ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Kυριακή 7 Αὐγούστου 2016

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

  1. Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τά χρόνια πού ζοῦμε εἶναι δύσκολα καί περίεργα. Ἀλλά θά εἶναι καλύτερα νά μᾶς πεῖ ὁ εὐλογημένος Γέροντας ἅγιος Παΐσιος πῶς εἶναι τά σημερινά μας χρόνια, πού ἦταν πολύ κοντινός σ᾽ αὐτά:

Οἱ ἄνθρωποι σήμερα, λέει ὁ ἅγιος Παΐσιος, «ἄλλοι εἶναι μέ χάπια, ἄλλοι παίρνουν ναρκωτικά… Κάθε τόσο τρεῖς-τέσσερις ξεκινοῦν νά κάνουν μιά καινούργια θρησκεία. Ἄλλοι βαρέθηκαν τήν ζωή τους καί θέλουν νά αὐτοκτονήσουν ἤ νά κάνουν κανένα κακό, γιά νά γίνει σαματᾶς. Δέν εἶναι ὅτι τούς περνάει αὐτό σάν βλάσφημος λογισμός καί τόν διώχνουν. Βαρέθηκαν τήν ζωή τους καί δέν ξέρουν τί νά κάνουν. Μοῦ εἶπε ἕνας: “Θέλω νά μέ γράψουν οἱ ἐφημερίδες ὅτι εἶμαι ἥρωας”. Οἱ ἄλλοι χρησιμοποιοῦν μερικούς τέτοιους καί κάνουν τήν δουλειά τους. Πάλι καλά, ἀνάλογα, λίγα γίνονται».

  1. Ὅμως, ἀγαπητοί μου, μᾶς λέει ὁ Ἅγιος Γέροντας παρηγορητικά, ὅτι ἀκριβῶς γιατί εἶναι δύσκολη ἡ ἐποχή μας, γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός τήν βοηθάει περισσότερο. Ἀκοῦστε πῶς μᾶς τά λέει: «Τό καλό εἶναι πού δέν μᾶς ἐγκαταλείπει ὁ Θεός. Ὁ Καλός Θεός τόν σημερινό κόσμο τόν φυλάει μέ τά δυό Του χέρια· παλιότερα μόνο μέ τό ἕνα. Σήμερα, μέσα στούς τόσους κινδύνους πού ζεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὁ Θεός τόν φυλάει ὅπως ἡ μάνα τό μικρό παιδί, ὅταν ἀρχίζει νά περπατάει. Τώρα μᾶς βοηθοῦν πιό πολύ ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι, ἀλλά δέν τό καταλαβαίνουμε. Ποῦ θά ἦταν ὁ κόσμος, ἄν δέν βοηθοῦσαν!… Τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ἀνθρώπων παίρνει χάπια καί εἶναι σέ μιά κατάσταση… Ἄλλος μεθυσμένος, ἄλλος ἀπογοητευμένος, ἄλλος ζαλισμένος, ἄλλος ἀπό τούς πόνους ξενυχτισμένος. Ὅλοι αὐτοί βλέπεις νά ὁδηγοῦν αὐτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, νά κάνουν ἐπικίνδυνες δουλειές, νά χειρίζωνται ἐπικίνδυνα μηχανήματα. Εἶναι ὅλοι αὐτοί σέ κατάσταση νά ὁδηγοῦν; Μποροῦσε νά ἔχει σακατευθεῖ ὁ κόσμος. Πῶς μᾶς φυλάει ὁ Θεός καί δέν τό καταλαβαίνουμε! Παλιά, θυμᾶμαι, πήγαιναν οἱ γονεῖς μας στά χωράφια καί πολλές φορές μᾶς ἄφηναν στή γειτόνισσα νά μᾶς προσέχει μαζί μέ τά παιδιά τά δικά της. Ἀλλά τότε ἦταν ἰσορροπημένα τά παιδιά. Μιά ματιά ἔριχνε ἡ γειτόνισσα καί ἔκανε τίς δουλειές της καί ἐμεῖς παίζαμε ἥσυχα. Ἔτσι καί ὁ Χριστός, ἡ Παναγιά, οἱ Ἅγιοι παλιά μέ μιά ματιά παρακολουθοῦσαν τόν κόσμο. Σήμερα καί ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι τόν ἕναν πιάνουν ἀπό ᾽δῶ, τόν ἄλλον ἀπό ᾽κεῖ, γιατί οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι ἰσορροπημένοι. Μέ τόσα ἐπικίνδυνα μέσα πού ὑπάρχουν σήμερα θά εἶχε σακατευθῆ ὁ κόσμος, ἄν δέν βοηθοῦσε ὁ Θεός. Ἀλλά ἔχουμε καί Πατέρα τόν Θεό καί Μάνα τήν Παναγία καί ἀδέλφια τούς Ἁγίους καί τούς ἀγγέλους, πού μᾶς προστατεύουν.

Πόσο μισεῖ ὁ διάβολος τό ἀνθρώπινο γένος καί θέλει νά τό ἐξαφανίσει! Καί ἐμεῖς ξεχνοῦμε μέ ποιόν παλεύουμε. Νά ξέρατε πόσες φορές ὁ διάβολος τύλιξε τήν γῆ μέ τήν οὐρά του γιά νά τήν καταστρέψη! Δέν τόν ἀφήνει ὅμως ὁ Θεός· τοῦ χαλάει τά σχέδια. Καί τό κακό πού πάει νά κάνει τό ταγκαλάκι, ὁ Θεός τό ἀξιοποιεῖ καί βγάζει μεγάλο καλό. Ὁ διάβολος τώρα ὀργώνει, ὁ Χριστός ὅμως θά σπείρη τελικά.

Καί πάντα βλέπουμε ὅτι ὁ καλός Θεός στίς μεγάλες δοκιμασίες δέν ἀφήνει νά περάσουν περισσότερες ἀπό τρεῖς γενιές, γιά νά ὑπάρχει προζύμι. Πρίν τήν βαβυλώνια αἰχμαλωσία οἱ Ἰσραηλίτες ἔριξαν σέ ἕνα ξεροπήγαδο τή φωτιά ἀπό τήν τελευταία θυσία πού ἔκαναν, ὥστε νά βροῦν μετά ἀπό τήν ἴδια φωτιά καί νά ἀρχίσουν πάλι τίς θυσίες. Καί πράγματι, μετά ἀπό ἑβδομήντα χρόνια, ὅταν ἐπέστρεψαν, βρῆκαν ἀπό ἐκείνη τή φωτιά καί ἄρχισαν τίς θυσίες. Σέ κάθε δύσκολη περίοδο δέν παρασύρονται ὅλοι. Ὁ Θεός διατηρεῖ μία ζύμη γιά τίς ἑπόμενες γενιές».

  1. Μᾶς προειδοποιεῖ ὅμως ὁ ἅγιος Παΐσιος, χριστιανοί μου, ὅτι θά ἔλθουν καί δυσκολώτερα χρόνια, γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε περισσότερο νά μή φύγουμε ἀπό τόν Θεό. Μᾶς λέει, λοιπόν ὁ ἅγιος Γέροντας: «Ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά γίνει τώρα ἕνα τράνταγμα γερό. Ἔρχονται δύσκολα χρόνια. Θά ἔχουμε δοκιμασίες μεγάλες… Νά τό πάρουμε στά σοβαρά, νά ζήσουμε πνευματικά. Οἱ περιστάσεις μᾶς ἀναγκάζουν καί θά μᾶς ἀναγκάσουν νά δουλέψουμε πνευματικά. Καλό ὅμως εἶναι νά τό κάνουμε χαρούμενα καί προαιρετικά καί ὄχι ἀπό θλίψεις, ἀναγκαστικά. Πολλοί Ἅγιοι θά παρακαλοῦσαν νά ζοῦσαν στήν ἐποχή μας, γιά νά ἀγωνισθοῦν. Ἐγώ χαίρομαι πού ἀπειλοῦν μερικοί νά μέ ξεκάνουν, ἐπειδή μιλῶ καί τούς χαλῶ τά σχέδια…. Πάντως θά δοῦμε φοβερά γεγονότα. Θά δοθοῦν πνευματικές μάχες. Οἱ Ἅγιοι θά ἁγιασθοῦν περισσότερο καί οἱ ρυπαροί θά γίνουν ρυπαρώτεροι. Νιώθω μέσα μου μιά παρηγοριά. Μιά μπόρα εἶναι καί ὁ ἀγώνας ἔχει ἀξία, γιατί τώρα δέν ἔχουμε ἐχθρό τόν Ἀλῆ-Πασᾶ ἤ τόν Χίτλερ ἤ τόν Μουσολίνι, ἀλλά τόν διάβολο. Γι᾽ αὐτό θά ἔχουμε καί οὐράνιο μισθό. Ὁ Θεός ἄς ἀξιοποιήση τό κακό σέ καλό σάν Καλός Θεός. Ἀμήν».
  2. Εὐχαριστοῦμε, χριστιανοί μου, τόν ἅγιο Γέροντα Παΐσιο γιά τήν σημερινή του διδαχή. Ἄς μήν ἀπογοητευόμαστε λοιπόν καί ἄς μήν τά χάνουμε γιά ὅσα βλέπουμε καί ἀκοῦμε νά συμβαίνουν στά χρόνια μας, γνωρίζοντας ὅτι ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μας καί ὅλοι οἱ ἅγιοί μας δέν μᾶς ἐγκαταλείπουν, ἀλλά σήμερα βοηθοῦν ἐμᾶς περισσότερο ἀπό παλαιά, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ Γέροντας.

Ἀλλά, ὅπως μᾶς εἶπε πάλι ὁ ἅγιος πατέρας Παΐσιος, καί ἐμεῖς νά ἀγωνιζόμαστε πολύ νά μείνουμε σταθεροί στήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γιά νά μήν χάσουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, «τόν οὐράνιο μισθό», ὅπως μᾶς εἶπε ὁ Γέροντας, δηλαδή τόν γλυκό Παράδεισο, τήν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ.

Καλό Δεκαπενταύγουστο μέ τήν εὐχή τοῦ ἁγίου Παϊσίου. Καλή Παναγιά!

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας