Δίνουν «Προνόμια» για σύμφωνα συμβίωσης

«Προνόμια» για σύμφωνα συμβίωσης

Τα ομόφυλα ζευγάρια (με το νέο Ε1) αποκτούν πλέον φορολογικά δικαιώματα όπως και οι παντρεμένοι

Στο νέο έντυπο Ε1, δίπλα από τη λέξη «συζύγου» που υπάρχει πάνω από τη δεξιά στήλη δηλωτέων φορολογικών δεδομένων, έχουν προστεθεί για πρώτη φορά τα αρχικά «Μ.Σ.Σ.» που σημαίνουν «Μέρος του Συμφώνου Συμβίωσης». Δηλαδή κάθε άτομο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με άλλο άτομο του ίδιου φύλου εξομοιώνεται φορολογικά με τον/τη σύζυγό τους.

Το δικαίωμα υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχουν από φέτος και οι φορολογούμενοι που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης, είτε είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα ζευγάρια. Με το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης τα εν λόγω ζευγάρια εξομοιώνονται φορολογικά με τους έγγαμους, δηλαδή αποκτούν δικαιώματα φορολογικών απαλλαγών και λήψης κοινωνικών επιδομάτων ίδια με αυτά των εγγάμων.

Στη δεξιά στήλη κάθε σελίδας του νέου Ε1, όπου κάθε χρόνο η σύζυγος δήλωνε τα δικά της εισοδήματα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του φόρου επί των εισοδημάτων της, μπορεί φέτος να δηλώνει αντίστοιχα στοιχεία και κάθε γυναίκα που δεν είναι έγγαμη αλλά έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον άνδρα σύντροφό της αλλά και ο ένας εκ των δύο ομόφυλων συντρόφων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πλέον την πλήρη εξίσωση των ετερόφυλων και ομόφυλων ζευγαριών με τους έγγαμους συζύγους ως προς τα πάσης φύσεως δικαιώματα φορολογικών απαλλαγών και λήψης κοινωνικών επιδομάτων που απολαμβάνουν οι τελευταίοι. Ειδικότερα, τα ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια που συνδέονται με σύμφωνα συμβίωσης, εφόσον έχουν και προστατευόμενα τέκνα, καθίστανται δικαιούχοι επιδομάτων τέκνων, ενώ για να κριθεί εάν είναι δικαιούχοι διάφορων άλλων κοινωνικών επιδομάτων (επίδομα θέρμανσης, επιδότηση ενοικίου κ.λπ.) θα λαμβάνονται υπόψη και γι’ αυτούς τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τους έγγαμους, τα οποία είναι υψηλότερα από αυτά που ισχύουν για τους άγαμους.

Επιπλέον, όσοι έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης δικαιούνται και πιο υψηλών αφορολογήτων ορίων για αγορά πρώτης κατοικίας, γονικές παροχές και δωρεές ακίνητης περιουσίας σε σύγκριση με τους άγαμους, καθώς και σε αυτές τις περιπτώσεις εξομοιώνονται με τους έγγαμους.

Δημοκρατία,27/01/2016