Χρήστος Σαλταούρας, Διαστροφή της Βίβλου από την αίρεση της εξελικτικής δημιουργίας


ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Χρήστος Σαλταούρας

Στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνιση της μία νέα αιρετική δοξασία που λέγεται ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Η αίρεση αυτή, όπως οι περισσότερες αιρέσεις που έχουν εισπηδήσει στην πατρίδα μας, προήλθε από το εξωτερικό. Στο εξωτερικό αυτή η αίρεση έχει διάφορα ονόματα όπως ΘΕΪΣΤΙΚΉ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΣΜΟΣ και άλλα.

Η δοξασία αυτή πρεσβεύει την αντιβιβλική και αντιπατερική θέση ότι δήθεν ο Αδάμ προήλθε από τα ζώα μέσω κατευθυνόμενης από τον Θεό εξελίξεως !!! Δηλαδή η δοξασία αυτή προσπαθεί να συμβιβάσει την Δημιουργία με την υλιστική και άθεη θρησκεία της Εξέλιξης. Έτσι γεννήθηκε το έκτρωμα – δοξασία της Εξελικτικής Δημιουργίας!

ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΜΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ by aktines