Θορυβημένοι πιστοί προσκόμισαν στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων τρία αντίτυπα της Καινής Διαθήκης, που όπως μας δήλωσαν μοιράστηκαν κάποια Κυριακή, μαζί με πολλά παρόμοια, από τον Εφημέριο της Ενορίας τους στο χριστε­πώνυμο πλήρωμα.

Τα αντίτυπα περιλαμβάνουν το κείμενο της Καινής Διαθήκης, σε μετάφραση στη Δημοτική και αποτελούν έκδοση της «Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας». Επί πλέον, περιλαμβάνουν συγχαρητήριες επιστολές προς τους μεταφραστές κ. κ. Γεώργιο Γαλίτη, Ιωάννη Καραβιδόπουλο, Ιωάννη Γαλάνη και Πέτρο Βασιλειάδη, Καθηγη­τές της Βιβλικής Θεολογίας των Πανεπι­στημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τους Πα­τριάρχες Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και την εγκριτική επιστολή για την καταλληλότητα της μετάφρασης, της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2/6/1988.

Σε εισαγωγική σελίδα της εν λόγω μεταφράσεως πληροφορούμεθα ότι αυτή αποτελεί νεώτερη προσέγγιση προηγούμενης μεταφραστικής εργασίας του 1985, στην οποία συμμετείχαν, πλην των ανωτέρω τεσσάρων Καθηγητών, και οι Καθηγητές Σάββας Αγουρίδης και Βασίλειος Στογιάννος και ότι εμελέτησε και αξιολόγησε σο­βαρά τις διατυπωθείσες προτάσεις.

Το περίεργο στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι μεταφράσεις αυτές χρησιμεύουν σε αιρετικές ομάδες για τον προσηλυτισμό ανύποπτων Ορθοδόξων πιστών.

Είναι πρόδηλο ότι το κείμενο αυτό της Καινής Διαθήκης, έχει τις ευλογίες των Ορθοδόξων Πατριαρχών και της Εκκλησί­ας της Ελλάδος για να διανέμεται και να χρησιμοποιείται από Ορθοδόξους Κληρι­κούς και λαϊκούς, οι οποίοι έχουν έτσι την βεβαιότητα για την ορθόδοξη ερμηνεία του κειμένου.Είναι επομένως φανερό ότι κάτω από τους τίτλους των Ορθοδόξων Εκκλη­σιών δεν είναι δυνατόν να τίθενται τίτλοι μη Ορθοδόξων ομάδων και να κυκλοφορεί το κείμενο ως να έχει τις ευλογίες των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Τα συγκεκριμένα αυτά τρία αντίτυπα της Καινής Διαθήκης, περί ων ο λόγος, μοιράζονταν δωρεάν μέσα σε τσάντες που είχαν ακόμη και απεικόνιση Αιγαιοπελαγίτικου Ναού. Πάνω στο σκληρό πανόδετο εξώφυλλο είχαν επικολλημένο ωοειδές αυτοκόλλητο με την ένδειξη «ΕΓΚΕΚΡΙ­ΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ­ΠΟΛΕΩΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟ­ΛΥΜΩΝ(βλ. αρχικές σελ.)».

Οι τσάντες περιελάμβαναν και ειδικό ένθετο διαφη­μιστικό πολύχρωμο δελτάριο με το πα­ρακάτω μήνυμα:

«Γεια σου!… Γιατί άραγε να βρέθηκε αυτή η μικρή τσαντούλα έξω από το σπίτι σου; Ίσως να παραξενεύτηκες, όμως αυτό δεν είναι τυχαίο. Το δώρο αυτό είναι ο δικός μας τρόπος να εκφράσουμε την αγάπη και την συμπαράστασή μας στις δύ­σκολες μέρες οικονομικής κρίσης που ζούμε. Άλλωστε, ο μεγάλος δάσκαλος τον γένους μας Αδαμάντιος Κοραής είχε πει, ότι “μόνο το Ευαγγέλιο έχει τη δύναμη να σώσει την Ελλάδα”. Σαν νέοι από διάφορα μέρη του κόσμου επιθυμούμε να εμπειριστείς την αγάπη, την ελπίδα και τη ζωή που χαρίζει ο Σταυρωμένος και Αναστημένος Ιησούς. Γνώρισέ Τον στις σελίδες της Καινής Διαθήκης που σου προσφέρουμε.

Αν θέλεις, πάρε το χρόνο να εξετάσεις τα περιεχόμενα του πακέτου. Αν αυτά που δεις σου κινήσουν το ενδιαφέρον και θα ήθελες να μάθεις περισσότερα για την αγάπη τον Θεού για σένα, συμπλήρωσε το παρακάτω δελτίο και ταχυδρόμησέ το στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, Λυδίας …, 115 27 Αθήνα, Τηλ. 210…».

Και το κείμενο συνεχίζει:«Η Καινή Δι­αθήκη που βρίσκεται στο πακέτο αυτό, διαλέχτηκε ως δώρο έχοντας την έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύμων. (Βλέπε: αρχικές σελίδες)».

Στη συνέχεια ακολουθούν μια σειρά από προσφορές με τη δυνατότητα της επιλογής:

«Θα ήθελα να μου στείλετε / στέλνετε εντελώς δωρεάν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Σειρά μαθημάτων σε θέματα της Αγίας Γραφής μέσω αλληλογραφίας.

Θα ήθελα μία Καινή Διαθήκη για να χα­ρίσω σε κάποιο μέλος της οικογένειάς μου ή σε κάποιον άλλον.

Ταινία “Ιησούς” σε DVD.

Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποια εκκλησία ή ομάδα μελέτης στη περιοχή μου.

Θα ήθελα να με επισκεφθεί κάποιος για να μελετήσουμε μαζί την Καινή Διαθήκη.

Θα ήθελα να ζητήσω προσευχή για:…».

Ακολουθεί χώρος για να καταχωρήσει ο παραλήπτης τα προσωπικά του στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τ. Κ., Τη­λέφωνο, E-mail… [πόσο μετράται εδώ το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων;].

Και το έντυπο κλείνει με τη δήλωση ότι «η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ δεν έχει καμία σχέση με αιρέσεις, Μάρτυ­ρες του Ιεχωβά, Μορμόνους κ.τ.λ.».

Αλλά η «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» είναι Ορθόδοξη ομάδα;

Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία η «Ελληνική Ιεραπο­στολική Ένωση» είναι μια νεοπροτεσταντική- «υπερδογματική» ομάδα, ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Πίστη16.Εφόσον όμως, για τον Ορθόδοξο χριστιανό, η «Ε.Ι.Ε.» αποτελεί αφ’ εαυτής αίρεση -κι αυτό το γνωρίζει ο συντάκτης του εντύπου, δεν είναι η δήλωση αυτή ψευδής και παραπλα­νητική;

Και γεννάται το ερώτημα:

Είναι δυνα­τόν, με αναφορά στην έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κα­θώς και των Πατριαρχείων Κωνσταντινου­πόλεως, Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, να ασκεί η «Ε.Ι.Ε.» με αυτόν τον τρόπο το προσηλυτιστικό της έργο;Η ίδια άλλωστε δηλώνει17, ότι είναι «διαδογματική» και «υπερδογματική» ομάδα, που «ταυτίζεται και με το καθολικό και με το ορθόδοξο και με το διαμαρτυρόμενο δόγμα» και που «… δεν ασπάζεται κανένα δόγμα…», αλλά «… κινείται στα πλαίσια του “Ευαγγελικού Συνδέσμου”» και «υποστηρίζει ότι δέχεται [μόνο] την θεοπνευστία και αυθεντικότητα της αγίας Γραφής, το “Σύμβολο της Πίστεως” και τις αποφάσεις των πρώτων αποστολικών χρόνων»,όμως ουσιαστικά «απορρίπτει την Εκκλησία σαν ορατή πραγ­ματικότητα και υπογραμμίζει ότι δεν σώζει καμία εκκλησία…»18.

ΗΙερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κατ’ έτος εκδιδόμεναΔελτία Τύπου, ενημερώνει το Ορθόδοξο Πλήρω­μα για την πραγματική ταυτότητα των διακινητών αυτών του ιερού κειμένου της Καινής Διαθήκης, καθόσον η ομάδα αυτή διοργανώνει ετήσια εκστρατεία σε διάφο­ρους νομούς της Ελλάδος.

Δεν είναι όμως μόνο αυτή η ομάδα που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο αυτό κείμε­νο της Καινής Διαθήκης για προσηλυτιστι­κούς σκοπούς.

Ήδη πριν από το 2011, οι «Γεδεωνίτες»[2], δραστηριοποιούμενοι στην Ελλάδα ως «Φί­λοι της Αγίας Γραφής», γνωστή προτεσταντική οργάνωση, μοίραζαν την Καινή Δια­θήκη δωρεάν σε πολίτες, υπηρεσίες, αλλά και σεσχολεία.

Οι «Γεδεωνίτες» τυπώνουν τη διεύθυνσή τους (…, Αθήνα), το τηλέφωνό τους και το σήμα της οργάνωσής τους (τον πυρ­φόρο αμφορέα, μέσα σε κύκλο), στις πρώτες σελίδες του εν λόγω κειμένου της Καινής Διαθήκης και το διανέμουν δωρεάν. Έτσι, ο καθένας θα μπορούσε να απευθυνθεί σ’ αυτούς για πληροφορίες, εκλαμβάνοντας την οργάνωση αυτή ως Ορθόδοξη.

Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προσηλυτιστι­κή δραστηριότητα,καθόσον έτσι αποκρύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα από τους παραλήπτες του κειμένου.Κατά και­ρούς έχουν δημοσιευθεί πληροφορίες ότι η κίνηση αυτή διέθεσε τέτοια κείμενα και σε Ιερές Μητροπόλεις, Ναούς, Δημόσιους φορείς και σχολεία της Ελλάδος, ακόμη και σε συνεργασία με Ορθόδοξους Κληρικούς -ασφαλώς εν αγνοία τους- τυπώνοντας στις πρώτες σελίδες το σήμα και την διεύ­θυνση των «Φίλων της Αγίας Γραφής».

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015, ΤΕΥΧΟΣ 80

Ψηφιοποίηση: Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον egolpion.com

Δείτε σχετικά και :

Την νέα προσηλυτιστική της εκστρατεία ανακοίνωσε η νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση»

Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης για την προσηλυτιστική δράση με την επωνυμία «Κάθε Σπίτι» από την νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση»

Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση. Προτεσταντικής κινήσεως “Ιεραποστολικών δραστηριοτήτων” συνέχεια

-Η Ιερά Σύνοδος ξαναπροειδοποιεί για την νεοπροτεσταντική οργάνωση “Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση”.http://aktines.blogspot.gr/2014/06/blog-post_7907.html

-Εγκύκλιος Μητροπολίτη Μαρωνείας για την νεοπροτεσταντική οργάνωση “Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση”. http://aktines.blogspot.gr/2013/07/blog-post_6940.html

Όλα τα είχαμε… οι νεοπροτεστάντες μας έλλειπαν για να μας «ενημερώσουν» ότι… ο Θεός μας αγαπάει!

Προσηλυτιστική δραστηριότητα νεοπροτεσταντών και ευθύνες επισκόπων

Η Ιερά Σύνοδος ξαναπροειδοποιεί για την νεοπροτεσταντική οργάνωση “Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση”. Ποιες οι ευθύνες των επισκόπων;

Ο προσηλυτισμός της Ελληνικής Ιεραποστολικής Ένωσης και οι ευθύνες των επισκόπων.

Τι κρύβει η σακούλα των νεοπροτεσταντών της Ελληνικής Ιεραποστολικής Ένωσης

-Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, για τη διανομή αντιτύπων της Καινής Διαθήκης από την νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση»

http://aktines.blogspot.gr/2015/07/blog-post_33.html

Η Ι. Μητρόπολη Κομοτηνής διαμαρτυρήθηκε γιατί οι νεοπροτεστάντες της Ε.Ι.Ε μοίρασαν την Καινή Διαθήκη και σε σπίτια μουσουλμάνων

Στο στόχαστρο των προτεσταντών οι Ξανθιώτες… Ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης για την δωρεάν διανομή της Καινής Διαθήκης

Πως βλέπουν τον Ορθόδοξο Έλληνα οι νεοπροτεστάντες της Ελληνικής Ιεραποστολικής Ένωσης

Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης, Μητροπολιτική ἂδεια ἁλώσεως “στοὺς Δαναοὺς μὲ τὰ δώρα”

Δελτίο Τύπου της Ι.Μ Αλεξανδρουπόλεως για την νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση»

Αδιαφορία από τη Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως για την νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση»

Καμμία ανακοίνωση από τη Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου για την νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση»

Πώς να μη δημιουργηθεί σύγχυση στον πιστό λαό;

Η νεοπροτεσταντική οργάνωση “Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση“ έλαβε πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας από το Υπουργείο Υγείας

Η Δ.Ι.Σ για την νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση»

Μητρόπολη Κορίνθου: Η «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αλλά Προτεστάντες

Δελτία Τύπου Ι .Μητροπόλεων Πατρών και Μεσσηνίας:”Η «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» αποτελεί Προτεσταντική Αίρεση”

-Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας προς “Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση”:«δεν θέλουμε την προσφορά του θείου λόγου από σας»

π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση

Η Ιερά Σύνοδος για νεοφανή προτεσταντική οργάνωση

-Μητρόπολη Καλαβρύτων: Η «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» ανήκει σε Προτεσταντική αίρεση

Ποιοί συμμετέχουν στην «επιχείρηση Ιησούς του Ναυή 3»;

Δείτε και :

-Η Ιερά Σύνοδος ζητά να αποφεύγεται η διανομή της Καινής Διαθήκης μη ορθοδόξων οργανισμών http://aktines.blogspot.gr/2015/10/blog-post_80.html

-Αντιαιρετική Ανακοίνωση για τους «Γεδεωνίτες» ή «Φίλους της Αγίας Γραφής» από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσηςhttp://aktines.blogspot.gr/2013/04/blog-post_9730.html

-Γεδεωνίτες έστειλαν στο Νεπάλ αεροσκάφος με 100.000 Βίβλους – Εξοργισμένος ο Πρωθυπουργός της χώρας http://aktines.blogspot.gr/2015/04/100000.html

Επίσκοποι μοιράζουν την Καινή Διαθήκη στα σχολεία μαζί με τους Γεδεωνίτες !!

Μητρόπολη Κορίνθου: Διανομή της Καινής Διαθήκης στα σχολεία σε συνεργασία με τους Γεδεωνίτες!!

Μητρόπολη Μεσσηνίας: Διανομή της Καινής Διαθήκης σε σχολεία και Αστυνομία σε συνεργασία με τους Γεδεωνίτες!!

Ξεσάλωσαν οι Γεδεωνίτες μετά την αδιαφορία πολλών επισκόπων.

Γεδεωνίτες ή «Φίλοι της Αγίας Γραφής»

Μητρόπολη Κιλκισίου: Διανομή της Καινής Διαθήκης στα σχολεία σε συνεργασία με τους Γεδεωνίτες