Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Εξ αφορμής πρόσφατης αναφοράς-απορίας κάποιου γνωστού μου, ο οποίος επισκέφθηκε κέντρο εναλλακτικής θεραπείας, και είδε να προβάλλονται στους τοίχους του νεοεποχίτικου αυτού κέντρου διάφοροι ‘’άγγελοι’’, θεωρούμε σωστό να αναφερθούμε στην πολύ επικίνδυνη αυτή πτυχή των νεοεποχίτικων πλανών. Ενθύμισε αυτή η αναφορά-απορία του ανθρώπου αυτού, την προβολή της πλάνης των «72 ‘’αγγέλων’’ της Καμπάλα» σε κέντρο ολιστικής ιατρικής.

Η πλάνη αυτή των «72 ‘’αγγέλων’’ της Καμπάλα», έλκει την καταγωγή της σε ένα χειρόγραφο του 12ου αιώνα που ανακαλύφθηκε το έτος 1970 στην Ισπανία. Ο αριθμός 72 στους δήθεν αγγέλους, έλκει την καταγωγή σε εβραϊκά ιερά ονόματα όπως το κείμενο αυτό αναφέρει και παραπέμπουν σε δήθεν αγγελικές ενέργειες, διαφορετικής ‘’ποιότητας’’ και ‘’λειτουργίας’’.
Το πρόβλημα της πλάνης αυτής δεν μένει ως εδώ, αλλά γίνεται αναφορά σε προσωπική σχέση με αυτόν που εμπλέκεται στην πλάνη αυτή, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σε μια ‘’μεταμορφωτική’’ διαδικασία όπως την καλούν. Πόσο αλήθεια επικίνδυνη γίνεται η πλάνη αυτή, όταν φθάνουν να κάνουν αναφορά ότι αυτοί οι 72 ‘’άγγελοι’’ αποτελούν τα κλειδιά του ‘’παραδείσου’’, καθότι τη θεωρούν ως θεϊκή φωτεινή ύλη που εισέρχεται στη γήινη.
Στη διαδικασία της πλάνης αυτής γίνεται χρήση των λεγομένων ‘’αγγελικών μπουκαλιών’’, για την επιλογή του καταλλήλου ‘’αγγέλου’’. Γίνεται λόγος και για μετενσάρκωση, καθότι στη διαδικασία της πλάνης αυτής, βοηθούνται δήθεν να αποκαλύψουν δυναμικότητα και προγραμματισμό από άλλες προηγούμενες ζωές. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες της πλάνης αυτής.
Αντιλαμβανόμαστε πόσο εύκολα μπορεί ο ασχολούμενος με μια νεοεποχίτική πλάνη, να ασχοληθεί με κάποια άλλη. Όσοι το αμφισβητούν ας περιτρέξουν στους διάφορους διαδικτυακούς ιστότοπους όπου διαφημίζονται οι νεοεποχίτικες πλάνες και θα δει αρκετά κέντρα να συνδιαφημίζουν πλήθος άλλων νεοεποχίτικων εναλλακτικών θεραπευτικών πλανών.
Δεν είναι εύκολο δυστυχώς όμως να πείσεις κάποιους, έστω ακόμα και αν θεωρούνται συνειδητοί Χριστιανοί, ή ακόμα και αν είναι ιερωμένοι (ευτυχώς είναι ολίγιστοι), ότι η ενασχόληση με μια πτυχή των εναλλακτικών πλανών, πιθανότατα να γίνει αφορμή να ολισθήσει και σε άλλες. Δυστυχώς το αλληλένδετο των νεοεποχίτικων εναλλακτικών πλανών, τις καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνες.