Στις 18 Ιουνίου είναι φέτος το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής και θα διαβαστεί το Τρισάγιο για τα κόλλυβα των κεκοιμημένων αδερφών μας στο Ναό μας

1.την Παρασκευή 17 Ιουνίου στις 7 μ.μ. μετά την ακολουθία του Εσπερινού και

2. το Σάββατο 18 Ιουνίου στο τέλος της Θ.Λειτουργίας.