Περίεργες προτάσεις στη δημόσια συζήτηση του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία

Προτάσεις που θα “προκαλέσουν” στο “τραπέζι” του Εθνικού Διαλόγου της Τρίτης

Στό Σύνταγμα όπου αναφέρεται η λέξη «Έλληνες» να αντικατασταθεί από την έκφραση «μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος»-Χαρακτηρίζει τα ΤΕΙ ως υβρίδια και προτείνει κάποια από αυτά να μετατραπούν σε Επαγγελματικές Σχολές.

Τις προτάσεις της  “Ομάδα REN – Reform Education Now!”-την οποία δημοσιεύει σήμερα το esos- πολλά σημεία της οποίας θα προκαλέσουν θα φέρει η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία στον Δημόσιο Εθνικό Διάλογο της ερχόμενης Τρίτης, που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (συμβολή Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας), με ακροατές οι οποιοι θα εισέλθουν μόνο αφού έχουν λάβει πρόσκληση.

Η “Ομάδα REN – Reform Education Now!” στην πρόταση η οποία θα συζητηθεί την Τρίτη:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΤΕΙ  ως υβρίδια και προτείνει κάποια από αυτά να μετατραπούν σε Επαγγελματικές Σχολές.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ, μεταξύ άλλων, την ακόλουθη αναθεώρηση Συντάγματος:

– Το άρθρο 1 του Συντάγματος θα πρέπει να εμπλουτισθεί με εδάφιο που θα αναφέρει τα εξής όπως διατυπώνονται στο 43 παρ.2 του πορτογαλικού Συντάγματος: «To κράτος απαγορεύεται να χαράσσει πολιτική εκπαίδευσης και μόρφωσης με βάση φιλοσοφικές, αισθητικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές αρχές». Αυτό μπορεί να προστεθεί μετά την εξασφάλιση της ελευθερίας της επιστήμης και των τεχνών.

– Όπου αναφέρεται η λέξη «Έλληνες» που περιορίζει τους έχοντες το δικαίωμα στην εκπαίδευση μόνο στους φορείς του νομικού δεσμού της ιθαγένειας, να αντικατασταθεί από την έκφραση «μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος» δεδομένου του αυξημένου αριθμού των μεταναστών που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή όσων δεν επιθυμούν να την αποκτήσουν.

– Στην παράγραφο 2 η εθνική και θρησκευτική συνείδηση θα πρέπει να αντικατασταθεί από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όπως διατυπώθηκε το 2007: «καλλιέργεια ανθρωπιστικής, δημοκρατικής και κοινωνικής συνείδησης».

8:30 ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΡΩΤΗ ΩΡΑ

Στόχος του νέου συστήματος είναι ο εξορθολογισμός των ωρών διδασκαλίας στα ευρωπαϊκά πλαίσια, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις (μείωση 5-10 διδακτικών ωρών τη βδομάδα). Η σχολική μονάδα ανοίγει στις 7:00 και η προσέλευση των εκπαιδευτικών και των μαθητών διαρκεί μέχρι τις 8:30 (Ελεύθερη Ώρα), οπότε και ξεκινούν τα μαθήματα. Η καθυστέρηση της έναρξης του πρωινού προγράμματος κατά 15-20 λεπτά γίνεται με βάση σειρά ερευνών που κατέδειξαν ότι μια τέτοια αλλαγή θα ευνοούσε πολλαπλά τους σύγχρονους νέους, που έχουν συνηθίσει να ζουν σε διαφοροποιημένα ωράρια.

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η διεξαγωγή πρωινής προσευχής είναι αρμοδιότητα της κάθε σχολικής κοινότητας.

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Η συμμετοχή των σχολείων (Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια μόνο) σε παρελάσεις πραγματοποιείται μετά από συζήτηση και απόφαση της μαθητικής κοινότητας (πχ συζήτηση και ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση).

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ

Η σχολική μονάδα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 21:00, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει μαθητές ή καθηγητές ή απλούς πολίτες, υπό την επίβλεψη σχολικού φύλακα. Στο διάστημα αυτό η σχολική μονάδα ενθαρρύνεται να φιλοξενήσει πολιτιστικές και άλλες τοπικές ή μεγάλες εκδηλώσεις. Αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα αφορούν αποκλειστικά τους μαθητές μπορούν να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος με ευθύνη της Διεύθυνσης. Ενθαρρύνεται έτσι η συνεργασία με τους δήμους, τις Περιφέρειες και τους τοπικούς συλλόγους ή οργανώσεις.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

Τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα, ενώ η σχολική μονάδα δύναται κατά περίπτωση να παραμένει ανοιχτή σε ώρες που βρίσκονται στην ευχέρεια της εκάστοτε Διεύθυνσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ

Περιέχονται παραδοσιακά μαθήματα, επεκτείνεται η διδασκαλία της Γεωμετρίας, αναμορφώνεται η διδασκαλία των Λατινικών στα πρότυπα των Αρχαίων, αυξάνονται οι ώρες της Πληροφορικής, ενώ μειώνεται ελάχιστα η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής, που θα περιλαμβάνει πλέον και κομμάτια του τυπικού της μέρους ως συμπλήρωμα του Γυμνασίου. Τα Θρησκευτικά αντικαθίστανται εν πολλοίς από το μάθημα «Ηθική & Φιλοσοφία», ενώ υπάρχει ως μάθημα επιλογής. Καταργούνται τα Project, καθώς η λογική τους εφαρμόζεται πλέον στο συνολικό πρόγραμμα. Η Κοινωνιολογία υπάρχει ως μάθημα κατεύθυνσης, αλλά επίσης εντάσσεται στα «Ηθική & Φιλοσοφία» και «Οικονομία & Πολιτική». Καθιερώνονται, τέλος, τα «Θέματα Τέχνης» και ως επιλογής η «Μουσική» και η «Θεατρική Αγωγή» ενώ για πρώτη φορά συγκροτείται διακριτή καλλιτεχνική κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της ενοποίησης του Λυκείου, στα μαθήματα θα προστεθούν αντίστοιχες επαγγελματικές ενότητες ενώ καθιερώνεται η επιλογή επαγγελματικών μαθημάτων στη Β’ και Γ’ τάξη.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:

Παραπομπή μαθητή σε επανάληψη μιας τάξης γίνεται με εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων και απόφαση του Συλλόγου στο τέλος της χρονιάς, σε συνεννόηση με τον μαθητή και τους κηδεμόνες.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

Η απόλυση από την Δευτεροβάθμια Β και κατ’ επέκταση από την Υποχρεωτική Εκπαίδευση πραγματοποιείται με την απόκτηση του «Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου», στο οποίο περιλαμβάνονται συνοπτική έκθεση αξιολόγησης του μαθητή με αριθμητική βαθμολογία για κάθε μάθημα. Η έκθεση θα συνυπολογίζει όλα τα χρόνια φοίτησης, αλλά και τα αποτελέσματα τρίωρης γραπτής πανελλαδικής εξέτασης των μαθητών (σε ποσοστό 50%) στα παρακάτω μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά Γενικής, Ιστορία Γενικής και στα μαθήματα κατεύθυνσης. Η εξεταστέα ύλη και η μορφολογία των εξετάσεων προσδιορίζεται από τους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων και τις νέες μεθόδους διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα αναγράφονται στο απολυτήριο. Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται η αξία του απολυτηρίου (βλ. Εθνικό Πτυχίο Εκπαίδευσης), κάτι που επιτρέπει την αξιοποίησή του από τα ΑΕΙ στις διαδικασίες εισαγωγής και συνεπακόλουθα την κατάργηση του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την είσοδο στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ

Κάθε ίδρυμα επιλέγει την διαδικασία που θεωρεί προτιμότερη και που μπορεί να λαμβάνει υπόψη της το «Εθνικό Πτυχίο Εκπαίδευσης» (π.χ. βαθμολογική βάση, συντελεστές βαρύτητας, συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, εισαγωγικές εξετάσεις, συνδυασμός μεθόδων, ελεύθερη πρόσβαση κλπ) αλλά και άλλα στοιχεία όπως project, ενδιαφέροντα των μαθητών κ.α. Η διαδικασία πρόσβασης και εγγραφής πραγματοποιείται την περίοδο Gap Term. Κίνητρα και διευκολύνσεις για όσους φοιτούν σε άλλη σχολή του ίδιου ΑΕΙ ή σε σχολή ταυτόσημου αντικειμένου άλλου ΑΕΙ.

Εφόσον επιλέγεται η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, αυτές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο. Τα μαθήματα εξέτασης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 3.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

θεσμοθετείται επίσημα η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση καλείται να συντάσσει φάκελο στο τέλος κάθε χρονιάς, όπου θα αναφέρεται το έργο και η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, οι επιμορφώσεις που έγιναν, διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις, οι υλικοτεχνικές υποδομές που αξιοποιήθηκαν ή δεν αξιοποιήθηκαν κλπ. Στην διαδικασία καλούνται να συμμετέχουν και οι μαθητές, γονείς αλλά και σχολικός σύμβουλος από την Διεύθυνση Παιδείας (π.χ. με αποστολή και συμπλήρωση ερωτηματολογίων). Ο φάκελος αυτός χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού έργου μέσα στη σχολική μονάδα. Το ΙΠΕΕ θα εκδώσει πρότυπα τέτοια έγγραφα που θα αναγράφουν τους δείκτες αξιολόγησης. Με βάση αυτά τα κριτήρια, θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους και αξιολογήσεις σε σχολεία, ούτως ώστε να κατευθύνει καλύτερα την έρευνά του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και να τηρεί στατιστικά αρχεία (διαμορφωτική – formative αξιολόγηση).

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο τηρείται ημερήσιο απουσιολόγιο από τους καθηγητές και όχι από τους μαθητές όπως γίνεται μέχρι τώρα. Το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών μειώνεται από 50 σε 20, ενώ το όριο των δικαιολογημένων απουσιών από 64 σε 50 και σε έκτακτες περιπτώσεις επεκτείνεται μέχρι 100 (βεβαίωση νοσοκομείου).

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Για να μπορεί πλέον ένας εκπαιδευτικός να διδάξει στο ελληνικό σχολείο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα κύκλο παιδαγωγικών σπουδών σε ειδικό μεταπτυχιακό επίπεδο (δωρεάν), κάτι που θα είναι η μοναδική οδός απόκτησης άδειας διδασκαλίας. Οι παιδαγωγικές σπουδές αναβαθμίζονται στοχεύοντας στην έρευνα, την πρακτική άσκηση και στις δεξιότητες πέραν των ακαδημαϊκών γνώσεων, με αυστηροποίηση των κριτηρίων εισαγωγής. Ταυτόχρονα, παρέχονται επιπλέον κίνητρα για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων θα αξιολογείται επίσης το σύνολο των σπουδών καθώς και η διδακτική εμπειρία. Για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, η μεταβατική διάταξη θα περιλαμβάνει επιπλέον εντατική παιδαγωγική επιμόρφωση. Τα αυξημένα απαιτούμενα προσόντα θα οδηγήσουν ασφαλώς και σε βάθος χρόνου σε μισθολογικές αυξήσεις, ουσιαστικά αποκατάσταση των οικονομικών και επαγγελματικών αδικιών που υπέστησαν οι εκπαιδευτικοί τα τελευταία χρόνια.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει κατά κύριο λόγο να γίνεται εσωτερικά, στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας (φάκελος αυτοαξιολόγησης) δίχως την παρέμβαση άλλων αρχών, αλλά και να συνδέεται με τις διαδικασίες επιμόρφωσης. Με αυτό τον τρόπο υποβοηθείται η εκπαιδευτική διαδικασία με σεβασμό στο κύρος των εκπαιδευτικών. Από την άλλη, συστηματοποιούνται και αυστηροποιούνται οι διατάξεις για τα πειθαρχικά παραπτώματα και εντάσσονται στον σχολικό κανονισμό. Μέσω της προώθησης εκπαιδευτικών από την Κεντρική Διοίκηση στις σχολικές μονάδες γίνεται προσπάθεια να μειωθούν φαινόμενα αποσπάσεων και αναγκαστικών μετακινήσεων.

Πλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την μετακίνηση εκπαιδευτικού θα είναι η εύρεση ατόμου που θα καλύψει άμεσα την κενή θέση.

Σημείωση: Οι εκλογές των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών δεν θα μπορούν να γίνονται σε ώρες που να διακόπτουν το πρωινό σχολικό πρόγραμμα.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σταδιακή κατάργησή του με ενσωμάτωση των λειτουργιών του στα ΑΕΙ.

ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα ωράρια που προβλέπονται για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων, χωρίς «υπερωρίες» για τα παιδιά.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ -ΤΕΙ

Απευθύνονται σε κάθε ηλικία, με φυσική προϋπόθεση την κατοχή του Εθνικού Πτυχίου Εκπαίδευσης. Η πλειονότητα, αν όχι το σύνολο των ΤΕΙ αναβαθμίζονται σε ΑΕΙ, που αποτελούν πλέον τις μοναδικές δομές Ενιαίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Η διάρκεια σπουδών ορίζεται στα 5 ή 4 έτη, ενώ κάθε έτος διαιρείται σε 2 εξάμηνα. Τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της χώρας τελούν στο σύνολό τους υπό δημόσιο έλεγχο, όπως προβλέπει το Σύνταγμα (Άρθρο 16, παράγραφος 5), ωστόσο είναι αυτοδιοίκητα, θα μπορούν να δέχονται εξωτερική χρηματοδότηση (δωρεά, χορηγία, έσοδα κλπ) υπό αυστηρούς όρους για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους. Το «υβρίδιο» των ΤΕΙ καταργείται, καθώς η δομή αναβαθμίζεται και εντάσσεται εξ’ ολοκλήρου στις δομές των ΑΕΙ και των Επαγγελματικών Σχολών. Επίσης, αναδιαρθρώνεται ο χάρτης των ΑΕΙ προκειμένου να αντισταθμιστεί ο άναρχος χαρακτήρας εξάπλωσής τους, να ισχυροποιηθούν τα ίδια τα τμήματα (π.χ. ενοποιήσεις σχολών παρόμοιου περιεχομένου στην ίδια πόλη, επανακαθορισμός και διευκρίνιση αντικειμένων), αλλά και να συνδεθούν υποστηρικτικά με την τοπική κοινωνία, τους φορείς και την κρατική διοίκηση. Προβλέπονται επίσης καλλιτεχνικά ΑΕΙ για να καλύψουν ειδικότητες που απουσιάζουν από την ανώτατη εκπαίδευση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Από esos.gr

Σάλος με την πρόταση της ομάδας REN

Από esos.gr

Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης, Εκπαιδευτικός – Ερευνητής, Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια διεξαγωγής δημόσιας συζήτησης του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία, θα διεξαχθεί η δεύτερη συζήτηση στις 19/1/2016 στην οποία θα λάβουν μέρος όσοι εξασφαλίσουν πρόσκληση.

Η θεματική έχει τίτλο: Reform Education Now.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου παιδείας, στη θεματική θα συζητηθεί μια πρόταση ομάδας νέων σχετικά με την ανάγκη δόμησης ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου στη χώρα μας.

Η πλήρης πρόταση της ομάδας  REN φαίνεται στο συνημμένο 1.

Η πρόταση REN ρίχνει λάδι στη φωτιά μετά το τεταμένο κλίμα που έχει δημιουργηθεί με την επεισοδιακή αναβολή της πρώτης συνεδρίασης και τούτο διότι περιέχει πολλές ανεφάρμοστες επιμέρους προτάσεις μερικές από τις οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν προκλητικές για τον εκπαιδευτικό κλάδο και την κοινή γνώμη.

Τα ερωτήματα που δημιουργούνται σε όποιον μελετήσει την 30 σελίδων πρόταση, αναφέρουμε μερικά:

  1. Γιατί μια αντίστοιχη πρόταση δεν έχει κατατεθεί επίσημα από το υπουργείο παιδείας, το ΙΕΠ, την Επιτροπή  Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου ή κάποιο συνδικαλιστικό φορέα της εκπαίδευσης;
  2. Ποια είναι η ομάδα REN  και από ποιους αποτελείται; Οι νέοι της ομάδας REN είναι φοιτητές, μαθητές, πτυχιούχοι άνεργοι και γιατί δεν αναφέρεται πουθενά κανένα όνομα; Είναι σωστή η τακτική του υπουργείου παιδείας να θέτει σε δημόσια συζήτηση και μάλιστα στην αρχή του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου (υπάρχει σχετική ανάρτηση της πρότασης στο http://dialogos.minedu.gov.gr/?p=699), ένα συγκεκριμένο μείζονος σημασίας θέμα, το οποίο εισηγούνται κάποιοι ανώνυμοι;
  3. 3. Το περιεχόμενο της πρότασης, συμπίπτει σε πάρα πολλά σημεία με την πρόταση για την παιδεία της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.
  4. Η πρόταση είναι δομημένη με γραφή  επιστημονικού κειμένου, περιέχει τεχνικές λεπτομέρειες σε εκπαιδευτικά θέματα  τα οποία είναι αδύνατον να γνωρίζει μια ομάδα νέων χωρίς πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία τάξης, εμπειρία σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης κλπ.

Είναι φανερό ότι πίσω από την «ομάδα νέων» υπάρχουν κάποιοι ιθύνοντες με εμπειρία σε Κέντρο Μελετών ή σε κάποιο Κέντρο θεμάτων Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή και στα δύο.

Για ποιο λόγο γίνονται αυτά εν κρυπτώ και σε καθεστώς  ανωνυμίας;

  1. Σε όλη την πρόταση δεν αναφέρεται οτιδήποτε έχει σχέση με τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων  Ευρωπαϊκών χωρών. Δεν αναφέρεται τίποτε για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Τι προτείνουν οι νέοι της ομάδας REN για τη διαρθρωτική ανεργία των νέων, τον περιορισμό της μετανάστευσης των νέων πτυχιούχων;

Πως θα χτυπηθεί η παραπαιδεία όταν όλοι οι μαθητές του «Ενιαίου Λυκείου» θα είναι εν δυνάμει υποψήφιοι φοιτητές πανεπιστημίων;

  1. Στην εισαγωγή της πρότασης γίνεται αναφορά στο δικαίωμα για την παιδεία το οποίο   αναφέρεται σε διεθνείς συμβάσεις για ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού.

Αποκρύπτεται έντεχνα το άρθρο 26 της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου ρητά αναφέρεται ότι «Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους» (συνημμένο 2).  

Η πρόταση δεν εξασφαλίζει την τεχνική εκπαίδευση για όλους γιατί απλά την καταργεί από το σχολικό δίκτυο.

Αποκρύπτεται επίσης έντεχνα, το άρθρο 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού όπου ρητά αναφέρεται ότι τα «συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διάφορων μορφών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο γενικής όσο και επαγγελματικής, τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και παίρνουν κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν εκπαίδευσης και της προσφοράς χρηματικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης» (συνημμένο 3).

Η Ελλάδα έχει υπογράψει την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού και είναι υποχρεωμένη να τηρεί τα όσα ορίζονται σε αυτές.

Οφείλει ή δεν οφείλει η Ελλάδα να σεβαστεί την υπογραφή της;

  1. Το μάθημα της τεχνολογίας καταργείται από το Γυμνάσιο, όταν το μάθημα αυτό διδάσκεται ως μάθημα γενικής παιδείας σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Γνωρίζουν άραγε οι «νέοι» που κάνουν την πρόταση ότι αυτό είναι οπισθοδρόμηση;

8. Η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε 12 χρόνια εμφανίζεται ως αναβάθμιση και ως βάση του εκπαιδευτικού συστήματος,  αποκρύπτεται ότι η ποιότητα και όχι η διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι το καθοριστικό στοιχείο της. Γιατί δεν αναφέρεται ότι κανένα Ευρωπαϊκό κράτος δεν έχει 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση πλην της Ουγγαρίας;

  1. Στο προτεινόμενο  «Ενιαίο Λύκειο»  δεν συνυπάρχει η γενική και η επαγγελματική εκπαίδευση.

Μελετώντας το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν ελάχιστα μονόωρα ή δίωρα μαθήματα προφανώς για να δικαιολογηθεί ο τίτλος «Ενιαίο».

Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο περιείχε πολύ περισσότερα τεχνολογικά μαθήματα σε αντίθεση με το προτεινόμενο ψευδεπίγραφο «Ενιαίο Λύκειο». Νομίζουν οι συντάκτες ότι μόνο η ονοματοδοσία καλύπτει τα πάντα;

  1. Δεν αναφέρεται στην πρόταση εάν έχει γίνει κοστολόγησή και πόσα κονδύλια θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της. Αμφιβάλει κανείς ότι τα απαιτούμενα κονδύλια είναι πολύ μεγάλα και είναι αδύνατο να βρεθούν;
  2. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση στο σημείο που αναφέρεται στη μεταλυκειακή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προτείνεται: Η υπαγωγή κάθε μορφής επαγγελματική εκπαίδευση στο υπουργείο παιδείας, η ίδρυση Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΣ) οι οποίες θα συγκροτούνται από συγκεκριμένα ΤΕΙ, δημόσια ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΕΚ, ΕΠΑΣ, σχολές ΟΑΕΔ ή Υπουργείων και ορισμένα πρώην Επαγγελματικά Λύκεια. Δεν αναφέρεται τίποτα για τα Εργαστηριακά Κέντρα, μήπως υπονοείται ότι θα καταργηθούν;

Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία θα μπορούσε να σταθεί κάποιος αλλά είναι δύσκολο να γίνει αυτό στο παρόν άρθρο.

Άξια σχολιασμού είναι και τα εξής σημεία:

α) Στο Ενιαίο Λύκειο, «η προαγωγή σε επόμενη τάξη είναι αυτόματη», παραπομπή σε επανάληψη μιας τάξης γίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, αφού συναινέσουν ο μαθητής και οι κηδεμόνες. Τι γίνεται σε περίπτωση δυσαρμονίας συλλόγου διδασκόντων και μαθητή ή κηδεμόνων;

β) Γίνεται εξορθολογισμός των διδακτικών ωρών (τα μαθήματα αρχίζουν 15 έως 20 λεπτά αργότερα) διότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν συνηθίσει να ζουν σε διαφοροποιημένα ωράρια!!!

Η διάρκεια της κάθε διδακτικής ώρας και κάθε διαλείμματος διαφοροποιείται.

Κάποιες διδακτικές ώρες θα διαρκούν 45 λεπτά και κάποιες άλλες 60 λεπτά. Με ποια κριτήρια ένα μάθημα θα εντάσσεται   σε 45λεπτη ή 60λεπτη   διάρκεια;

Τα διαλείμματα μπορεί να διαρκούν 5,10 ή 20 λεπτά και η λήξη των μαθημάτων γίνεται 14:55. Έχουν λάβει υπόψη τους οι «νέοι» που σύνταξαν την πρόταση ότι όλα αυτά έχουν σχέση και με τις κλιματολογικές συνθήκες, τις ώρες κοινής ησυχίας, το μεσημεριανό γεύμα κλπ.;

γ) Καθιερώνεται η προαιρετική συμμετοχή των σχολείων στις παρελάσεις.

Η συμμετοχή ή αποχή από τις παρελάσεις αποφασίζεται με ψηφοφορία γενικής συνέλευσης της μαθητικής κοινότητας.

Αναρωτήθηκαν οι συντάξαντες την πρόταση εάν η προαιρετική συμμετοχή στις παρελάσεις σημάνει σταδιακά την κατάργησή τους; Είναι ώριμη η ελληνική κοινωνία να το δεχτεί;

δ) Το μασκάρεμα και οι κάθε είδους καρναβαλικές εκδηλώσεις επισημοποιούνται και επεκτείνονται σε 2 μέρες την Τσικνοπέμπτη και την Παρασκευή. Τι μάθημα θα γίνεται τις δύο αυτές μέρες όταν συνυπάρχουν οι εκδηλώσεις με τη διεξαγωγή μαθημάτων;

ε) Η διεξαγωγή  της πρωινής προσευχής   είναι αρμοδιότητα της σχολικής κοινότητας.
Εδώ η πρόταση της ομάδας REN επιχειρεί την απαλοιφή των παραδόσεων του ελληνικού λαού όπως είναι η πρωινή προσευχή.

Έχουν αναρωτηθεί οι συντάξαντες την πρόταση ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον υποχρεωτική μια πρωινή συγκέντρωση για ανακοινώσεις κλπ;

στ) Τα ΤΕΙ χαρακτηρίζονται ως υβρίδια και κάποια από αυτά θα μετατραπούν σε Επαγγελματικές Σχολές.

Είχε υπόψη της την πρόταση REN η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Σία Αναγνωστοπούλου όταν  υποσχέθηκε τη μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών;

ζ) Καθιερώνεται η νέα δομή Gap Term (Μεταβατική Περίοδος) η οποία θα διαρκεί 5 μήνες (Σεπτέμβριος – Ιανουάριος).

Η Gap Term αποτελεί γέφυρα μεταξύ του Ενιαίου Λυκείου και της Πανεπιστημιακής ή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή και της αγοράς εργασίας. Σκοπός της γέφυρας αυτής είναι η ομαλή ένταξη των αποφοίτων Λυκείου στις νέες συνθήκες!

Στα πλαίσια της Μεταβατικής Περιόδου θα παραδίδονται μαθήματα προετοιμασίας από τα ΑΕΙ και τις ΕΠΣ, θα οργανώνονται ταξίδια και επισκέψεις σε προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού με ευθύνη του ΕΟΤ…………….κλπ.

Με άλλα λόγια το διάστημα Σεπτεμβρίου – Ιανουαρίου δεν θα είναι χρόνος φοίτησης, αλλά ένα είδος αγρανάπαυσης.

Η πρόταση REN είναι φανερό ότι περιέχει πλήθος ανεφάρμοστων επιμέρους προτάσεων και είναι διάτρητη σε πολλά σημεία.

Αυτό που είναι σε όλους πασιφανές, πως δεν το είδε το ΥΠΠΕΘ και θέτει προς συζήτηση σε εθνικό διάλογο μια τέτοια πρόταση;

Ίδωμεν.