Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Εξ αφορμής της τεσσαρακονθημέρου νηστείας των Χριστουγέννων, αλλά και πολλών αναφορών αυτών που ασχολούνται με τις εναλλακτικές αντορθόδοξες θεραπευτικές μεθόδους, για το τρόπο διατροφής τους και την αποχή από την κρεωφαγία, είναι σωστό να ειπωθεί ότι δεν πρέπει να θεωρούν κιόλας ότι τηρούν τη νηστεία της Εκκλησίας μας. Ακόμα και όταν θέλουν να τηρήσουν τις νηστείες της Εκκλησίας μας, η ευκολία της εναλλακτικής γι’ αυτούς ‘’συνέχειας’’, όσον αφορά την κρεωφαγία δεν λογίζεται το ίδιο, όπως αυτών που δεν ακολουθούν τις εναλλακτικές πλάνες. «Οι πνευματικοί άνθρωποι το κάνουνε για ψυχική ωφέλεια, για τον αληθινό Θεό», έλεγε ο Άγιος Πορφύριος.

Παρατηρούμε δυστυχώς κάποιους Ορθόδοξους Χριστιανούς, που ενώ για την άσκηση της θεσπισθείσας από την Αγία μας Εκκλησία νηστείας, είναι πολύ επιεικείς με τον εαυτό τους στο θέμα τούτο, για τις προτεινόμενες από τις εναλλακτικές δίαιτες, η ακρίβεια των εγγίζει όρια που προξενούν απορία. Είναι όντως μεγάλη η δυσκολία να ακολουθήσει ο Χριστιανός που ζεί στον κόσμο, την διαπαντός εγκράτεια στο κρέας, μιμούμενος την μοναστηριακή εγκράτεια. Η υπερπροσπάθεια όμως που γίνεται για τις προτεινόμενες εναλλακτικές δια βίου δίαιτες και από μέρους κάποιων Ορθοδόξων Χριστιανών, είναι απορίας πρόξενος.
Θα πρέπει να προσθέσομε ότι πολλοί από αυτούς που ακολουθούν τις ‘’χορτοφαγικές εναλλακτικές δίαιτες’’, κατά κανόνα σχεδόν έχουν δηλητηριαστεί, μερικώς έστω και με την ΄΄εναλλακτική μεταφυστική’’ που κρύβεται πίσω από αυτές. Είναι γνωστό ότι η «Θ΄ Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων δια θέματα Αιρέσεων και Πανθρησκείας», που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσσο στην Εύβοια, από 8 μέχρι 13 Οκτωβρίου του έτους 1997, καταδίκασε αυτές τις ‘’Ανορθόδοξες Θεραπευτικές Μεθόδους’’, καθότι όπως αναφέρθηκε «εμπλέκουν με ένα πολύ επικίνδυνο τρόπο μέσα στις διδασκαλίες τους τα θέματα αυτά της υγείας».
«Ίδε καιρός, ίδε ημέρα σωτήριος, η της Νηστείας είσοδος, ψυχή γρηγόρησον και παθών τας εισόδους, απόκλεισον Κυρίω, ενατενίζουσα», ψάλλομε στον Όρθρο της Δευτέρας της Α΄ Εβδομάδος. Σωτήριος καλείται η της Νηστείας είσοδος, γιατί όντως εις σωτηρία άγει. «Άμωμον» καλούμε την νηστεία (Εις το Λυχνικόν της Α΄ Κυριακής των Νηστειών), την οποίαν εθέσπισε η Αγία μας Εκκλησία H εγωκεντρική ‘’εναλλακτική’’ όμως δίαιτα, τον μώμον φέρει της ΄΄εναλλακτικής μεταφυστικής πλάνης’’, από την οποία έλκει την καταγωγή της.
Ενδεικτικό του μεγαλείου της νηστείας, που έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία, είναι και αυτό που ψάλλομε : «Έφθασε νυν, εισήκται ο των αγώνων καιρός, το της νηστείας στάδιον, προθύμως άπαντες, απαρξώμεθα ταύτης, τας αρετάς Κυρίω, ως δώρα φέροντες». Ο Άγιος Πορφύριος συμβούλευε : «όλα να γίνονται με χαρά», «για τον αληθινό Θεό».
«Υποδεξώμεθα των Νηστειών το χάρισμα ως θεοδώρητον», ψάλλομε στον Όρθρο της Δευτέρας της Α΄ Εβδομάδος. Θεοδώρητον χάρισμα, καλείται ο της Νηστείας αγώνας, καταδεικνύοντας το κάλλος της νηστείας που έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία. Θα επαναλάβω τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου : «Όλα να γίνονται με χαρά. Δεν είναι οι μετάνοιες που θα κάνομε, δεν είναι οι προσευχές, είναι το δόσιμο, ο έρωτας για τον Χριστό, για τα πνευματικά».