Εάν κάνουν κάτι κακό,το δημοσιεύουν και κάθε μέρα θρηνούν.


 Όταν όμως κάνουν κάτι γενναίο,το αποκρύπτουν και δεν μιλούν καθόλου γι’

 αυτό.