(Το ταξίδι στην απόλυτη λησμοσύνη του Θεού)
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Με λύπη παρατηρούμε ότι κέντρα ολιστικής θεραπείας ανακοινώνουν την οργάνωση την οργάνωση μαθημάτων γιόγκα και άλλων παραφυάδων της πλάνης αυτής, όπως ολιστική γιόγκα, σατυανάντα γιόγκα, ολιστική θεραπευτική hatha γιόγκα, γιόγκα για παιδιά, γιόγκα για νήπια κλπ. Στις μέρες μας προσφέρεται όπως παρατηρούμε, ακόμα και γιόγκα για παιδιά, αλλά και για νήπια.

«Ίνα την μνήμην μετεωρίζοντες του νου» και «εις μετεωρισμούς ποικίλους σχηματιζόμενοι», κατά τις φράσεις του Αγίου Διαδόχου Φωτικής, οδηγούν τον άνθρωπο μέσω της πλάνης αυτής, τουλάχιστον κατά τις στιγμές εκείνες στην απόλυτη λησμοσύνη του Θεού. Και φυσικά η ενέργεια της πλάνης αυτής δεν μένει μόνο σ’ εκείνες τις στιγμές. Η διδασκαλία αυτή της απόλυτης λησμοσύνης του Θεού, τώρα επεκτείνεται και στα παιδιά και στα νήπια.
Η ‘’τεχνική’’ της πλάνη αυτής αναφέρεται σε εναρμόνιση σώματος και πνεύματος, με τελικό σκοπό τη πλάνη του διαλογισμού. Υπόσχονται ‘’νοητική’’ ηρεμία, μια ηρεμία χωρίς Θεό, γαλήνη χωρίς Θεό, ψυχική ισορροπία χωρίς Θεό. Το αλληλένδετο της γιόγκα με τον ινδουϊσμό, το ομολογούν πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι της πλάνης αυτής. Από την νηπιακή και την παιδική ηλικία θα εισαγάγουν στην πλάνη της γιόγκα; «Νουν καθαρίσαι μόνον του Αγίου Πνεύματος εστίν», λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Μόνο έτσι μπορεί ο Χριστιανός να βρεί την πραγματική γαλήνη.
Ομιλούν μάλιστα κάποιοι και για γιόγκα στα πλαίσια ‘’ενοποιητικής ολιστικής θεραπείας’’. Υπόσχονται ότι μέσω της γιόγκα θα βοηθηθεί ο άνθρωπος ‘’να ενεργοποιήσει το δυναμικό του νου και της δημιουργικότητάς του’’. Γιατί να μυήσουν τα παιδάκια σ’ αυτή την πλάνη; Ο ασχολούμενος με την πλάνη της γιόγκα, εκείνη τη στιγμή ζει τη λησμοσύνη του δοτήρος της πραγματικής ειρήνης Κύριο ημών Ιησού Χριστό. «Ωσανεί νεφέλαι τινές ζοφώδεις» κατά τη φράση του Αγίου Διαδόχου Φωτικής, σκοτίζουν το νου του ανθρώπου, κατακρατώντας τον στις ψευδαισθήσεις της πλάνης αυτής.
Η γιόγκα σύμφωνα με ορισμούς των διδασκόντων την πλάνη αυτή, είναι «ο έλεγχος των νοητκών διακυμάνσεων». Ομιλούν για ψυχική ισορροπία. Με τις ‘’θεοποιημένες’’ ανθρώπινες δυνάμεις, οδηγούν τον ανυποψίαστο Χριστιανό στην ζοφώδη ψευδαίσθηση της γιόγκα. «Νουν καθαρίσαι μόνον του Αγίου Πνεύματος εστίν» λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής.
«Δει ουν δια πάντων πλέον δε τη ειρήνη της ψυχής αναπαύειν το Πνεύμα το Άγιον ίνα τον λύχνον της γνώσεως έχωμεν δια παντός παρ’ εαυτοίς φαίνοντα», λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. «Άφετε τα παιδία», λέγει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, «και μη κωλύετε αυτά ελθείν προς με, των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. ιθ΄ 14). Αντί της ειρήνης του Χριστού, τα παιδάκια και μάλιστα από την νηπιακή ηλικία, να οδηγούνται στην άλλη ‘’ειρήνη’’ των ινδουιστικών πλανών;