Από τον κ.Κωνσταντίνο Οικονόμου,δάσκαλο-συγγραφέα.

Οταν πρωτοδιάβασα τη συνέντευξη μιας Ρωσίδας μάνας, της Ιρίνα, που ζούσε στη Νορβηγία, δεν πίστευα στα μάτια μου. Κάθε λέξη της ήταν μια δυνατή γροθιά στο στομάχι! Ωστόσο αξίζει να τη δούμε, για να αντιληφθούμε πώς θέλουν κάποιοι την Ευρώπη. Το κείμενο από το οποίο σταχυολογούμε βασικά σημεία είναι από τη συνέντευξη (9/5/2013) μιας μάνας που η «τύχη» την έριξε στην «προηγμένη», πλούσια και «προοδευτική» αυτή χώρα του Βορρά.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Ιρίνα παντρεύτηκε έναν Νορβηγό το 2005 στη Μόσχα, έχοντας ήδη έναν γιο 7 ετών. Εγκαταστάθηκαν στη Νορβηγία, στο χωριό Αουρσκογκ Χιόκλαντ. Η Ιρίνα διορίστηκε δασκάλα σε γειτονική κοινό- τητα. Σύμφωνα με την ίδια, το έργο του κρατικού σχολικού προγράμματος για το δημοτικό συμπεριλαμβάνει τη διδασκα- λία του αλφαβήτου, ενώ έως τα 13 έτη τα παιδιά πρέπει να μάθουν να μετράνε και να διαβάζουν τις ετικέτες των τιμών στα καταστήματα. Ο δάσκαλος έχει το δικαίωμα να κάνει στα παιδιά δύο ασκήσεις μαθηματικών ημερησίως. Και η εργασία για το σπίτι περιλαμβάνει την εβδομάδα το πολύ πέντε έως οκτώ λέξεις στα αγγλικά. Ουσιαστικά, το διαφημιζόμενο από πολλούς εγχώριους «παιδαγωγούς» ως κορυφαίο σύστημα είναι απλώς παράδειγμα πλήρους υποβάθμισης της εκπαίδευσης. Εκεί, δεν υπάρχουν μαθήματα Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Φυσικής, Χημείας. Υπάρχει μόνο μια μορφή Μελέτης Περιβάλλοντος, που ονομάζεται Αναθεώρηση, όπου τα παιδιά μαθαίνουν τον κόσμο σε γενικές γραμμές. Ξέρουν απλώς ότι ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε. Ολα τα άλλα, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, είναι «κακοποίηση της ψυχής του παιδιού»! Στους τοίχους των σχολείων, άλλωστε, υπάρχουν κατατοπιστικές απίστευτες ανακοινώσεις: «Εάν οι γονείς σάς επιβάλλουν να κάνετε τα μαθήματα, καλέστε στο τάδε τηλέφωνο. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να ελευθε- ρωθείτε από τέ- τοιους γονείς»! Επειτα από έξι χρόνια παραμονής της Ιρίνα στη Νορβηγία, ήρθε η ώρα να μάθει για το περιβόητο σύστημα Barnevarn. Στο μεταξύ, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, χώρισε. Πήρε δάνειο, αγόρασε διαμέρισμα και ζούσε μια φυσιολογική ζωή.Τα παιδιά έμεναν μαζί της δεδομένου ότι ο μπαμπάς στενοχωρούσε τον γιο που ήδη είχε από τον πρώτο γάμο της. Η Ιρίνα προσπάθησε ο πατέρας του δεύτερου παιδιού της να μη μένει μαζί του το βράδυ, διότι υπήρχε απειλή ξυλο- δαρμού. Πάντως, ο μικρός γιος παρέμε- νε με τον πατέρα δύο ώρες το Σάββατο ή την Κυριακή. Την τελευταία φορά όμως, όταν έκλεισε τα τέσσερα χρόνια του, πέ- ρασε με τον πατέρα του μία εβδομάδα. Στις 7/3/2011 η Ιρίνα απευθύνθηκε στην αστυνομία του Μπιορλελάνγκεν, επειδή ο μικρός τής είπε ότι η θεία και ο θείος του (συγγενείς του πατέρα του) τον πόνεσαν στο στόμα και τον ποπό! Της μί- λησε για πράγματα που εκείνη δεν μπο- ρούσε στην αρχή να πιστέψει. Τότε πή- γε στην αστυνομία και έκανε καταγγε- λία. Την 8η Μαρτίου κλήθηκε στην υπη- ρεσία επιμέλειας παιδιών Barnevarn. Η ανάκριση διήρκεσε έξι ώρες. Εκεί βρι- σκόταν μόνο η Ιρίνα και τα παιδιά της. Υποτίθεται ότι στη Νορβηγία υπάρχει «υποδειγματικό» σύστημα προστασίας των παιδιών, που δημιουργήθηκε δήθεν για την καταπολέμηση της αιμομιξίας. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ Αργότερα, η Ιρίνα συνειδητοποίησε κάτι που νωρίτερα είχαν καταγγείλει και άλ- λοι γονείς: τα κέντρα Barnevarn, που υπάρχουν σε κάθε χωριό, σκοπό έχουν να εντοπίσουν την «ομολογία» του παι- διού περί μη «καλής» μητέρας ή «κα- λού» πατέρα, να απομονώσουν τα παιδιά αυτά από τους γονείς τους και να «τιμω- ρήσουν» ταυτόχρονα παιδιά και γονείς! Εκείνη την εποχή οι εφημερίδες στη χώ- ρα έγραψαν ότι ένα κορίτσι 8 ετών καταδι- κάστηκε σε καταβολή των δικαστικών εξό- δων και αποζημίωση στον βιαστή της για την παραμονή του στη φυλακή! Τότε η Ιρί- να συνειδητοποίησε ότι στη Νορβηγία όλα είναι ανάποδα. Ουσιαστικά, αντιλήφθηκε ότι η παιδεραστία δεν θεωρείται έγκλημα, κάτι που συμβαίνει και σε άλλες «προηγμέ- νες» ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ολλανδία. Στις 8/3/2011 ήταν η πρώτη φορά που «κατασχέθηκαν» και τα δύο παιδιά της Ιρί- να! Η διαδικασία έγινε απλά: το παιδί δεν επέστρεψε από το σχολείο, δηλαδή ουσια- στικά εξαφανίστηκε! Οι υπεύθυνοι της εί- παν αφοπλιστικά: «Καταλάβετε την κατά- σταση, εσείς μιλάτε για παιδική κακοποί- ηση. Πρέπει να εξεταστείτε από γιατρό, ώστε να κριθεί ότι είστε υγιής». Ετσι, η Ιρί- να έσπευσε στην κοντινή πολυκλινική, συ- νοδεία υπαλλήλου της Barnevarn. Οταν έφτασε στην κλινική, ο μεγαλύτερος γιος (13 ετών) της τηλεφώνησε και την πληρο- φόρησε ότι βρισκόταν σε ανάδοχη οικογέ- νεια, σε μυστική διεύθυνση. Η Ιρίνα προ- σπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, γιατί και το κλάμα θεωρείται ψυχική ασθέ- νεια (!), οπότε η Barnevarn θα επέβαλλε υποχρεωτική ψυχιατρική αγωγή!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Η φιλοσοφία των συγκεκρι- μένων (υπ)ανθρώπων αποκα- λύπτεται από το πρόγραμμα του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος Νορβηγίας. Ο Audun Lysbakken των Εργατικών με μεγάλη δό- ση υπερηφάνειας δήλωσε: «Εγώ είμαι ομοφυλόφιλος. Θέλω όλα τα παιδιά της χώ- ρας να είναι το ίδιο, όπως εί- μαι εγώ». Δική του αλλά και άλλων ομοϊδεατών του ιδέα ήταν η προώθηση του κρατι- κού πειραματικού προγράμ- ματος, που τυποποιήθηκε με τα εξής μέτρα: 1. Απομακρύνθηκε από τα νη- πιαγωγεία η γνωστή παιδική λογοτεχνία, όπως «Η Σταχτο- πούτα», και όλα τα παραμύ- θια των αδελφών Γκριμ. 2. Αντ’ αυτών προσφέρο- νται άλλα βιβλία, «σεξιστι- κά» (schënliteratyur), τύπου «Ο βασιλιάς και ο βασιλιάς» ή «Ομοφυλόφιλα παιδιά». Εκεί, για παράδειγμα, υπάρ- χει ο πρίγκιπας που ερωτεύε- ται τον βασιλιά ή πρίγκιπα, η δεσποινίς-πριγκίπισσα ονει- ρεύεται να παντρευτεί τη βα- σίλισσα κ.ο.κ. 3. Τα παιδιά ήδη από το νηπι- αγωγείο πρέπει να ακούν τις ιστορίες -με την επίδειξη ει- κόνων- από τα καινούργια βι- βλία schënliteratyur, που θα τους διαβάζουν οι νηπιαγω- γοί. Τέλος, εδώ και δύο μή- νες ένα παιδί από την ηλι- κία των 7 ετών έχει το δικαί- ωμα να αλλάξει φύλο, χωρίς τη συναίνεση των γονιών του!

Κρατικό πρόγραμμα «κατάσχεσης»:

ΣΤΗ Νορβηγία υπάρχει ένα κρατικό πρό- γραμμα ποσόστωσης για την απομάκρυν- ση των παιδιών από τους γονείς τους. Δη- μοσιεύονται συχνά διαγράμματα με τον αριθμό των «κατασχεμένων» παιδιών ανά περιοχή. Ανάλογα έγγραφα είναι δι- αθέσιμα και στη Σουηδία. Μια τέτοια έκ- θεση αναφέρει ότι στη Σουη- δία «κατασχέθη- καν» 300.000 παιδιά! Πρόκει- ται για ολόκληρη γενιά που κλά- πηκε από τους βιολογικούς γο- νείς, κάνοντας τις παραδοσιακές οικογέ- νειες να βιώνουν πογκρόμ! Κάθε ανάδο- χη οικογένεια εισπράττει 10 χιλιάδες κο- ρόνες Νορβηγίας (1.100 ευρώ) τον μήνα για κάθε θετό παιδί. Ακόμη, κάθε υπάλληλος της Barnevarn λαμβάνει μπόνους γι’ αυτή τη… δουλειά, δηλαδή για την καταστροφή της οικογενειακής φωλιάς και την κλοπή των απογόνων. Ο ανάδοχος γονιός μπο- ρεί να επιλέξει το παιδί της αρεσκείας του, όπως στα σκλαβοπάζαρα. Λέει η Ιρίνα: «Αν αρέσει ένα γαλανομάτικο κοριτσάκι ρωσικής καταγωγής και θέλουν να το πά- ρουν για αναδοχή, καλούν τη Barnevarn και λένε: “Είμα- στε έτοιμοι, έχου- με ένα μικρό δω- μάτιο για το παι- δί”, αναφέροντας το όνομα του παι- διού. Και εκείνοι το παραδίδουν αμέσως». Συνε- πώς, το παιδί απομακρύνεται από τους βι- ολογικούς γονείς κατόπιν παραγγελίας! Πολλοί ανάδοχοι στη Νορβηγία δεί- χνουν προτίμηση σε παιδιά με αναπη- ρία, γιατί μπορούν να πάρουν μεγαλύτε- ρες επιδοτήσεις. Οσο μεγαλύτερο είναι το τραύμα του παιδιού τόσο περισσότερο κέρ- δος για τον ανάδοχο!

Σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών:

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ που έχει σχέση με παιδιά στη Νορβηγία ονομάζε- ται Βασιλικό Υπουργείο Παιδιών και Ισότητας Κάθε Μορφής Σεξου- αλικής Διαφορετικότητας. Οι σε- ξουαλικές μειονότητες στη Νορβη- γία δεν είναι πλέον μειονότητες, οι κανονικοί άνθρωποι είναι σήμερα μειονότητα. Οι κοινωνιολόγοι δι- απιστώνουν εμφατικά: το 2050 η Νορβηγία θα είναι πάνω από 70% homo-χώρα. Τι σημαίνει «homo», μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλωστε η Νορβηγία -και άλ λες δυτικές χώρες- νομιμοποίη- σε τουλάχιστον 30 είδη μη παρα- δοσιακού γάμου. Από την άποψη αυτή, η πιο «προχωρημένη» χώρα είναι η Νορβηγία, όπου «άνδρας» και «γυναίκα» είναι έννοιες παρω- χημένες. Την τελευταία δεκαετία σε όλη την Ευρώπη εισήχθησαν σεξουαλικά πρότυπα που διέπουν την εκπαίδευση των παιδιών κατά ορισμένο τρόπο. Οι κανονισμοί αυ- τοί είναι δεσμευτικοί προς όλα τα κράτη που υπογράφουν τη σύμβα- ση, την έγκριση της οποίας προω- θούν τα λόμπι σήμερα σε Ελλάδα και Ρωσία. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Ειδικότερα, αυτό το «πανευρωπαϊ- κό σεξ στάνταρ» αναφέρει ότι πρέ- πει το προσωπικό των νηπιαγωγεί- ων και οι γονείς να εξασκήσουν τα παιδιά στον αυνανισμό έως 4 ετών (!) και όχι αργότερα. Στο κεί- μενο αυτής της σύμβασης αναφέ- ρεται ξεκάθαρα ότι οι γονείς, μαζί με γιατρούς και νηπιαγωγούς, κα- λούνται να διδάξουν τα παιδάκια «έρωτα διαφορετικών ειδών»! Στη σελίδα 46 του εν λόγω εγ- γράφου αναφέρεται ότι ένα νε- ογέννητο πρέπει να συνειδητο- ποιήσει την ταυτότητα του φύ- λου του (gender identification). Ο επιβεβλημένος «σεξουαλικός δι- αφωτισμός» θεωρεί ότι την ώρα της γέννησης του παιδιού πρέ- πει απαραίτητα να καθοριστεί τι είναι: γκέι, λεσβία, τραβεστί ή τρανσέξουαλ! Αν το παιδί και πά- λι δεν έχει επιλέξει φύλο, θα βοη- θήσουν σε αυτή την περίπτωση η πανίσχυρη Barnevarn, η φινλαν- δική Lastensuojelu, η γερμανική Jugendamt κ.ο.κ.

Συνέπειες και παρεπόμενα:

ΣΤΗ Νορβηγία και μόνο 19.000 ΜΚΟ εστίασαν στο θέμα με- τάλλαξης των παιδιών, δηλαδή της αλλαγής του γενετικού προ- φίλ τους από τα «παρωχημένα» είδη «άνδρας», «γυναίκα» σε άλλα είδη, μη παραδοσιακά. Αναγκαστικά τα παιδιά αναπτύσ- σονται σε ορισμένες μη παραδοσιακές κατηγορίες. Μια ολό- κληρη γενιά γονέων σήμερα είναι υποχρεωμένη να ζει με αυ- τή τη φρίκη. Στη σύγχρονη Ευρώπη όλα αυτά παρουσιάζονται ως ανοχή στη διαφορετικότητα. Τα παιδιά υποτίθεται ότι στη Νέα Τάξη Πραγμάτων έχουν το δικαίωμα στη σεξουαλική προτίμηση από μηδέν ετών και μπορούν να επιλέξουν από μια ποικιλία σεξ και φύλων. Ενα- ντίον των γονέων και των παιδιών λειτουργεί ένα καλά οργα- νωμένο παγκόσμιο εγκληματικό δίκτυο. Ουσιαστικά, πίσω από τη μάσκα της λεγόμενης «δικαιοσύ- νης ανηλίκων» (juvenile justice), η οποία παρουσιάζεται με το πρόσχημα της δήθεν σωτηρίας των παιδιών από βίαιους ή αλ- κοολικούς γονείς, διενεργείται ένα παγκόσμιο τερατώδες πεί- ραμα μετάλλαξης του φύλου των παιδιών, που εδώ και 30 χρό- νια εξελίσσεται πανευρωπαϊκά. Η πατρότητα και η μητρότητα συνθλίβονται και διαχωρίζονται με σχέδιο. Οι αριθμοί των παι- διών που «σώθηκαν» με αυτό το πρόγραμμα είναι 200.000 στη Νορβηγία, 300.000 στη Σουηδία, 250.000 στη Φινλαν- δία, χιλιάδες στη Γερμανία και το Ισραήλ κ.ο.κ. Κλεμμένες γε- νιές, κλεμμένες ζωές!

«ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ»

Τα νηπιαγωγεία και σχολεία στην Ευρώπη μπορούν να απαγο- ρεύσουν τα παιδικά βιβλία και παραμύθια που απεικονίζουν την παραδοσιακή οικογένεια. Αυτό είναι ένα αίτημα της Επι- τροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας! Σύμφωνα με την επιτροπή, τα παραμύθια πρέπει να μιλάνε για τη σεξουαλική διαφορετικότητα. Οι συντάκτες της έκθεσης συνιστούν επειγόντως νομοθετικά μέτρα στον τομέα της παιδικής λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα, προτείνουν την εισα- γωγή μιας πολιτικής της ισότητας των κοινωνικών τομέων. Ενα παράδειγμα αυτής της εναλλακτικής λογοτεχνίας για τα παιδιά είναι το βιβλίο με τίτλο «Ο βασιλιάς και ο βασιλιάς», με εξώφυλ- λο δύο άνδρες να φιλιούνται. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν την πραγματική σεξουαλική κοινωνική διαφορετικότητα! Στην πραγματικότητα, αυτά τα μέτρα ήδη έχουν ληφθεί σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα στις σκανδιναβικές, από αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους «εμπροσθοφυλακή της δυ- τικής δημοκρατίας». Για τους «νυχτωμένους» γονείς, οι οποίοι δεν είναι ενήμεροι όσον αφορά τις τελευταίες «τάσεις» στον τομέα της εκπαίδευσης σχετικά με το φύλο στη σύγχρονη κοι- νωνία, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Νορβηγίας, η «VG Nett», δημοσίευσε πρόσφατα απόψεις ψυχολόγων και σεξοθεραπευ- τών (!), οι οποίοι είπαν ότι ήταν ευεργετικό για τα παιδιά να πα- ρακολουθούν πορνό στο διαδίκτυο! Υστερα από αυτό, θα πρέ- πει να μας εκπλήσσει ότι ο αριθμός των περιπτώσεων παιδο- φιλίας αυξάνεται στη Νορβηγία; Οι περισσότερες από αυτές συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια! ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ Ας ξυπνήσουμε, να σταματήσει η «πανούκλα» της τρίτης χι- λιετίας. Ας απομονώσουμε την ανοχή της διαστροφής, του- λάχιστον από τις ψυχές των αθώων παιδιών. Ας αντιληφθού- με γιατί γράφονται οι κατ’ επίφαση αντιρατσιστικοί νόμοι και πού αποσκοπούν!