Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2015 Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ιερεμία

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα – Μεγαλόπολις, Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

  1. Χριστούγεννα σήμερα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί. Εὐχαριστοῦμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν γιατί μᾶς ἀξίωσε νά γιορτάσουμε καί φέτος τήν μεγάλη Του αὐτή ἑορτή. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος. Αὐτό ἑορτάζουμε σήμερα. Δηλαδή, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πῆρε τήν ἀνθρώπινη φύση μας καί στό ἅγιο Πρόσωπό Του τήν ἕνωσε μέ τήν θεία φύση. Γιατί τό ἔκανε αὐτό; Τό ἔκανε αὐτό γιά νά μᾶς σώσει, γιατί ἐμεῖς μέ τίς ἁμαρτίες μας μολύναμε τήν φύση μας. Καί τήν πῆρε λοιπόν τήν φύση μας ὁ Χριστός μέ τήν σάρκωσή Του ἀπό τήν Παναγία μας, γιά νά τήν σώσει, σάν παντοδύναμος καί πανάγιος Θεός πού εἶναι.
  1. Ἀλλά καί ἄν δέν εἴχαμε ἁμαρτήσει, πάλι θά σαρκωνόταν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἑνώσει τήν φύση μας μέ τήν δική Του Θεία φύση. Γιατί ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἀρχή μέ σκοπό νά ἑνωθεῖ μαζί Του. «Θέωση» τό λέμε αὐτό, ἀγαπητοί μου. Ἀλλά πῶς θά γίνει ἡ ἕνωση αὐτή τῆς φύσης μας μέ τήν Θεία φύση; Γιά νά δείξει λοιπόν ὁ Θεός τόν τρόπο τῆς ἕνωσης τῆς φύσης μας μέ τήν Θεία φύση, τήν θέωση, ὅπως τήν εἴπαμε, ἔπρεπε νά σαρκωθεῖ ὁ Υἱός Του, ἀκόμη καί ἄν δέν ἁμάρταναν οἱ πρωτόπλαστοι. Ἀλλά, ἄν δέν ἁμάρταναν οἱ πρωτόπλαστοι, δέν θά ἐρχόταν ὁ θάνατος στήν ζωή μας, καί γι᾽ αὐτό δέν θά πέθαινε ὁ σαρκωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας, ὅπως μᾶς τήν λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας.
  2. Ὥστε λοιπόν, ἀδελφοί μου, τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων εἶναι νά προσπαθεῖ ὁ καθένας νά ἑνώσει τόν ἑαυτό του μέ τόν Θεό. Ἀλλά ὁ Θεός, μᾶς λέγουν πάλι οἱ ἅγιοι Πατέρες, δέν μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο. Πρέπει λοιπόν, γιά νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό, πρέπει νά ἀγωνιστοῦμε νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας ἀπό τά ἁμαρτωλά μας πάθη. Ἡ ἕνωση τῆς θείας καί τῆς ἀνθρώπινης φύσης στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἔγινε στήν καθαρή Κοιλία τῆς Παναγίας μας. Καί ἡ δική μας ἕνωση μέ τόν Θεό θά γίνει στήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ὁποία μποροῦμε νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας, γιά νά πετύχουμε τήν θέωσή μας, γιά τήν ὁποία εἴμαστε πλασμένοι καί γιά τήν ὁποία ἔγινε ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πού ἑορτάζουμε σήμερα.
  3. Τά πράγματα στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο ὅλο δέν πᾶνε καθόλου καλά. Ἀλλά αὐτό ἐμᾶς δέν πρέπει νά μᾶς πειράζει καθόλου οὔτε νά μᾶς ἐμποδίζει στό νά ἀγωνιζόμαστε νά βροῦμε τόν Θεό μας καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. Γιατί καί ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός στά «χάλια» του ἦταν ὁ κόσμος, καί πολιτικά καί ἠθικά. «Βρωμιά» ὑπῆρχε παντοῦ. Ὁ Θεός ὅμως γεννήθηκε στό βρώμικο σταῦλο, γιά νά φέρει τό μοσχοβολητό τῆς ἁγιότητας στόν κόσμο καί τήν γαλήνη στήν ταραγμένη καί τότε ἀνθρωπότητα. Ὅπως τό ἔψαλαν οἱ ἄγγελοι: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἐνθρώποις εὐδοκία». Ὥστε λοιπόν, παρά τήν οἰκονομική κρίση καί παρά τά τόσα προβλήματα, ὁ χριστιανός δέν πρέπει νά ἐγκαταλείπει τά ἅρματα τοῦ πνευματικοῦ του ἀγῶνος γιά τόν καθαρμό τῆς καρδιᾶς του, ἡ ὁποία εἶναι πλασμένη μόνο γιά τόν Θεό.

Χρόνια πολλά, ἀδελφοί μου χριστιανοί,

μέ πλούσια τήν χάρη καί εὐλογία τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας