Από  Desk Vimaorthodoxias

Η αναγέννηση των παιδιών – Χαριτωμένες

Η γέννηση των είναι εύκολη.

Η αναγέννηση είναι δύσκολη!

Πηγή: Γέροντος Παϊσίου «Χαριτωμένες Διδαχές, με παραβολές και παραδείγματα», εκδόσεις «Βρυέννιος», Θεσσαλονίκη 2003