«Την μνήμην μετεωρίζοντες του νου», κατά τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Κέντρα ολιστικής ιατρικής ανακοινώνουν την οργάνωση συναντήσεων αφιερωμένων στις αρχές του αγιουρβέδα, τη γιόγκα και το διαλογισμό. Κέντρο  ολιστικής ιατρικής τον παρελθόντα  μήνα Δεκέμβριο  του 2015, πραγματοποίησε  διάλεξη με θέμα ‘’Αγιουρβέδα  και ολιστική ιατρική’’.  Κέντρο  ολιστικής ιατρικής προγραμματίζει από τώρα και προσκαλεί για σεμινάρια γιόγκα, διαλογισμού και αγιουρβέδα,  την Άνοιξη του 2016.

 

«Απαιτεί ημάς πάντως ο νους, όταν αυτού πάσας τας διεξόδους τη μνήμη αποφράξωμεν του Θεού, έργον οφείλον αυτού πληροφορείν την εντρέχειαν», λέγει ο Άγιος Διαδοχος Φωτικής και κατά τη μετάφραση του π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου, «η φύσις του νου επιβάλλει όπως, όταν με την μνήμην του Θεού του κλείσωμεν όλας τας διεξόδους, έχη κάποιαν εργασίαν που να απασχολή όλην την ενεργητικότητά του».

Δυστυχώς οι εναλλακτικές πλάνες της γιόγκα, του διαλογισμού και του αγιουρβέδα κλείνουν όλες τις διεξόδους για τη μνήμη του Θεού, απασχολώντας όλη την ενεργητικότητά του.  Τοιουτοτρόπως επιτυγχάνουν εναλλακτικώς την απόλυτη λησμοσύνη του Θεού.  Μέχρι και Ινδούς ‘’ειδικούς’’ επιστρατεύουν για τις διαλέξεις των, σχετικά με τη γιόγκα και το διαλογισμό.  Δεν πρέπει να υποτιμάται η επικινδυνότητα των εναλλακτικών αυτών πλανών για ένα Χριστιανό.

«Επιστήσομεν ημών τη διανοία  προς μόνην την μνήμην του Θεού αφορώντες» λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής.  Αντορθόδοξη οδός απωλείας είναι το νεοεποχίτικο εναλλακτικό πείσμα της απολύτου λησμοσύνης του Θεού.  Αποτελούν όλες αυτές οι εναλλακτικές διαλογιστικές πλάνες, τρόπους   «ίνα μη ο νους τούτο ειδώς ακριβώς τη μνήμη του Θεού οπλίζηται», σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Διαδόχου  Φωτικής.  Εξορίζουν οι πλάνες αυτές τη μνήμη του Θεού από το νου. Δεν είναι τυχαίο που η πλάνη ‘’αγιουρβέδα’’, προβάλλεται από τους Γκουρού Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι.

Το  ‘’αγιουρβέδα’’, αναφέρεται στον  άνθρωπο και το σύμπαν, μιλώντας για τρία ‘’επίπεδα ύπαρξης’’ του ‘’υλικού παχυλού σώματος’’, του ‘’νοητικού σώματος’’ και της ‘’εσώτερης φύσης τους’’.  Στη γιόγκα ομιλούν για εναρμόνιση σώματος και πνεύματος, με τελικό σκοπό τη πλάνη του διαλογισμού. Αναφέρουν μάλιστα ότι μέσω της γιόγκα θα βοηθηθεί ο άνθρωπος ‘’να ενεργοποιήσει το δυναμικό του νου και της δημιουργικότητάς του’’.   Για τούτο ομιλούν για  «έλεγχο των νοητικών διακυμάνσεων».  «Με την γιόγκα δεν μετεωρίζεται μόνο ο νους, αλλά είναι σαν να τον έχει βάλει ο διάβολος στο τραμπολίνο και μετά τον εκσφεντονίζει», λέγει ο ‘Οσιος Παΐσιος.  Σε αυτές τις πλάνες ‘’θεοποιούνται’’ οι ανθρώπινες δυνάμεις και ‘’εξορίζεται’’ η μνήμη του Θεού από το νου.

Ως γνωστό η ολιστική πλάνη αναφέρεται σε αρχές που διέπουν το σύμπαν, ενσωματώνοντας τις έννοιες πνεύμα, νους, σώμα, προσδίδοντας τους  ‘’μεταφυσική’’ χροιά.  Δεν είναι λίγα τα κέντρα εναλλακτικών πλανών όπου συνδιαφημίζονται  η ολιστική ιατρική, η γιόγκα, το  αγιουρβέδα, ο διαλογισμός, το ρέϊκι κλπ

 

Ένα από τα πορίσματα Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Εναλλακτικές Θεραπείες – Ολιστική Ιατρική – Υγιεινή Διατροφή : Μια Επιστημονική και Ορθόδοξη Χριστιανική προσέγγιση», που πραγματοποίησε η «Παγκύπρια Ένωση Γονέων» το έτος 2005, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εκκλησίας Κύπρου, τόνιζε ότι «Η Εκκλησία δεν καταφεύγει στη φύση για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά στον Τριαδικό Προσωπικό Θεό». Τούτο παραθέτομε ως απάντηση για την νεοεποχίτικη πλάνη περί απροσώπου κατευθύνοντος νου, που ‘’ολιστικώς’’ συνέχει τα πάντα στο σύμπαν. Ευτυχώς η Εκκλησία μας, αντιμετωπίζει Ορθοδόξως τις εναλλακτικές αυτές πλάνες.