Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Εισερχόμαστε στο ευλογημένο αυτό στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.  Αρχίζει η ευλογημένη νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.  «Υποδεξώμεθα των νηστειών το χάρισμα ως θεοδώρητον», ψάλλομε στον Όρθρο της Δευτέρας της Α΄ Εβδομάδος.   Θεοδώρητον χάρισμα, καλείται ο της νηστείας αγώνας, καταδεικνύοντας το κάλλος της νηστείας που έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία.

«Τον φωτεινόν της νηστείας, ενδυθέντες χιτώνα», ψάλλομε στην Εκκλησία μας, καταδεικνύοντας το μεγαλείο της άσκησης της αρετής τούτης.  Ο Άγιος Πασιος έλεγε πως «στα Φάρασα, την Μεγάλη Σαρακοστή όλοι, μικροί-μεγάλοι έκαναν ενάτη» και «στις τρεις το απόγευμα που χτυπούσε η καμπάνα για Προηγιασμένη, πήγαιναν και κοινωνούσαν».

«Επειδή ουκ ενηστεύσαμεν, εξεπέσομεν του παραδείσου∙ νηστεύσωμεν τοίνυν, ίνα προς αυτόν επανέλθωμεν», λέγει ο Άγιος ΒασίλειοςΗ ψυχή εκκλίνει από της πικρίας των ηδονών «τη εκ νηστείας τρυφή», ψάλλομε στην Εκκλησία μας.  «Οι πνευματικοί άνθρωποι το κάνουνε για ψυχική ωφέλεια, για τον αληθινό Θεό» έλεγε Άγιος Πορφύριος, αντιλαμβανόμενος το μεγαλείο της νηστείας που η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει.

«Ημέρα σωτήριος» καλείται η νηστεία στην Υμνολογία της Εκκλησίας μας.  Σωτήριος καλείται  η της Νηστείας είσοδος, γιατί όντως εις σωτηρία άγει.  Ο Άγιος Βασίλειος αποκαλεί τη νηστεία «συνηλικιώτιν της ανθρωπότητος».   «Εν τω όρει τω Χωρήβ, τη νηστεία καθαρθείς, είδε Θεόν Ηλίας, καθαρθώμεν και ημείς, νηστεία την καρδίαν και οψόμεθα Χριστόν», ψάλλομε στην Εκκλησία μας.

«Αλλά και Μωσέα δια νηστείας έγνωμεν προσβαλόντα τω όρει», «Τι τον Ησαύ εβεβήλωσε και δούλον εποίησε  του αδελφού;  Ου βρώσις μία, δι’ ην απέδοτο τα πρωτοτόκια; », «Τον δε Σαμουήλ ουχ η μετά νηστείας προσευχή εχαρίσατο τη μητρί; », «Τι τον μέγαν αριστέα  τον Σαμψών ακαταγώνιστον απειργάσατο;  Ουχ η νηστεία, μεθ’ ης εν τη γαστρί της μητρός συνελήφθη;  Νηστεία αυτόν εκύησε, νηστεία αυτόν ετιθηνήσατο, νηστεία αυτόν άνδρωσεν, ην ο άγγελος διετάξατο τη μητρί»,  «Νηστεία προφήτας γεννά, δυνατούς ρώννυσι∙ νηστεία νομοθέτας σοφίζει, ψυχής αγαθόν φυλακτήριον, σώματι σύνοικος ασφαλής, όπλον αριστεύουσιν, αθληταίς γυμνάσιον», «Αύτη θεατήν εποίησε του μεγάλου θεάματος τον Ηλίαν», αναφέρει  ο Άγιος Βασίλειος.  Σε αυτό τον σωτήριο αγώνα  της νηστείας καλούμαστε, κατάευλογημένο αυτό στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

*«Καθαρθώμεν και ημείς, νηστεία την καρδίαν και οψόμεθα Χριστόν», από την Υμνολογία της Εκκλησίας μας.