ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΊΤΑΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Με την κακοδοξία του Οικουμενισμού αμφισβητείται η οικουμενικότητα της Μίας, Αγίας Εκκλησίας.  Η Εκκλησία ουδέποτε έχασε την Οικουμενικότητά της, ούτε έπαψε να είναι «από περάτων έως περάτων της γης», όπως ορθά χαρακτηρίζεται στα αρχαία λειτουργικά κείμενα.  Η κακοδοξία του Οικουμενισμού αποτελεί αμφισβήτηση της αυτοσυνειδησίας της Εκκλησίας μας, ότι δηλαδή η Ορθόδοξος Εκκλησία αποτελεί την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ουδέποτε η  Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δηλαδή η Ορθόδοξος Εκκλησία, έχασε την μοναδικότητα και οικουμενικότητά της, όσα σχίσματα κι αν έγιναν, όσοι κι αν αποκόπηκαν από την Μία Αγία Εκκλησία και ουδέποτε το Εκκλησιαστικό σώμα ούτε ήταν ελλιπές ή διηρημένο.  Η  «εν Αγίω Πνεύματι ζωή της Εκκλησίας» δεν έχει διακοπεί το έτος 1054 μ. Χ.   Οι οικουμενιστές  στρεβλώνουν την Ορθόδοξη εκκλησιολογία.

Στην Εκκλησία ‘’πάντες ημείς εν εσμέν εν Χριστώ Ιησού’’.   Ο Οικουμενισμός αντιστρατεύεται το γεγονός ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία, δηλαδή η Μία, Αγία  Εκκλησία,  είναι η συνέχεια της Αποστολικής, αρχαίας και αδιαιρέτου Εκκλησίας.  Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς αναφέρει σχετικά : «Η Εκκλησία δεν είναι μόνο μία, αλλά και μοναδική.  Εν τω Κυρίω Ιησού δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν πολλά σώματα, κατά τον ίδιον τρόπον δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εν αυτώ πολλές Εκκλησίες.  Εν τω θεανθρωπίνω αυτού σώματι η Εκκλησία είναι μία και μοναδική, όπως ο Θεάνθρωπος, ο  Χριστός, είναι ένας και μοναδικός»*.

*Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς «Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Αναδημοσίευση από τη γαλλική μετάφραση στον Ορθόδοξο Τύπο, 29/6/2007)