήριον (κατά τήν Πρός βραίους) λλις θυσιαστήριον το θυμιάματος κατά τό Εαγγελιον το Λουκ, ν νκε χωροταξικς στά για, πού ποτελοσαν «προθάλαμο» τν γίων τν γίων, στόσο «κατά τήν μέραν το ξιλασμο […] φαίνεται νά το ν νεργεί καί νά νκεν οτως ες τά για τν γίων» [6]. διαπίστωση μπορε νά βοηθήσει στόν ντοπισμό τν συμβαινόντων ντός τν γίων τν γίων.

    2. πόσταση Ζαχαρία καί λαο

    δυναμία φυσικς γγύτητος το προσευχομένου λαο μέ τόν γιο Ζαχαρία ποος θυμίαζε, ποτελε κατά τόν γιο Χρυσόστομο τερο τεκμήριο, τι Ζαχαρίας ερισκόταν ντός τν γίων τν γίων: «καί πό το λέγεσθαι, τι ξω ν λαός προσδεχόμενος ατόν, εδηλον τι ες τά για τν γίων εσλθε». Παρακάτω, πισημαίνει καί τήν γνοια το λαο γιά τά συμβαίνοντα στόν Ζαχαρία, ς πρόσθετη μαρτυρία, καί καταλήγει: «ρς, τι σωτέρω το καταπετάσματος ν; 

Τότε τοίνυν εηγγελίσθη» [7]. δ προκύπτει, μως τό ξς ρώτημα: δέν θά ταν δυνατόν Ζαχαρίας νά εναι πομονωμένος καί κεκρυμμένος πό τόν λαό ερισκόμενος καί στά για καί χι μόνο στά για τν γίων; Παρά τατα, εναι προφανές, τι κατά τήν ερατεία στά για, ο θύρες τν γίων παρέμεναν νοικτές· σύγχρονη ουδαϊκή «λειτουργική» το «Temple Institute», δρύματος τό ποο σχολεται μέ τήν ρευνητική ποκατάσταση τν τεκταινομένων στόν ουδαϊκό Ναό καί μέ τήν νοικοδόμηση το δίου το Ναο, δέχεται τι κατά τήν καθημερινή προσφορά λων τν θυσιν πό τούς ερες, ταν νοικτές ο θύρες τνγίων δη πό τό πρωΐ [8]· ατές κατά τό βιβλικό κείμενο [9] διεχώριζαν τά για, που τό θυσιαστήριον τν θυμιαμάτων, πό τήν σωτερική αλή (τν ερέων), που τό θυσιαστήριον τν λοκαυτωμάτων, χαλκίνη θάλασσα κ.λπ, πέραν τς ποίας ερισκόταν ξωτερική αλή, που στεκόταν λαός καί βλεπε, πίσω πό χαμηλό τοχο [10]. 

πικοινωνία ατή διά τν νοικτν θυρν ξυπηρετοσε καί τήν ξς πρακτική νάγκη: νθρακες πό τό θυσιαστήριο τν λοκαυτωμάτων, χρησιμοποιονταν γιά τήν προσφορά το θυμιάματος ντός τν γίων [11]. Τήν ρμηνεία ατή τν νοικτν θυρν ουδαϊκή ατή «λειτουργική», βασίζει στό χωρίο 3,2 το Λευιτικο, που ναφέρεται τι προσφορά θυσιν γίνεται πλησίον τν θυρν τς Σκηνς το Μαρτυρίου, στε νά εναι προσφορά νώπιον το Κυρίου: «καί σφάξει ατό ναντίον Κυρίου παρά τάς θύρας τς σκηνς το μαρτυρίου» [12] ( ψομετρική διαφορά το Ναο πό τήν ξωτέρα αλή, που ερισκόταν λαός, δικαιολογε τήν μερική θέα τν συμβαινόντων ντός τν γίων).
Συνεπς, φ΄ σον στήν περίπτωση το Ζαχαρία δέν πρχε πτική παφή το λαο μέ ατόν, ρα Ζαχαρίας δέν ερισκόταν στά για, που ταν νοικτές ο θύρες, λλά στά για τν γίων, που τό καταπέτασμα πέκλειε τή θέαση· καθώς σημειώνει ρμηνευτικς καί Οκουμένιος Τρίκκης· «καί συνέβαινε τούς ουδαίους μήτε ρν τά γινόμενα, διείργοντος το καταπετάσματος» [13].

Δεδομένων τν καθημερινν πηρεσιν στά για, τό κλείσιμο τν θυρν το Ναο κατά τήν γία Γραφή, που προφανς ννοονται τά για, χαρακτηρίζει περιόδους θρησκευτικς παρακμς καί ποστασίας το σραήλ πό τον Θεό· «τι πέστησαν ο πατέρες μν καί ποίησαν τό πονηρόν ναντίον Κυρίου Θεο μν καί γκατέλιπαν ατόν καί πέστρεψαν τό πρόσωπον ατν πό τς σκηνς Κυρίου καί δωκαν αχένα καί πέκλεισαν τάς θύρας το ναο καί σβεσαν τούς λύχνους καί θυμίαμα οκ θυμίασαν καί λοκαυτώματα ο προσήνεγκαν ν τ γί Θε σραήλ» [14].

3. Ζαχαρίας ταν μόνος ντός το Ναο

Τό στοιχεο τς μονότητας το Ζαχαρία, εναι κατά τόν Χρυσόστομο τό τρίτο στοιχεο τό προσδιοριστικό τν γίων τν γίων ς το τόπου εαγγελισμο το Ζαχαρία· πράγματι, μολονότι πηρεσία τν ερέων καί τν Λευιτν στόν Ναό τν εροσολύμων δέν εναι εκρινς καί λεπτομερς περιγεγραμμένη στήν Παλαιά Διαθήκη, στόσο φαίνεται τι καθημερινή πηρεσία, προσφορά θυμιάματος καί τν λλων νομικν θυσιν στόν Ναό τελετο πό περισσοτέρους το νός ερες.

Σύμφωνα μέ τό βιβλίο τς ξόδου (27, 21) καθημερινή φή (ναμμα) το λύχνου τς Σκηνς το Μαρτυρίου, γινόταν πό τόν ρχιερέα αρών καί τούς ερες: «ν τ σκην το μαρτυρίου ξωθεν το καταπετάσματος το πί τς διαθήκης καύσει ατό αρών καί ο υοί ατο φ’ σπέρας ως πρωΐ ναντίον Κυρίου· νόμιμον αώνιον ες τάς γενεάς μν παρά τν υἱῶν σραήλ». Παραλλήλως, μως, μέ τήν τελετουργική ατή φή, γινόταν καί προσφορά θυμιάματος πό τόν ρχιερέα αρών, προφανς μέ τούς ερες παρισταμένους: «καί θυμιάσει π’ ατο αρών θυμίαμα σύνθετον λεπτόν· τό πρωΐ πρωΐ, ταν πισκευάζ τούς λύχνους, θυμιάσει π’ ατο, καί ταν ξάπτ αρών τούς λύχνους ψέ, θυμιάσει π’ ατο» (ξ. 30, 7.8). Α΄ Παραλειπομένων εναι κόμη σαφέστερη: «καί αρών καί ο υοί ατο θυμιντες πί τό θυσιαστήριον τν λοκαυτωμάτων καί πί τό θυσιαστήριον τν θυμιαμάτων ες πσαν ργασίαν για τν γίων καί ξιλάσκεσθαι περί σραήλ […]» (6, 34) [15].

πό κοινο ερατική πηρεσία τν ερέων σέ ντίθεση μέ ατήν το ρχιερέως μόνου μέσα στά νδότερα, ποδηλώνεται καί πό τή διάκριση το κειμένου τς Πρός βραίους πιστολς, μεταξύ πολλν ερέων καί νός μόνου ρχιερέως: «ες μέν τήν πρώτην σκηνήν διαπαντός εσίασιν ο ερες τάς λατρείας πιτελοντες, ες δέ τήν δευτέραν παξ το νιαυτο μόνος ρχιερεύς» (9, 6.7). διάκριση ατή εναι μφανής καί στίς πατερικές ξηγήσεις, πως το ερο Θεοδωρήτου:«Τούτου χάριν ο ερες ες μέν τήν πρώτην εσίεσαν σκηνήν, καί τήν νενομισμένην πετέλουν λατρείαν· ες δέ τά για τν γίων οκέτι, ες δέ μόνος ρχιερεύς εσιών, το Δεσπότου Χριστο τόν τύπον πλήρου» [16].

Γιά τή συνόδευση ατή το ρχιερέως πό τούς ερες στήν προσφορά θυμιάματος, συνάδει καί σύγχρονη ουδαϊκή ρευνα· πως ναφέρει ουδαϊκή on-line γκυκλοπαιδεία (jewishencyclopedia.com)· «στήν περίπτωση πού ρχιερεύς πιθυμοσε νά θυμιάσει, βοηθετο πό τόν προϊστάμενο καί δύο συνοδούς» [17]. Τό διο καί ναφορά το «Temple Institute»σημειώνει τήν πό κοινο προσφορά θυμιάματος πό τέσσερις ερες, κατά τίς φημερίες τους, ταν δηλαδή δέν παρίστατο ρχιερεύς· «Σέ ατό τό σημεο, ατοί ο δύο ερες τώρα συνεχίζουν νά νεβαίνουν τούς δώδεκα ναβαθμούς πού δηγον πρός τό κτήριο τν γίων. Προηγονται δύο λλοι ερες, ατοί πού νέλαβαν τά καθήκοντα τς πομακρύνσεως τν πολειμμάτων στάκτης καί πό τό σωτερικό θυσιαστήριο (το θυμιάματος), καί πό τή μενορά» [18].

ποδεικνύεται, λοιπόν, κατά πσα νδειξη, τι στά για τόσο καθημερινή προσφορά θυμιάματος πό νομικούς ερες, σο καί ατή το νομικο ρχιερέως, δέν τελετο πό να μόνο ερέα πό τόν ρχιερέα μόνο του· ρα ερατική πηρεσία το Ζαχαρία στό α΄ κεφάλαιον τοΕαγγελίου το Λουκ, δέν ταν καθημερινή φημεριακή πηρεσία, λλά τήσια εσοδος το ρχιερέως μόνου στά για τν γίων καί δικαιώνεται ρμηνεία το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου.

4. λατρευτική συνάφεια τς θυμιάσεως το Ζαχαρία

Λοιπόν, καί τά τρία μαζί στοιχεα τς διηγήσεως το Εαγγελιστο Λουκ συνηγορον πρός τήν δια κατεύθυνση: «Τό θυσιαστήριο τό ξωτερικό ταν τν θυσιν καί τν λοκαυτωμάτων, τό δέ σωτερικό ταν το θυμιάματος. στε καί πό ατό, καί πό τι φανερώθηκε σέ ατόν μόνο καί πό τό τι λέγεται, τι ξω ταν λαός περιμένοντάς τον, εναι εδηλο, τι εσλθε στά για τν γίων» Ζαχαρίας, κατά τόν Χρυσόστομο [19].
χοντας λοιπόν, ς δεδομένο, τι Ζαχαρίας εσλθε στά για τν γίων, λλά καί βάσει τν σχετικν μωσαϊκν διατάξεων το Λευιτικο περί τς μωσαϊκς σκηνς το Μαρτυρίου, ξετάζει Χρυσορρήμων ωάννης τή λατρευτική συνάφεια τν δρωμένων, στε νά βρε ποιά ταν ορτή κατά τήν ποίαν Ζαχαρίας προσέφερε τό θυμίαμα. Τά σχετικά κείμενα το ερο βιβλίου το Λευιτικο ναφέρουν καί τήν σπανιότητα τς προσπελάσεως το ρχιερέως στά νδότερα τς Σκηνς το Μαρτυρίου, «μή εσπορευέσθω πσαν ραν ες τό γιον σώτερον το καταπετάσματος», καί τήν εσοδο το αρών μόνου, «καί πς νθρωπος οκ σται ν τ σκην το μαρτυρίου, εσπορευομένου ατο ξιλάσασθαι ν τ γί, ως ν ξέλθ» [20]· πίσης, τά δάφια το Λευιτικο πού προσάγει Χρυσορρήμων προσδιορίζουν τι πρόκειται περί τς ορτς το ξιλασμο, ποία μως ταυτίζεται καταχρηστικς(;) πό τόν ερό Χρυσόστομο μέ τήν Σκηνοπηγία [21]· ατή ορτή, κατά τό βιβλικό κείμενο, το Λευιτικο, τελετο «ν τ μηνί τ βδόμ δεκάτ το μηνός» [22]. Μέ γνώμονα τήν ταύτιση τν στοιχείων πό τήν ορτή το ξιλασμο καί τή διήγηση το Λουκ περί Ζαχαρία, σύλληψη το Προδρόμου –ξι μνες πρίν πό Συλλήψεως το Χριστο κατά τόν Εαγγελισμό τς Θεοτόκου- γινε μέσως μετά τήν Σκηνοπηγία, στό μεθόριο Σεπτεμβρίου- κτωβρίου.

ταύτιση τν ορτν το ξιλασμο (Γιόμ Κιππούρ) καί τς Σκηνοπηγίας (Σουκκότ) πό τόν γιο ωάννη τόν Χρυσόστομο, φείλεται προφανς στό τι ο δύο ορτές τελονταν συναπτς μία πρός τήν λλη· μέν το ξιλασμο στό σραήλ ταν «βαρυσήμαντος φθινοπωρινή σραηλιτική ορτή τς δημοσίας μετανοίας καί φέσεως τν μαρτιν» ποία «ωρτάζετο κατά τήν 10ην το βδόμου ουδαϊκο μηνός Τισρεί» [23], δέ τς Σκηνοπηγίας «ρχετο τήν 15ην μέραν το μηνός Tishri (τέλη Σεπτεμβρίου-ρχαί κτωβρίου), τοι πέντε μέρας μετά τήν ορτήν το ξιλασμο (τις γετο τήν 10ην το μηνός Tishri) καί διήρκει πί πτά μέρας» [24].

Ο βραϊκοί μνες ταν κινητοί, λόγ σεληνιακς ρυθμίσεως το πρώτου θρησκευτικο βραϊκο μήνα, το Νισάν· τσι γιά νά βρομε τήν ντιστοίχιση τς ορτς το ξιλασμο, τήν 10η μέρα το βδόμου θρησκευτικο (πρώτου πολιτικο) μήνα, το Τισρεί, προσφεύγουμε σέ εδικούς πίνακες ντιστοιχίσεως τν βραϊκν μηνν τν παρελθόντων τν μέ τούς τώρα γνωστούς ρωμαϊκούς μνες. δυσκολία γκειται στό τι μς εναι γνωστο τό κριβές τος γεννήσεως το Χριστο, λόγ λλιπν προσδιορισμν το στορικο Διονυσίου το Μικρο[25]· στε εναι δυσχερές νά ερεθον καί ο ρωμαϊκές μερομηνίες τν βραϊκν μηνν το τους 1 π.Χ. , ταν συνελήφθη Τίμιος Πρόδρομος στήν κοιλία τς λισσάβετ, 15 μνες πρό το Χριστο. Πάντως, μιά νδεικτική διερεύνηση στά πέριξ τη τν εδικν πινάκων [26] δείχνει, παραδείγματος χάριν, τι τό τος 3 π.Χ. ορτή το ξιλασμο συνέπεσε τήν 19η Σεπτεμβρίου καί Σκηνοπηγία τήν 24η. Ατές δέν πέχουν πό τόν κκλησιαστικό ορτασμό τς Συλλήψεως το Προδρόμου, τήν 23η Σεπτεμβρίου.

5. Ζαχαρίας ερεύς ρχιερεύς κατά τόν Εαγγελιστή Λουκ;

ναφορά το Κατά Λουκν Εαγγελίου στόν Ζαχαρία ς ερέα πού χει φημερία (Λουκ. 1, 5«ερεύς τις Ζαχαρίας») καί χι ρχιερέα, δέν φαίνεται νά προβληματίζει τόν ερό Χρυσόστομο. Διότι κτός το ατονοήτου, τι δηλ. μόνον ρχιερες καί χι πλο ερες μποροσαν νά εσέλθουν στό νδότερο το καταπετάσματος, που τό θυσιαστήριον το θυμιάματος, καθώς ποδείξαμε νωτέρω, περιατέρω στήν Παλαιά Διαθήκη, ρος «ερεύς» χρησιμοποιεται πρός δήλωση καί το ρχιερέως, πως εναι καταφανές στά λεγόμενα πολλάκις περί το ρχιερέως αρών: «καί τάς στολάς τάς γίας αρών το ερέως» (ξ. 35, 19) «ν χειρί θάμαρ το υο αρών το ερέως» (ριθμ. 4, 33) «καί δωκα ατά αρών τ ερε καί τος υος ατο νόμιμον αώνιον παρά τν υἱῶν σραήλ» (Λευιτ. 7, 34)

Τήν ρχιερατική διότητα το Ζαχαρία ξηγε γιος ωάννης Χρυσόστομος καί σέ λλο σημεο τν κειμένων του· ξηγώντας γιατί ναφέρονται πολλοί ρχιερες στά Εαγγέλια, λέγει:«Πς, λοιπόν, τότε πρχαν πολλοί ρχιερες; Μεταγενεστέρως γιναν τήσιοι. Καί ατό τό φανέρωσε εαγγελιστής, ταν μιλοσε γιά τόν Ζαχαρία, λέγοντας τι ταν πό τήν φημερία βι» [27]. Πράγματι, στούς μεταιχμαλωσιακούς χρόνους « ρώδης Μέγας διόρισε χι λιγότερους πό ξι ρχιερες· ρχέλαος, δύο. Ρωμαος Λεγτος Κβιρίνιος καί ο διάδοχοί του ξήσκησαν τό δικαίωμα διορισμο, πως κανε καί γρίππας Α΄, ρώδης τς Χαλκς καί γρίππας Β΄» [28].

ντιθέτως Π. Τρεμπέλας, στό πόμνήμα του στό Κατά Λουκν, πικαλούμενος τή γνώμη το A. Plummer, πιμένει στήν πλ ερατική διότητα το Ζαχαρία καί ρνεται τι συγκεκριμένη διήγηση «λαβε χώραν κατά τήν μέραν το ξιλασμο ες τά για τν γίων»· καί συνεχίζει:«άν πρόκειτο περί ρχιερέως Λουκς δέν θά γραφεν οτε ερεύς τις οτε “λαχε το θυμισαι” περί τς μέρας το ξιλασμο» [29]. Εναι σαφές, τι ν Ζαχαρίας ταν ερεύς, τότε προσφορά θυμιάματος πό ατόν θά μποροσε νά εναι μις ποιασδήποτε καθημερινς μέρας, χωρίς λοιπόν ατή νά μπορε νά προσδιορισθε μερολογιακς. Περαιτέρω, τό διοπόμνημα το Τρεμπέλα, βάσει το M.J. Lagrange ξηγε: «Κατά τό ξόδ. λ 7 αρών προσέφερε τό θυμίαμα. περίσχυσεν μως συνήθεια τήν λειτουργίαν ταύτην νά πιτελ πλος ερεύς (L)» [30].

φράση τς Πρός βραίους πιστολς πού ναφέρεται στήν εσοδο το ρχιερέως στά για τν γίων «ο χωρίς αματος» [31], δέν ναιρε τήν δ τεκμηρίωση τς ρχιερατικς διότητος το Ζαχαρία· διότι κατά τήν ορτή το ξιλασμο ρχιερεύς «τήν πρώτην φοράν εσήρχετο προσφέρων θυμίαμα, τήν δευτέραν φοράν κομίζων αμα μόσχου, δι΄ ο ρράντιζε τό λαστήριον, ετα κομίζων αμα χιμάρου (τράγου), δι΄ ο πάλιν ρραινε διά το δακτύλου τό λαστήριον (Λευϊτ. ιστ 12-15)» [32].

πίσης, εδηση το Κατά Λουκν Εαγγελίου τι Ζαχαρίας μετά τήν πηρεσία του πλθε πρός τήν οκία του, «καί γένετο ς πλήσθησαν α μέραι τς λειτουργίας ατο, πλθεν ες τόν οκον ατο» [33], πονοε προφανς τήν ορτή τς Σκηνοπηγίας, ποία κολουθοσε τήν εσοδο το ρχιερέως στό δυτον κατά τήν ορτή το ξιλασμο καί ποία καθυστέρησε τήν πιστροφή το ρχιερέως Ζαχαρίου στήν οκία του.

6. Ο πόλοιποι πολογισμοί μέχρι τή Χριστο Γέννηση

φο γιος ωάννης Χρυσόστομος χει ποδείξει τι Σύλληψη το Προδρόμου συνέβη μέσως μετά τή Σκηνοπηγία, ν συνεχεί κατονομάζει τούς ξι μνες (σύμφωνα μέ τό Λουκ. 1, 26) μέχρι τή Σύλληψη το Χριστο, δηλαδή μέχρι τόν Εαγγελισμό τς Θεοτόκου: εναι ο μνες, κατά τίς λληνικές, μακεδονικές, νομασίες, μετά τόν μνα Γορπιαο (ταν συνελήφθη Πρόδρομος): περβερεταος, Δος, πελλαος, Αδοναος, Περίτιος, Δύστρος. Καί συνεχίζει μέ τούς πολοίπους ννέα, πό τόν πρίλιο μέχρι τόν Δεκέμβριο τς Γεννήσεως το Σωτρος:«Μετά τοτον ον τόν κτον μνα ρχήν Μαρία τς συλλήψεως λαβεν· θεν καί ννέα μνας ριθμοντες, ες τόν παρόντα τοτον παντησόμεθα μνα. στιν ον πρτος μήν τς συλλήψεως το Δεσπότου πρίλλιος [sic], ς στι Ξανθικός· μεθ’ ν ρτεμίσιος, Δέσιος, Πάνεμος, Λώϊος, Γορπιαος, περβερεταος, Δος, πελλαος, καί οτος μήν νεστώς, καθ΄ ν τήν μέραν πιτελομεν», δηλαδή Αδοναος, ρωμαϊκς Δεκέμβριος-ανουάριος, ταν κανε τήν μιλία πού ναλύουμε [34].

Σύνοψη τν νωτέρω βιβλικν προσδιορισμν

Βάσει τν νωτέρω ρμηνευτικν διευκρινίσεων το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου, καταδείχθηκε τι: Ζαχαρίας « γενέτης το Προδρόμου», κατά τά ναφερόμενα στό πρτο κεφάλαιο το Κατά Λουκν γίου Εαγγελίου, τελοσε τήν προσφορά θυμιάματος στά για τν γίων σύμφωνα μέ τό τελετουργικόν τς μέρας το ξιλασμο, ς ρχιερεύς· στοιχεα το τελετουργικο ατο ταν εσοδός του στά για τν γίων, ρήμην το λαο καί χωρίς νά εναι θεατός στόν λαό, καί προσφορά θυμιάματος πό τό χρυσον θυσιαστήριον το θυμιάματος, πού ερίσκεται σχεδόν μεταξύ τν γίων καί τν γίων τν γίων. Συνεπς δέν πρόκειται γιά κάποια καθημερινή προσφορά θυμιάματος στά για, πως λοι ο ερες τελοσαν καθημερινς· λα ατά περιορίζουν τόν χρονικό προσδιορισμό τν σχετικν γεγονότων στήν ορτή το ξιλασμο, κάπου μεταξύ Σεπτεμβρίου καί κτωβρίου, διότι μόνον τότε ρχιερεύς νέβαινε μόνος στό δυτον («Δαβίρ»). Συνεπς, φο μέσως μετά γία λισσάβετ μεινε γκυος στόν Τίμιο Πρόδρομο, κατά τό Εαγγέλιο (Λουκ. 1, 24), καί μετά πό ξι μνες γινε Σύλληψη το Υο καί Λόγου το Θεο πό τή Θεοτόκο (Λουκ. 1, 26), ποδεικνύεται τι μετά πό ννέα μνες Γέννηση το Χριστο, πέχει συνολικς δεκαπέντε (ξι + ννέα) μνες πό τή Σύλληψη το Προδρόμου, δηλαδή στά τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα μέ τήν κκλησιαστική Παράδοση.

μαρτυρία τς κκλησίας τς Ρώμης

γιος ωάννης Χρυσόστομος, στήν δια μιλία του, Ες τήν γενέθλιον μέραν το Σωτρος μν Χριστο, πικαλεται καί τή μαρτυρία τς κκλησίας Ρώμης γιά τή Γέννηση το Κυρίου τήν 25η Δεκεμβρίου· γι΄ ατό καί μιλία φέρει πότιτλο σχετικό μέ τήν «γενέθλιον μέραν»:«δηλον μέν τι οσαν τότε, πρό δέ λίγων τν γνωρισθεσαν παρά τινων πό τς Δύσεως λθόντων καί ναγγειλάντων».

ξ σων λέγει ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, προκύπτει τι «καί στούς ρχαίους κώδικες πού εναι δημόσια τοποθετημένοι στή Ρώμη, εναι δυνατόν κάποιος πού θέλει, ν ψάξει καί μάθει τόν καιρόν τς πογραφς, νά πληροφορηθε μέ κρίβεια […] λλα κουγε καί μήν πιστες, διότι πό ατούς πού τά γνωρίζουν ατά μέ κρίβεια καί κατοικον στήν πόλη κείνη χουμε παραλάβει τήν μέρα. Διότι ατοί πού ζον κε, πιτελώντας την ξ ρχς καί πό παλαιά παράδοση, ατοί τώρα μς στειλαν τήν εδοποίηση γι’ ατήν» [35]. ν συνεχεί γιος κθέτει τούς θαυμαστούς δρόμους τς θείας Προνοίας, ποία νευσε στήν ψυχή το Καίσαρος Αγούστου, στε νά διατάξει τήν πρώτη πογραφή τς οκουμένης, καί νά κπληρωθον τσι ο προφητεες περί Γεννήσεως το Χριστο στή Βηθλεέμ, ν καί Θεοτόκος μονίμως διέμενε στή Ναζαρέτ, στε νά ποδειχθε τσι καί Παντοδυναμία το Θεο· «καί διά τν πίστων καί τν πιστν τά καθ΄ αυτόν οκονομοντος, να μάθωσιν ο λλότριοι τς εσεβείας τήν σχύν καί τήν δύναμιν ατο» [36].

ρθόδοξη ποδοχή τς χθρικς ρμηνευτικς

Παρά τίς ποδείξεις ατές, εναι χαρακτηριστική ν προκειμέν ντίθετη σχετική γνώμη το «πρυτάνεως» τν συγχρόνων λλήνων λειτουργιολόγων: «Ο βασικές μως ορτές το τους μέ ξονα τήν ορτή τς Γεννήσεως τς θείας πιφανείας δέν εναι φετηριακά λλες παρά ντικαταστάσεις παλαιν λιακν ορτν. τσι ταν – στήν νατολή μέ τήν ορτή τν Θεοφανείων καί στή Δύση μέ τήν ορτή τν Χριστουγέννων – πιχειρήθηκε μέ θαυμαστή πιτυχία ντικατάσταση τς ορτς το χειμερινο λιοστασίου, τς γεννήσεως το ηττήτου λίου, ταν πόμενο νά συντονισθον πρός ατήν ορτή το Εαγγελισμο τς Θεοτόκου – ννέα μνες πρό τν Χριστουγέννων- κατά τήν αρινή σημερία, ορτή τς παπαντς το Κυρίου, σαράντα μέρες μετά τήν Γέννηση, λλά καί ο ορτές τς συλλήψεως καί τς γεννήσεως το Προδρόμου, πρώτη ξι μνες πρό το Εαγγελισμο – κατά τήν ορτή τς φθινοπωρινς σημερίας – καί δευτέρα ξι μνες πρό τν Χριστουγέννων, δηλαδή κατά τήν εδωλολατρική ορτή τς αρινς σημερίας [λάθος: ννοε τό θερινό λιοστάσιο, 20-21 ουνίου]. Ο ντικαταστάσεις γιναν βαθμηδόν, λλά τό ποτέλεσμα ταν τό διο. Μέ τήν πάροδο το χρόνου λησμονήθηκε τελείως τό λιολατρικό πόβαθρο καί μειναν μόνο λίγα λαϊκά εδωλολατρικά θιμα καί δεισιδαιμονίες στό περιθώριο τς κατά τά λλα ποκαθαρμένης εσεβείας το χριστιανικο λαο» [37].
Στό παράθεμα ατό εναι φανερόν τι μακαριστός Καθηγητής κκινε φετηριακς πό τήν ορτή το «Solis Invicti» (περί τό χειμερινό λιοστάσιο 21-22 Δεκεμβρίου) καί μεταθέτει πρός τά πίσω τίς πόλοιπες θεομητορικές καί λοιπές ορτές, στε ατές νά συνταιριασθον μεταξύ τους, κατά τή μαρτυρία τν βιβλικν κειμένων, λλά γιά νά συμπίπτουν μέ τίς σημερίες, τή φθινοπωρινή (22-23 Σεπτεμβρίου) καί τήν αρινή (20 Μαρτίου).

Δυστυχς καί δ κατάτμηση το θεολογικο πιστητο σέ πιμέρους τομες, λειτουργιολογικό, βιβλικό, στορικό κ.λπ. χει πιτυχς διεκδικήσει τόν «φόρο» της. διαπραγμάτευση το μβριθος καί κατά κοινήν μολογία ελαβεστάτου λειτουργιολόγου δέν χει λάβει π΄ ψιν της τή βιβλικο-πατερική ρμηνευτική γιά τό ν λόγ θέμα το κριβος μερολογιακο προσδιορισμο τν ορτν καί τν Χριστουγέννων, λλά χει κρίτως κολουθήσει τούς σχυρισμούς τς ξένης ρευνας, ποία χει δεόντως «ξιοποιηθε» πίσης πό τόν New Age συγκρητισμό καί τήν στρο-θεολογία, πού πως πάντοτε προσπαθε νά σοπεδώσει περί να κοινόν ξονα τίς ορτές λων τν θρησκειν (εναι νδεικτικό τό ρθρο τς Wikipedia).

Στό πόβαθρο ατς τς καδημαϊκς-θεολογικς μας αχμαλωσίας, πού συχνά χει πολύ περισσότερο βαρύνουσες καί κρυπτές διαστάσεις π΄ σο στό προκείμενο θέμα, ερίσκεται πό μέρους τν ρθοδόξων γνοια τς στοχευμένης πολεμικς κατά τς κκλησιαστικς ρθοδόξου Παραδόσεως· πίσης, ποκρύπτεται καί μφιβολία γιά τή σοβαρότητα, τήν περισσή ελάβεια καί τόν ζλο μέ τόν ποο ρθόδοξος, μόνη κκλησία, ξ ρχς διατήρησε τίς παραδόσεις Της. Εναι χαρακτηριστική καί λυπηρή χρήση το ρου«ποκαθαρμένη εσέβεια» πό τόν Καθηγητή.

πίλογος: ρόλος τς θείας Προνοίας

Τό τι δέν εναι δυνατόν κκλησία κ τν στέρων – χάριν τς ορτς το λίου το «νικήτου» – νά χει πιλέξει τό τέλος το Δεκεμβρίου ς καιρό τς νανθρωπήσεως, λλά θεία Πρόνοια πό το αἰῶνος, μαρτυρεται πό τά γεγονότα, τι καί περφυής Τόκος το Θεανθρώπου συνέπεσε μέ τήν πογραφή το Καίσαρος Αγούστου, πως επαμε, λλά καί Εαγγελισμός τς Θεοτόκου, παρχή τς ναπλάσεως τς νθρωπότητος, συνέπεσε στόν μνα Μάρτιο, τόν μνα τς Δημιουργίας το κόσμου, καί πρτο μνα το βραϊκο θρησκευτικο τους. ταν δύνατον νθρωπίνως νά συνδράμουν τόσες συμβολικές περιστάσεις. Γιά τή συμβολικς σημασίας χρονική σύπτωση τς πογραφς το Καίσαρος μέ τήν νανθρώπηση, ερά μνογραφία ψάλλει: «ταν λθε καιρός τς παρουσίας Σου πί γς, τότε γινε πρώτη πογραφή τς οκουμένης· τότε πρόκειτο νά κάνεις νομαστική πογραφή τν νθρώπων, σων πίστευαν στή Γέννησή Σου. Γι’ ατόν τόν λόγο κφωνήθηκε πό τόν Καίσαρα τό διάταγμα ατό, διότι λαβε νέα μορφή, Βασιλεία Σου, ποία εναι χωρίς ρχή [καθότι ίδια]» [38].

Στή ρύθμιση τς θείας προνοίας νήκει καί σύμπτωση στόν μνα Μάρτιο τόσο τς δημιουργίας τν κτισμάτων, σο καί νανθρώπηση το Χριστο, λλά καί Β΄Παρουσία το Χριστο καί κοινή πάντων νάσταση, καθώς πισημαίνει γιος Νικόδημος γιορείτης στόν Συναξαριστή το Μαρτίου: «θεν στις νομάσει τόν Μάρτιον τοτον μνα ρτιον φερωνύμως καί προσφυς θέλει τόν νομάσει, πειδή ες τόν μνα τοτον ερίσκει περιεχόμενα τά μυστήρια λα τς πλάσεως καί ναπλάσεως τν νθρώπων καί λης τς κτίσεως, σα γιναν καί γίνονται καί θά γίνονται» [39].

Ατές εναι ο πό τήν Πρόνοια τς γίας Τριάδος «συμπτώσεις» ερν γεγονότων, πού χουν ντίκρυσμα γιά τούς Χριστιανούς, καί χι ξιοποίηση εδωλολατρικν ορτν νός ξεπεσμένου καί πεχθος στούς Χριστιανούς παγανιστικο κόσμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1] «Η λογοκλοπή της ημερομηνίας των Χριστουγέννων»,http://www.impantokratoros.gr/xristoygenna-logokloph.el.aspx 

[2] Ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (13 Νοεμβρίου), 2ο κάθισμα τῆς β΄ στιχολογίας τοῦ Ὄρθρου.

[3] ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Εἰς τήν γενέθλιον ἡμέραν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ 4, PG 49, 356· «Πόθεν οὖν εἰσόμεθα, ποῖος ἦν ὁ ἕκτος μήν τῆς κυήσεως τῆς Ἐλισάβετ; Ἄν μάθωμεν ποῖος ἦν ὁ μήν, καθ’ ὅν ἤρξατο συλλαμβάνειν. Πόθεν δέ εἰσόμεθα ποῖος ἦν ὁ μήν, καθ’ ὅν συνέλαβεν; Ἄν μάθωμεν κατά ποῖον καιρόν εὐηγγελίσθη Ζαχαρίας ὁ ταύτης ἀνήρ».

[4] Αὐτόθι· «Ἄν τοίνυν ἀποδειχθῇ σαφῶς ἀπό τῶν Γραφῶν, ὅτι καί ἅπαξ εἰσήρχετο εἰς τά Ἅγια τῶν ἁγίων ὁ ἀρχιερεύς, καί μόνος, καί πότε, καί ποίῳ μηνί τοῦ ἐνιαυτοῦ τό ἅπαξ τοῦτο εἰσέρχεται, εὔδηλος ἔσται ὁ καιρός, καθ’ ὅν εὐηγγελίσθη· τούτου δέ γενομένου δήλου, καί ἡ ἀρχή τῆς συλλήψεως ἔσται τοῖς πᾶσι γνώριμος».

[5] Αὐτόθι 5, PG 49, 357.

[6] Π.Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ὑπόμνημα εἰς τάς Ἐπιστολάς τῆς Κ. Διαθήκης, τόμ Γ΄, ἐκδ. «Ζωή», Ἀθῆναι 1956, σελ. 120

[7] Ἔνθἀνωτ.

[8] «A Day in the Life of the Holy Temple. The Daily Sacrifice Cannot Begin Until the Gates are Open» (http://www.templeinstitute.org/day_in_life/gates_open.htm): «The act of opening the Sanctuary gates has great significance, for the morning tamid sacrifice cannot be slaughtered and prepared for offering upon the altar until the gates have been opened. In fact, the priest who has been assigned to this task will not commence until he actually hears the sound of the great gates opening. For with regard to the peace offerings, the verse indicates (Lev. 3:2) “… and he shall slaughter it opposite the door of the Tent of Meeting,” and the sages have derived that the same applies to every sacrifice: it must take place while the door are open, and not while they are closed, in order to fulfill the requirement of “opposite the door”».

[9] Γ΄ Βασ. 6, 33-36α (οἱ θύρες τοῦ στίχου 32 εἶναι αὐτές τῶν Ἁγίων τῶν ἁγίων)

[10] Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας, τόμ. 6 (Βασιλειῶν Γ΄Δ΄), ὑπό Ν.Π.Βασιλειάδη, ἐκδ. « Σωτήρ», Ἀθῆναι 1988, σελ. 88.

[11] «A Day in the Life of the Holy Temple. The Shovel» (http://www.templeinstitute.org/day_in_life/shovel.htm): «It is also the turn of he who received the task of “the shovel” to now bring the shovel of coals to the inner altar within the Sanctuary for the burning of the incense. First he must take up a silver shovel and ascend to the top of the outer altar, where he will stir the coals to and fro, and take some of the burning coals into the shovel».

[12] Ἔνθἀνωτ. σημ. 8

[13] Παύλου Ἀποστόλου Πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή 11, PG 119, 372B.

[14] Β΄ Παρ. 29, 6.7 Πρβλ. καί τό ἐδάφιο Β΄ Παρ. 28, 24· «καί ἀπέστησεν Ἄχαζ τά σκεύη οἴκου Κυρίου καί κατέκοψεν αὐτά καί ἔκλεισε τάς θύρας οἴκου Κυρίου καί ἐποίησεν ἑαυτῷ θυσιαστήρια ἐν πάσῃ γωνίᾳ ἐν Ἱερουσαλήμ».

[15] Πρβλ. καί Β΄ Παρ. 13, 11: «θυμιῶσι τῷ Κυρίῳ ὁλοκαύτωμα πρωΐ καί δείλης καί θυμίαμα συνθέσεως καί προθέσεις ἄρτων ἐπί τῆς τραπέζης τῆς καθαρᾶς, καί λυχνία χρυσῆ καί οἱ λύχνοι τῆς καύσεως ἀνάψαι δείλης, ὅτι φυλάσσομεν τάς φυλακάς Κυρίου τοῦ Θεοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν καί ὑμεῖς ἐγκατελίπετε αὐτόν».

[16] Ἑρμηνεία τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς 9, 9.10 PG 82, 741Α.

[17] «Τemple, administration and service of», Jewish Encyclopedia (http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14303-temple-administration-and-service-of): «In case the high priest desired to offer the incense he was assisted by the officer and two attendants».

[18] «A Day in the Life of the Holy Temple. Throwing the Magrepha» (http://www.templeinstitute.org/day_in_life/magrepha.htm): «At this point, these two priests now continue up the twelve steps that lead to the Sanctuary building. They are preceded by two other priests – those who received the tasks of removing the residue ashes from both the inner (incense) altar, and the menorah. He whose job was the altar’s ashes enters first. Using the edges of the shovel, he arranges the coals upon the altar evenly, so that the incense will burn well. He then takes up the basket which he left there earlier, prostrates himself and exits, having concluded his task».

[19] ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ἔνθἀνωτ. 5, PG 49, 357· «Τό γάρ θυσιαστήριον τό ἔξω θυσιῶν ἦν καί ὁλοκαυτωμάτων, τό δέ ἔσω θυμιάματος. Ὥστε καί ἀπό τούτου, καί ἀπό τοῦ ὀφθῆναι αὐτῷ μόνῳ, καί ἀπό τοῦ λέγεσθαι, ὅτι ἔξω ἦν λαός προσδεχόμενος αὐτόν, εὔδηλον ὅτι εἰς τά Ἅγια τῶν ἁγίων εἰσῆλθε».

[20] Λευ. 16, 2.17

[21] ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ἔνθἀνωτ. 4, PG 49, 357· «Καί ἔσται τοῦτο ὑμῖν νόμιμον αἰώνιον, ἐξιλάσκεσθαι περί τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἀπό πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ποιηθήσεται, καθάπερ συνέταξε Κύριος τῷ Μωϋσῇ. Περί τῆς Σκηνοπηγίας ἐνταῦθα διαλέγεται. Τότε γάρ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀρχιερεύς εἰσῄει· ὅπερ οὖν καί αὐτός ἐδήλωσεν, εἰπών, ὅτι Ἄπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ τοῦτο ποιηθήσεται».

[22] Λευ. 16, 29-34

[23] ΠΑΝ. Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, «Ἐξιλασμοῦ, ἡμέρα», ΘΗΕ 5 (1964) στ. 728.729

[24] Ι. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Σκηνοπηγία», ΘΗΕ 11 (1967) στ. 224

[25] Π.Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Διονύσιος Μικρός», ΘΗΕ 5 (1964), στ. 58.

[26] http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=3bc

[27] Εἰς τό Κατά Ματθαῖον 79, 3 PG 58, 720· «Πῶς οὖν τότε πολλοί ἀρχιερεῖς; Ἐνιαυσιαῖοι ὕστερον ἐγένοντο. Καί τοῦτο ἐδήλωσεν εὐαγγελιστής, ὅτε περί τοῦ Ζαχαρίου διελέγετο εἰπών ἐξ ἐφημερίας αὐτόν εἶναι Ἀβιᾶ».

[28] «High Priest (Judaism)», Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/High_Priest_%28Judaism%29): «Herod the Great nominated no less than six high priests; Archelaus, two. The Roman legate Quirinius and his successors exercised the right of appointment, as did Agrippa I, Herod of Chalcis, and Agrippa II».

[29] Ὑπόμνημα εἰς τό Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, ἐκδ. « Σωτήρ», Ἀθῆναι 1972[2], σελ. 35.

[30] Αὐτόθι, σελ. 39.

[31] Ἑβρ. 9, 7

[32] Π.Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ὑπόμνημα εἰς τάς Ἐπιστολάς, ἔνθἀνωτ., σελ. 122

[33] Λουκ. 1, 23

[34] Εἰς τήν γενέθλιον ἡμέραν, ἔνθἀνωτ. 5, PG 49, 358.

[35] Αὐτόθι 2, PG 49, 353· «Καί τοῖς ἀρχαίοις τοῖς δημοσίᾳ κειμένοις κώδιξιν ἐπί τῆς Ῥώμης ἔξεστιν ἐντυχόντα καί τόν καιρόν τῆς ἀπογραφῆς μαθόντα, ἀκριβῶς εἰδέναι τόν βουλόμενον […] Ἀλλἄκουε, καί μή ἀπίστει, ὅτι παρά τῶν ἀκριβῶς ταῦτα εἰδότων, καί τήν πόλιν ἐκείνην οἰκούντων παρειλήφαμεν τήν ἡμέραν. Οἱ γάρ ἐκεῖ διατρίβοντες, ἄνωθεν καί ἐκ παλαιᾶς παραδόσεως αὐτήν ἐπιτελοῦντες, αὐτοί νῦν αὐτῆς ἡμῖν τήν γνῶσιν διεπέμψαντο

[36] Αὐτόθι 3, PG 49, 354

[37] ΙΩ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, «Τά ἰουδαϊκά καί ἑλληνορωμαϊκά ἡμερολόγια καί οἱ χριστιανικές ἑορτές», Χριστιανική Λατρεία καί Εἰδωλολατρία (Πρακτικά ΣΤ΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων), Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη 11, Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΕἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, Ἀθήνα 2005, σελ. 278.

[38] ΓΕΡΜΑΝΟΣ (ὑμνογράφου), Δοξαστικόν τῶν Αἴνων τῶν Χριστουγέννων (ἦχος πλ.β΄): «Ὅτε καιρός, τῆς ἐπί γῆς παρουσίας Σου, πρώτη ἀπογραφή τῇ οἰκουμένῃ ἐγένετο· τότε ἔμελλες τῶν ἀνθρώπων ἀπογράφεσθαι τά ὀνόματα, τῶν πιστευόντων τῷ τόκῳ σου. Διά τοῦτο τό τοιοῦτον δόγμα ὑπό Καίσαρος ἐξεφωνήθη· τῆς γάρ αἰωνίου σου βασιλείας, τό ἄναρχον ἐκαινουργήθη […]».

[39] ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαριστής τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ Ἐνιαυτοῦ, τόμ. 4 (ΜάρτιοςἈπρίλιος), ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 11.

 

impantokratoros