Τη φόρεσε και ο Αλέξης την «κιπά» ….

 

«Ἀντισυστημικὸς» – Ὄχι στὴ γραβάτα!
Ἄθεος – Ὄχι στὸ σταυρὸ καὶ τὸν θρησκευτικὸ ὅρκο.
Τὴν κιπὰ ὅμως τὴ φόρεσε στὸ Ἰσραήλ!

Γιατί οἱ πολιτικοὶ ποὺ δὲν εἶναι Ἑβραῖοι πρέπει νὰ φορᾶνε κιπά;

Διαβάστε τί ἀναφέρει ἄρθρο τοῦ «Κόκκινου Οὐρανοῦ»:

.         Ἔχω παρατηρήσει ὅτι ΟΛΟΙ οἱ μὴ Ἑβραῖοι «ἐπίσημοι» (πρόεδροι, πρωθυπουργοί, ὑπουργοί, πολιτικοί, ἠθοποιοί, τραγουδιστὲς καὶ λοιποὶ ‘celebrities’), ποὺ ἐπισκέπτονται μία Συναγωγή, φορᾶνε τὸ γνωστὸ χαρακτηριστικὸ μικρὸ ἑβραϊκὸ σκουφάκι, τὴν «κιπά». Ἐπίσης, τὴν φορᾶνε, ὅταν πηγαίνουν στὸ Τεῖχος τῶν Δακρύων ἢ στὸ «Μνημεῖο τοῦ Ὁλοκαυτώματος» στὴν Ἱερουσαλήμ, γνωστὸ ὡς «Yad Vashem», σὲ (μὴ θρησκευτικὲς) ἐκδηλώσεις ποὺ ἁπλῶς διοργανώνουν ἢ παρευρίσκονται Ἑβραῖοι, ἐνῶ κάποιοι σὲ ἐντελῶς «ἄσχετα» μέρη.
.         Μοῦ δημιουργήθηκε ἡ ἑξῆς ἀπορία: πῶς εἶναι δυνατὸν κάποιος ποὺ δὲν πρεσβεύει τὴν ἰουδαϊκὴ θρησκεία, νὰ ἀναγκάζεται νὰ φοράει αὐτὸ ποὺ φοράει ὁ πιστὸς Ἰουδαῖος; Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης; Ἐὰν εναι π πλ«νδειξη σεβασμο», τότε θ πρεπε, γι λόφους «σότητας» ν γίνεται τντίστοιχο σ ναν χριστιανικ ναό. Π.χ. ἐὰν νας βραος «πίσημος»πισκεφτε να να (τώρα πο τ σκέφτομαι, δν χω δε πολλος βραίους «πίσημους» ν πισκέπτονται ναος κα κκλησίες, τουλάχιστον μ τν συχνότητα πο «θνικο»/μ βραοι «πίσημοι» πισκέπτονται συναγωγές. Γιατί ραγε;;) – θ πρέπει λοιπν γι «λόγους σεβασμο» ( βραος) ν κάνει τν σταυρό του, ν νάψει κανένα κερ κα τ λοιπά. Ὅλα αὐτὰ βέβαια εἶναι λατρευτικὲς πράξεις, λατρευτικὰ σύμβολα.
.         Ἡ κιπὰ δὲν εἶναι ἕνα ἁπλὸ «σκουφάκι», κάποιο ἐνδυματολογικὸ ἀξεσουάρ, εναι σύμβολο μις θρησκείας. Κάτι ἀνάλογο μὲ τὴν ἰσλαμικὴ μαντίλα ποὺ φορᾶνε οἱ μουσουλμάνες. Ἢ τὰ τουρμπάνια ποὺ φορᾶνε οἱ Σίχ. Ὡς «σεβασμός», νομίζω, νοεῖται νὰ εἰσέλθεις καὶ νὰ ἐξέλθεις μὲ ἡσυχία ἀπὸ ἕναν θρησκευτικὸ λατρευτικὸ χῶρο (στὸν ὁποῖον δὲν ἀνήκεις) καὶ γενικὰ νὰ εἶσαι κόσμιος καὶ ἐνδεδυμένος «σεμνά». Τὰ ὑπόλοιπα ἀφοροῦν τοὺς θρησκευόμενους τῆς συγκεκριμένης θρησκείας. Ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἀνήκεις σὲ αὐτὴν τὴν θρησκεία, δὲν εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκολουθήσεις τὸ τυπικό της. Τὸ νὰ ἀπαιτεῖς ἀπὸ ἕναν μὴ Ἑβραῖο νὰ συμπεριφέρεται στὴ Συναγωγὴ (ποὺ δὲν ἀνήκει, οὔτε πιστεύει) σὰν Ἑβραῖος, εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ ἀπαίτηση γιὰ «σεβασμό». Ἔχει ἕναν συμβολισμό. Φαίνεται σν μμεση (ναγκαστικ) ποταγ σ μία συγκεκριμένη θρησκεία κα σ ,τι ατ κφράζει. Καὶ στὴν συγκεκριμένη περίπτωση ἐκφράζει τὸ Ἰσραήλ. [Σύμφωνα μὲ τὸν Richard Rabkin «Τὸ νὰ φοράει κάποιος τὸ κιπὰ σημαίνει ὅτι διακηρύττει “Εἶμαι περήφανος ποὺ εἶμαι Ἑβραῖος“»]. Καμία ἄλλη θρησκεία δὲν εἶναι τόσο συνδεδεμένη μὲ ἕναν λαό, ὅσο ὁ Ἰουδαϊσμός. Ὅλοι δὲ οἱ «ἐπίσημοι» δὲν διανοοῦνται νὰ ἀρνηθοῦν νὰ φορέσουν τὴν κιπὰ γιὰ λόγους συνείδησης ἢ θρησκείας, (ἀλλιῶς κινδυνεύουν νὰ κατηγορηθοῦν γιὰ «ἀντισημιτισμό», κατηγορία ὀλέθρια γιὰ ἕναν σύγχρονο πολιτικό), ἀλλὰ ἀπεναντίας, τὸ φορᾶνε μὲ μεγάλη ἄνεση καὶ εἴτε χασκογελᾶνε μὲ ἔκφραση γεμάτη ἱκανοποίηση (ὅπως ὁ προαναφερόμενος), εἴτε στέκονται «εὐλαβικά», μὲ ἔκφραση γεμάτη «σεβασμό».