Σφαγιασμός… ἐπιστημονικός!

τοῡ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Προκάλεσαν οἱ δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη γιά τούς Ποντίους. Εἶπε:«Ἀναγνωρίζουμε τό αἷμα, τόν πόνο, ὅσα ἔχουν ὑποστῆ οἱ Πόντιοι ἀπό τήν θηριωδία τῶν Τούρκων. Αὐτό εἶναι ἄλλο πρᾶγμα καί ἄλλο πρᾶγμα ἡ γενοκτονία, μέ αὐστηρά ἐπιστημονική ἔννοια. Δέν ἐπρόκειτο γιά γενοκτονία, ἀλλά γιά ἐθνοκάθαρσι»!

 

  • Δηλαδή: Ἐπιστημονικά ἔσφαζαν τούς Ποντίους οἱ Τοῦρκοι! Ἐπιστημονικά ἔσπρωχναν στά παράλια τῆς Σμύρνης οἱ Τοῦρκοι τούς Ἕλληνες!

Στ’ ἀλήθεια, ὑπάρχει ἐπιστημονικό μαζικό ἔγκλημα; Ὡραῖο δέν εἶναι νά κάθεσαι στό πολυτελές σου γραφεῖο καί μέ μιά μονοκονδυλιά νά διαγράφης μιά τραγική ἱστορία καί μέ τήν πέννα σου νά καρφώνης ἀκόμα περισσότερο τήν ματωμένη καρδιά τῶν ἀδελφῶν Ποντίων;

  • Καί ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, ἄς τονίσουμε τό πόσα χρωστᾶμε ὡς ἔθνος στόν Ποντιακό Ἑλληνισμό!

 

  • Πιθανόν νά εἰσέπραξε ὁ κ. Φίλης τά συγχαρητήρια τῶν Τούρκων! Τό ὄνομά του ἀξιοποιήθηκε δεόντως. Ὡς Φίλης, ἔγινε φίλος τῶν Τούρκων! Θά παραμείνη ὅμως ἡ δήλωσίς του ὡς στῖγμα κάτα τῆς ἀντικειμενικότητας τῆς ἱστορίας, ἤ μᾶλλον ὡς στῖγμα τῆς «ἐπιστημονικῆς φαντασίας», πού εἶχε καί τήν κάλυψι τοῦ προϊσταμένου του, τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ!