Αν θέλεις να περάσει η θυγατέρα σου ευχάριστη ζωή, μη ζητείς γαμπρό με μεγάλη περιουσία, ούτε με ένδοξη καταγωγή, ούτε με μεγάλη πατρίδα, γιατί όλα αυτά είναι περιττά, αλλά να επιδιώκεις γαμπρό με ευλάβεια ψυχής, με καλωσύνη, με αληθινή σύνεση, με φόβο Θεού. Γιατί, αν ζητείς πλουσιότερο από τη θυγατέρα σου, όχι μόνον δεν θα την ωφελήσεις, αλλά και θα την βλάψεις, αφού θα την κάνεις δούλη, αντί για ελεύθερη γυναίκα. Γιατί, αντί να απολαύσει ευχαρίστηση, από τα χρυσά κοσμήματα, θα είναι δούλη στην αηδία της φιλαρέσκειας. Μη ζητείς λοιπόν τέτοια, αλλά κυρίως άνδρα ισότιμο. κι’ αν δεν είναι δυνατόν, καλύτερα φτωχότερο, παρά πλουσιότερο, αν βέβαια δεν θέλεις να δώσεις την κόρη σε δυνάστη, αλλά σε στοργικό άνδρα. Όταν εξετάσεις με προσοχή την αρετή του άνδρα και πρόκειται να παραδώσεις τη θυγατέρα σου, παρακάλεσε το Χριστό να παρευρεθεί. δεν θα ντραπεί να το κάνει, αφού ο γάμος είναι μυστήριο της παρουσίας Του. Προ παντός λοιπόν τότε να παρακαλείς, ώστε να στείλει τέτοιο μνηστήρα… Όταν περιεργάζεσαι και αναζητείς υποψήφιο γαμπρό, να προσεύχεσαι. πες στο Θεό. όποιον θέλεις εσύ στείλε. ανάθεσε σ’ Αυτόν την υπόθεση, και αφού τον τίμησες μ’ αυτή την τιμή, θα σε ανταμείψει. Δύο λοιπόν πράγματα πρέπει να κάνεις, και να αναθέτεις στο Χριστό το θέμα και να ζητείς τέτοιο γαμπρό, που Αυτός θέλει, δηλαδή σεμνόν, σώφρονα. (Εις Κολ., ομιλ. ΙΒ’, 6, ΕΠΕ 22, 348,350, MG 62, 390 ζ’).
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ: Τους προτρέπω να πάρουν σύζυγο ταιριαστή και γεμάτη από κάθε αρετή. αν όμως συμβεί να αποτύχουν στην εκλογή, και βάλουν στο σπίτι νύφη που δεν είναι ενάρετη, ούτε ανεκτή, τότε λοιπόν… πρέπει να την καθοδηγούν σε όλα και να μην προτιμούν κανένα άλλο έργο περισσότερο από αυτό. Γιατί και ο έμπορος δεν ρίχνει το πλοίο στη θάλασσα, ούτε αρχίζει άλλη εμπορική επιχείρηση, αν προηγουμένως δεν καταλήξει σε συμφωνίες με το συνέταιρό του, που να μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρηνική συνεργασία τους. (Εις Α’Κορ., ομιλ. ΚΣΤ’, 11, ΕΠΕ 18Α, 178 – MG 61, 224 η’).
Οι πατέρες να μιμείσθε την πρόνοια του Πατριάρχη Αβραάμ, που έλαβε για να πάρει ο γιος του Ισαάκ γυναίκα απροσποίητη, χωρίς να επιδιώξει υλικά αγαθά, ούτε λαμπρή καταγωγή, ούτε ομορφιά σώματος, ούτε άλλο τίποτε, αλλά μόνο ευγενική ψυχή. Οι μητέρες πάλι έτσι να ανατρέφετε τις θυγατέρες σας. Οι γαμπροί επίσης που πρόκειται να τις νυμφευθείτε, να τις νυμφεύεστε με την ίδια σεμνότητα, απομακρύνοντας χορούς και γέλια και αισχρολογίες και φλογέρες και αυλούς και τη διαβολική έπαρση και όλα τα παρόμοια, παρακαλώντας δε πάντοτε το Θεό να γίνει μεσίτης σ’ όλα τα έργα σας. Γιατί, αν ρυθμίσουμε έτσι τα ζητήματά μας, ούτε διαζύγιο θα υπάρξει ποτέ, ούτε υπόνοια για μοιχεία, ούτε αφορμή για ζηλοτυπία, ούτε διαμάχες και φιλονεικίες, αλλά θα απολαύσουμε πολλή ειρήνη και πολλή ομόνοια. και όταν υπάρχει ομόνοια, θα ακολουθήσουν και οι άλλες αρετές. (Εγκώμιον εις Μάξιμον, 9, ΕΠΕ 27, 208 – MG 51, 240).
ΟΧΙ ΥΛΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ: Ποιος όταν πρόκειται να νυμφευθεί, εξετάζει το χαρακτήρα και την ανατροφή της κόρης; Κανείς. αλλά εξετάζει αμέσως χρήματα και κτήματα και μέτρα περιουσίας ποικίλης και διαφορετικής, σαν να πρόκειται να αγοράσει κάτι ή να κάμει κάποια συνηθισμένη συναλλαγή… Μάθετε πώς έκαναν το γάμο οι παλιοί και ζηλέψτε. Πώς λοιπόν εκείνοι έκαναν το γάμο; Ζητούσαν χαρακτήρες και ήθος και αρετή ψυχής. Γι’ αυτό αυτοί δεν είχαν ανάγκη από συμβόλαια, ούτε από την ασφάλεια του χαρτιού και της μελάνης. γιατί τους ήταν αρκετή αντί όλων αυτών η διαγωγή της νύφης. (Εις Ματθ., ομιλ. ΟΓ’, 4, ΕΠΕ 11, 804 – MG 58, 677-678).
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΝΥΦΗ: Μία νέα κόρη που είναι συνετή, ελεύθερη και καλλιεργεί την ευσέβεια, αξίζει όσο όλη η οικουμένη. (Εις Εβρ., ομιλ. Κ’, 8, ΕΠΕ 21, 236 – MG 62, 146).

Ι.Ν.ΑΓ.ΑΧΙΛΛΙΟΥ