Αγία Αικατερίνη η Μεγαλομάρτυς – Γυναίκα πρότυπο ιεραποστολής (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης

Γυναίκα πρότυπο ἱεραποστολῆς

(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἑορτάζει ἡ ἁγία Αἰκατερίνη. Ἂν διαβάσετε στὰ συναξάρια τὸν βίο καὶ τὸ μαρτύριό της, θὰ ἔρθουν δάκρυα στὰ μάτια σας. Λίγα μόνο λόγια θὰ πῶ, γιὰ νὰ δοῦμε πόσο μπορεῖ μιὰ γυναίκα νὰ συντελέσῃ στὴ μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ τοῦ λαοῦ μας.

Τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης.Γυναίκα πρότυπο ἱεραποστολῆς..pdf by aktines